KILKA SŁÓW O MEDZIUGORJUOd 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako KRÓLOWA POKOJU w Medziugorju, maleńkiej wiosce w Hercegowinie (była Jugosławia, diecezja Mostar). Codzienne objawienia trwają do dziś. Ci widzący, którym Maryja przekazała już dziesięć tajemnic, mają objawienia zasadniczo tylko jeden raz w roku. Wszyscy spotykają się z pielgrzymami, przekazują orędzie Maryi, podróżując po całym świecie. Każdego 25 dnia miesiąca Maria otrzymuje od kilku lat orędzie dla parafii w Medziugorju i dla świata.

W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała: «Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga (...) Nawróćcie się, nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat (...) Bóg nie chce, aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyjmijcie poważnie moje prośby.»

Medziugorje, dzięki obecności Matki Bożej i ożywionemu życiu modlitwy, zostało ochronione w trwającej w Jugosławii wojnie, choć jeden z generałów serbskich powiedział, że jego celem w tej wojnie jest zniszczenie Medziugorja...

 

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU ZAWIERA MIĘDZY INNYMI 5 ŚRODKÓW WALKI Z SZATANEM, porównanych przez Maryję do 5 kamyków Dawida, dzięki którym pokonał on Goliata:

Kasety audio "Z Maryją w szkole miłości i świętości" (rekolekcje s. Emmanuel Maillard)

Synteza przesłania Matki Bożej

Wykaz artykułów znajdujących się na stronie "Vox Domini" (wywiady, świadectwa i inne)

Orędzia z Medziugorja


[mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [Prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [Ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]


FILM DVD (lub VHS) O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ

25 lat objawień Matki Bożej - płyta DVDR