Wydawnictwo «Vox Domini» publikuje książki, artykuły i kasety z dziedziny mistyki chrześcijańskiej oraz rozeznawania współczesnych objawień Boga i Matki Bożej. Powstało w roku 1993 jako Wydawnictwo o profilu katolickim, aby upowszechnić Orędzie Najświętszego Serca Pana Jezusa przekazywane prawosławnej mistyczce - Vassuli. Jako cel stawia sobie rozpowszechnienie treści zgodnych z nauczaniem Kościoła, w szczególności zaś - Jana Pawła II.
     Na stałe współpracuje z firmą: 

Biuro Handlowe "Lumen" w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 6

Informacje: 322584228 lub   Gadu-Gadu: 4536797 lub   Gadu-Gadu: 2862682

INFORMACJE o ofercie tel.: 322584228 i 327383869.

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego: http://www.voxdomini.pl/sklep

 

Nasze publikacje są także dostępne sporadycznie na ALLEGRO.

Tak zaopatrzyć się można we wszystkie publikacje i nagrania. Stanowią one pilny przekaz Boga do każdego współczesnego człowieka. Wynika z niego, iż świat zmierza ku epoce pokoju, miłości i sprawiedliwości, lecz droga do niej prowadzi przez cierpienie, które - o ile człowiek nie powróci do Boga wcześniej - oczyści serce każdego człowieka, by był gotowy na przyjęcie swego Stwórcy.
     Głos Pana przekazują dziś prorocy, wzbudzani wewnętrznym natchnieniem we wszystkich częściach świata: wśród osób konsekrowanych, świeckich, a nawet oddalonych od praktyk religijnych i należących do innych wyznań. Głos, który dotarł do nas, przekazujemy czytelnikom i słuchaczom. Opieramy się na opracowanych przez nas zasadach rozeznawania objawień. Nie chcemy nikogo wprowadzić w błąd. Staramy się więc odróżnić to, co fałszywe (wywołane chorobą lub opętaniem) od tego co prawdziwe (wzbudzone natchnieniem Bożym), bo współbrzmi bezbłędnie z nauczaniem Jana Pawła II, z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła. O konieczności rozeznawania jest mowa zarówno w Nowym Testamencie
(por. np. Mt 7,15-23 oraz 1 J 4,1-6) jak i w Starym. Wszelkie wskazówki odnoszące się w Biblii do rozeznawania przedstawiliśmy w cyklu artykułów na ten właśnie temat (zob. tutaj).
     Słowa, jakie rozpowszechniamy, streszczają się w wierności Papieżowi i jego nauczaniu, w oddawaniu czci Bogu, obecnemu w sposób szczególny w Eucharystii, oraz uznaniu w Maryi - Matki Boga. Głos Pana przemawiającego przez współczesnych proroków naznaczony jest niezmiennie znamieniem miłości, choć ze smutkiem zapowiada wydarzenia tragiczne, to jednak mają one na celu dopomóc człowiekowi w powrocie do Boga: jedynego źródła życia, trwającego na wieki. Kto sięgnie po wydane przez nas książki lub kasety, będzie posiadał w swej biblioteczce perły współczesnej mistyki, do których w szczególny sposób należą:

   Ten Głos nie zmienił się od wieków, dlatego jako logo przyjęliśmy rybę, symbol pierwszych chrześcijan.

Logo


Wydawnictwo "Vox Domini" – Ewa Bromboszcz
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 13/3
Tel./fax: 322584228

NIP: 634-100-73-54

 

Adres do korespondencji:

Vox Domini, skr. poczt. 72, 43-190 Mikołów.

e-mail: sklep@voxdomini.com.pl


Kontakt z klientami i hurtownia:
Biuro Handlowe "LUMEN" ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów
TELEFON BEZPOŚREDNI: 327383869
Fax: 327389412

e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl

 
Wyświetl większą mapę


nap-05.gif (26171 bytes) [powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"]