Kalendarz obchodów Roku Jubileuszowego 2000

STYCZEŃ 2000 r.

1 sobota – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Bazylika św. Piotra: Msza św., Światowy Dzień Pokoju

2 niedziela – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Bazylika św. Piotra: Jubileusz dzieci

6 czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Bazylika św. Piotra Msza św. Święcenia biskupie

9 niedziela – Święto Chrztu Pańskiego

Msza św. Sakrament chrztu św. dla dzieci

18 wtorek – Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Bazylika św. Pawła za Murami: Otwarcie Drzwi Świętych; Nabożeństwo ekumeniczne

25 wtorek – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Bazylika św. Pawła za Murami; Nabożeństwo ekumeniczne i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

28 piątek – Wspomnienie św. Efrema

Bazylika św. Cecylii na Zatybrzu; Liturgia w obrządku syro-orientalnym (chaldejczycy i malabarczycy)

LUTY 2000 r.

2 środa – Święto Ofiarowania Pańskiego

Bazylika św. Piotra; Liturgia światła i Msza św. Jubileusz życia konsekrowanego

9 środa – Wspomnienie św. Marona

Bazylika Matki Boskiej Większej; Liturgia w obrządku syro-antiocheńskim (maronici)

11 piątek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Bazylika św. Piotra: Msza św., Sakrament namaszczenia chorych

Jubileusz chorych i pracowników służby zdrowia

18 piątek – Wspomnienie bł. Jana (Fra Angelico)

Bazylika S. Maria sopra Minerva: Jubileusz artystów

20 niedziela – Jubileusz diakonów stałych

22 wtorek – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

Bazylika św. Piotra Msza św.; Jubileusz Kurii Rzymskiej

25-27 piątek-niedziela – Sympozjum na temat realizacji Soboru Watykańskiego II

MARZEC 2000 r.

5 niedziela – IX Niedziela zwykła

Bazylika św. Piotra (beatyfikacja lub kanonizacja)

8 środa – Środa Popielcowa. Procesja pokutna z Bazyliki św. Sabiny do Circus Maximus Msza św. i posypanie głów popiołem Prośba o przebaczenie

9 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami Adoracja eucharystyczna

10 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie: Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne

11 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej, Modlitwa różańcowa

12 niedziela – I Niedziela Wielkiego Postu

Bazylika św. Jana na Lateranie: Obrządek wyboru lub wpisania imienia katechumenów

16 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami: Adoracja eucharystyczna

17 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne

18 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

19 niedziela – II Niedziela Wielkiego Postu

Bazylika św. Jana na Lateranie: Pierwszy egzamin katechumenów

20 poniedziałek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Jubileusz rzemieślników

23 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami. Adoracja eucharystyczna

24 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie; Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne

25 sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Nazaret: Bazylika Zwiastowania, Nabożeństwo liturgiczne sprawowane w łączności z wiernymi zgromadzonymi w bazylice Matki Boskiej Większej i w głównych sanktuariach maryjnych w świecie, którego tematem będzie godność kobiety w świetle posłannictwa Maryi (Mulieris dignitatem)

26 niedziela – III Niedziela Wielkiego Postu. Bazylika św. Jana na Lateranie: Drugi egzamin katechumenów

30 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami: Adoracja eucharystyczna

31 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie. Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne

KWIECIEŃ 2000 r.

1 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

2 niedziela – IV Niedziela Wielkiego Postu

Bazylika św. Jana na Lateranie: Trzeci egzamin katechumenów

6 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami. Adoracja eucharystyczna

7 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie. Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne

8 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

9 niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu. Bazylika św. Jana na Lateranie;

Obrządek wręczenia Symbolu i Modlitwy Pańskiej katechumenom

10 poniedziałek – Jubileusz migrantów, uchodźców i uciekinierów

13 czwartek – Bazylika św. Pawła za Murami. Adoracja eucharystyczna

14 piątek – Bazylika św. Jana na Lateranie: Droga Krzyżowa i nabożeństwo pokutne.

15 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

Wielki Tydzień: 16 niedziela – Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej); Plac św. Piotra; Pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Msza św.

18 wtorek – Wielki Wtorek; Bazyliki Większe: Wspólnotowe sprawowanie sakramentu pokuty z indywidualnym rozgrzeszeniem.

20 czwartek – Wielki Czwartek; Bazylika św. Piotra: Msza św. Krzyżma

Bazylika św. Jana na Lateranie: Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

21 piątek – Wielki Piątek; Bazylika św. Piotra: Liturgia Męki Pańskiej; Koloseum: Uroczysta Droga Krzyżowa

23 niedziela – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Bazylika św. Piotra: Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Liturgia światła, Liturgia słowa, Liturgia chrzcielna (sprawowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dorosłych), Liturgia eucharystyczna

Bazylika św. Piotra: Msza w dzień – Błogosławieństwo Urbi et Orbi

30 niedziela – Niedziela w Oktawie Wielkanocy Bazylika św. Pankracego Msza św. nowo ochrzczonych dorosłych

MAJ 2000 r.

1 poniedziałek – Wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika,  Msza św. Jubileusz ludzi pracy

6 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

7 niedziela – III Niedziela Wielkanocna. Koloseum: Nabożeństwo ekumeniczne

ku czci „nowych męczenników”

13 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

14 niedziela – IV Niedziela Wielkanocna. Bazylika św. Piotra: święcenia kapłańskie, Światowy Dzień Modlitw o Powołania

18 czwartek - 80 rocznica urodzin Ojca Świętego: Plac św. Piotra Msza św. Jubileusz duchowieństwa

20 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej, Modlitwa różańcowa

25 czwartek – Jubileusz ludzi nauki

26 piątek – Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Liturgia w obrządku aleksandryjsko-etiopskim (Święto Maryi „Przymierza Miłosierdzia”)

27 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej. Modlitwa różańcowa

28 niedziela – VI Niedziela Wielkanocna. Msza św. Jubileusz diecezji rzymskiej

31 środa – Wigilia uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego

Bazylika św. Piotra I Nieszpory uroczystości

CZERWIEC 2000 r.

1 czwartek – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; Bazylika św. Piotra Msza św.

4 niedziela – VII Niedziela Wielkanocna

Msza św.; Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu – Jubileusz dziennikarzy

10 sobota – Wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Plac św. Piotra: Uroczyste czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

11 niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego; Bazylika św. Piotra Dzień modlitwy o współpracę między różnymi religiami

18 niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej; Bazylika. św. Jana na Lateranie: Otwarcie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

22 czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Bazylika św. Jana na Lateranie: Procesja eucharystyczna

25 niedziela – Zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

29 czwartek – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Bazylika św. Piotra Msza św. i nałożenie paliuszy metropolitom.

LIPIEC 2000 r.

2 niedziela – XIII Niedziela zwykła. Msza św. stacyjna Jubileuszu

9 niedziela – XIV Niedziela zwykła. Obchody Jubileuszu w więzieniach

16 niedziela – XV Niedziela zwykła. Msza św. stacyjna Jubileuszu

23 niedziela – XVI Niedziela zwykła. Msza św. stacyjna Jubileuszu

30 niedziela – XVII Niedziela zwykła. Msza św. stacyjna Jubileuszu

SIERPIEŃ 2000 r. 

5 sobota – Wigilia Święta Przemienienia  Pańskiego. Bazylika Matki Boskiej Większej: Czuwanie modlitewne

6 niedziela - Święto Przemienienia Pańskiego. Bazylika św. Pawła za Murami II Nieszpory Święta

14 poniedziałek – Wigilia uroczystości Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny

Bazylika Matki Boskiej Większej: Obrzęd okadzenia według liturgii - koptyjskiej

15 wtorek – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Otwarcie XV Światowego Dnia Młodzieży

19-20 sobota-niedziela – XX Niedz. zwykła. Czuwanie modlitewne i Msza św. Zakończenie XV Światowego Dnia Młodzieży - Jubileusz młodzieży

27 niedziela – XXI Niedziela zwykła 

Msza św. stacyjna Jubileuszu

WRZESIEŃ 2000 r.

3 niedziela – XXII Niedziela zwykła: Bazylika św. Piotra (beatyfikacja lub kanonizacja)

8 piątek – Święto Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny: Uroczyste obchody narodzin Matki Pana w powiązaniu z narodzinami Zbawiciela naszego Jezusa  Chrystusa

10 niedziela – XXIII Niedziela zwykła

Bazylika św. Piotra  Msza św. - Jubileusz nauczycieli akademickich 

14 czwartek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego: Z bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego do bazyliki św. Jana na Lateranie; Procesja stacyjna Nieszpory w obrządku ormiańskim i Antasdan 

15 piątek – Otwarcie Międzynarodowego  Kongresu Maryjno-Mariologicznego 

17 niedziela – XXIV Niedziela zwykła. Jubileusz ludzi starszych 

24 niedziela – XXV Niedziela zwykła. Zakończenie Międzynarodowego  Kongresu Maryjno-Mariologicznego  

PAŹDZIERNIK 2000 r.  

1 niedziela – XXVI Niedziela zwykła - Święto „Pokrov” (opieki Matki Bożej) 

Bazylika S. Maria sopra Minerva  Liturgia w obrządku bizantyjskim 

3 wtorek – Dzień dialogu judeo-chrześcij. 

7 sobota – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej: Modlitwa różańcowa  i procesja ze świecami

8 niedziela – XXVII Niedziela zwykła

Msza św.  Jubileusz biskupów  z okazji X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Zawierzenie opiece Maryi nowego tysiąclecia 

14-15 sobota-niedziela – III Światowe Spotkanie Ojca Świętego z Rodzinami 

15 niedziela XXVIII – Niedziela zwykła. Plac św. Piotra: Msza św., Sakrament małżeństwa Jubileusz rodzin

20-22 piątek-niedziela – Międzynarodowy Kongres Misyjno-Misjologiczny 

21 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej  Modlitwa różańcowa 

22 niedziela – XXIX Niedziela zwykła. Bazylika św. Piotra  Msza św. Światowy Dzień Misyjny

28 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej  Modlitwa różańcowa 

29 niedziela – XXX Niedziela zwykła. Stadion Olimpijski - Jubileusz sportowców 

31 wtorek – Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych: Bazylika św. Piotra (I Nieszpory)

LISTOPAD 2000 r.  

1 środa – Uroczystość Wszystkich Świętych. Bazylika św. Piotra; beatyfikacja lub kanonizacja 

2 czwartek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) 

4 sobota – Nabożeństwo w obrządku ambrozjańskim 

5 niedziela – XXXI Niedziela zwykła. Msza św., Jubileusz odpowiedzialnych za sprawy publiczne

12 niedziela – XXXII Niedziela zwykła. Msza św.  Dzień dziękczynienia  za dary stworzenia - Jubileusz rolników 

19 niedziela – XXXIII Niedziela zwykła. Bazylika św. Piotra  Msza św.  Jubileusz wojska i policji 

21 wtorek – Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, Liturgia w obrządku syro-antiocheńskim (chrześcijanie syryjscy i malankarczycy) 

24 piątek – Otwarcie Światowego Kongresu  Apostolstwa Świeckich 

26 niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Bazylika św. Piotra  Msza św., zakończenie Światowego Kongresu Apostolstwa Świeckich  

GRUDZIEŃ 2000 r.

2 sobota – Wigilia I Niedzieli Adwentu. Bazylika św. Piotra  I Nieszpory Niedzieli 

3 niedziela – I Niedziela Adwentu. Bazylika św. Pawła za Murami  Msza św. 

8 piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bazylika Matki Boskiej Większej: Hymn Akatyst 

10 niedziela – II Niedziela Adwentu. Bazylika św. Jana na Lateranie  Msza św. 

16 sobota – Bazylika Matki Boskiej Większej  Nabożeństwo w obrządku  mozarabskim 

17 niedziela – III Niedziela Adwentu. Bazylika św. Pawła za Murami  Msza św. Jubileusz świata teatru, kina, telewizji i muzyki

24 niedziela – Uroczystość Narodzenia Pańskiego: Bazylika św. Piotra  Msza w nocy. 

25 poniedziałek – Uroczystość Narodzenia Pana: Bazylika św. Piotra  Msza w dzień, Błogosławieństwo Urbi et Orbi 

31 niedziela – Bazylika św. Piotra, czuwanie modlitewne  w oczekiwaniu na III tysiąclecie

STYCZEŃ 2001 r.

1 poniedziałek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki: Bazylika św. Piotra, Msza św. Światowy Dzień Pokoju

5 czwartek – Wigilia Uroczystości Objawienia Pańskiego. Bazyliki św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej i św. Pawła za Murami. Msze św. Zamknięcie Drzwi Świętych; Ziemia Święta: Zamknięcie Jubileuszu; Kościoły lokalne: Zamknięcie Jubileuszu

6 piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Bazylika św. Piotra: Zamknięcie Drzwi Świętych.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo"Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]