Orędzia Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata – 2000

[1998] [1999] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [Pielgrzymki


25.01.2000

25.02.2000

18.03.2000

25.03.2000

25.04.2000

25.05.2000 25.06.2000 25.06.2000 25.07.2000 25.08.2000
25.09.2000 25.10.2000 25.11.2000 25.12.2000 25.12.2000

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 stycznia 2000:

Drogie dzieci! Wzywam was, drogie dzieci, do nieustannej modlitwy. Jeśli będziecie się modlić, będziecie bliżej Boga, a On poprowadzi was po drodze pokoju i zbawienia. To dlatego dziś wzywam was do dania pokoju innym. Jedynie w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie wasze serca i stańcie się dawcami pokoju, a wtedy inni w was i poprzez was odkryją pokój i tak dacie świadectwo o pokoju i miłości, jakie daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 lutego 2000:

Drogie dzieci! Przebudźcie się ze snu niedowiarstwa i grzechu, gdyż to jest czas łaski, jaki Bóg wam daje. Posłużcie się tym czasem i szukajcie w Bogu łaski uzdrowienia waszego serca, aby na Boga i na ludzi patrzeć sercem. Módlcie się w szczególny sposób za tych, którzy nie poznali miłości Boga i dawajcie świadectwo waszym życiem, aby i oni mogli poznać Boga i Jego niezmierzoną miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja dane Mirianie 18 marca 2000:

Drogie dzieci! Nie szukajcie daremnie pokoju i szczęścia w fałszywych miejscach i w fałszywych rzeczach. Nie pozwalajcie stwardnieć waszemu sercu, kochając próżność. Wzywajcie Imienia Mego Syna. Przyjmijcie Go do waszego serca. To jedynie dzięki Imieniu Mego Syna będziecie mogli przeżywać w waszych sercach prawdziwe szczęście i prawdziwy pokój. Jedynie w ten sposób będziecie mogli poznać miłość Bożą i rozszerzać ją dalej. Zapraszam was do tego, żebyście zostali Moimi apostołami."

Objawienie trwało około 5 minut i rozpoczęło się o 9.55. Najświętsza Panna modliła się nad wszystkimi i wszystkich pobłogosławiła. Miriana poleciła Jej szczególnie chorych. Tym razem Dziewica nie mówiła o tajemnicach.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 marca 2000:

Drogie dzieci, módlcie się i wykorzystujcie ten czas, ponieważ to jest czas łaski. Ja jestem z wami i wstawiam się za każdym z was przed Bogiem, aby wasze serca otwarły się na Boga i na miłość Bożą. Drogie dzieci, módlcie się nieustannie, aż modlitwa stanie się waszą radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 kwietnia 2000:

Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do nawrócenia. Zbytnio troszczycie się o sprawy materialne, a mało - o duchowe. Otwórzcie wasze serca i na nowo pracujcie bardziej nad waszym osobistym nawróceniem. Zdecydujcie się każdego dnia poświęcić czas Bogu i modlitwie aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. To jedynie w ten sposób wasze życie będzie miało sens i będziecie z radością kontemplować życie wieczne. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 maja 2000:

Drogie dzieci! Cieszę się wraz z wami i - w tym czasie łaski - zapraszam was do odnowy duchowej. Módlcie się, drogie dzieci, aby Duch Święty spoczął w was w Swojej pełni. Wtedy będziecie mogli w radości dawać świadectwo wszystkim, którzy są daleko od wiary. Módlcie się, drogie dzieci, zwłaszcza o dary Ducha Świętego, abyście w duchu miłości każdego dnia i w każdej sytuacji byli blisko waszego brata i żebyście z mądrością i miłością pokonali każdą trudność. Ja jestem z wami i wstawiam się za każdym was u Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 czerwca 2000:

Drogie dzieci! Dziś zapraszam was do modlitwy. Ten kto się modli nie boi się przyszłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie: Ja jestem z wami i kocham was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

    Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 czerwca 2000 dane Iwance:

Tego roku objawienie miało miejsce w domu, w obecności rodziny, męża i trójki dzieci. Trwało 7 minut. Iwanka otrzymała następujące orędzie:

Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Wzywam was na nowo do pokoju, do postu, do modlitwy. Odnówcie modlitwę w rodzinie i przyjmijcie Moje błogosławieństwo.

Iwanka powiedziała, że Matka Boża była radosna i rozmawiała z nią o szóstej tajemnicy.

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 lipca 2000:

Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jesteście tutaj na ziemi w drodze do wieczności i że wasze mieszkanie jest w niebie. To dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarte na miłość Boga i porzućcie egoizm i grzech. Niech waszą radością będzie jedynie odkrywanie Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystujcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bóg jest blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 sierpnia 2000: 

"Drogie dzieci, pragnę dzielić Moją radość z wami. W Moim Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu takich, którzy się do Mnie zbliżyli i którzy w szczególny sposób noszą w swych sercach zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca, modląc się i nawracając. Pragnę wam podziękować i zachęcić was do większej pracy dla Boga i dla Jego Królestwa z miłością i siłą Ducha Świętego. Jestem z wami i błogosławię was Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 września 2000: 

"Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do otwarcia się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach i stwórzcie grupy modlitewne. W ten sposób doświadczycie radości modlitwy i wspólnoty. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych są otwarci na wolę Bożą w swych sercach i dają radosne świadectwo o miłości Boga. Ja jestem z wami, noszę was wszystkich w Moim sercu i błogosławię was Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie."

Orędzie z 25 października 2000

"Drogie dzieci! Dziś pragnę otworzyć przed wami Moje matczyne serce i zachęcić was do modlitwy w Moich intencjach. Z wami pragnę odnowić modlitwę i zachęcić was do postu, jaki pragnę ofiarować Mojemu Synowi Jezusowi, aby nadszedł nowy czas, czas wiosny. W tym roku jubileuszowym wiele serc otwarło się na Mnie i Kościół odnawia się w Duchu. Cieszę się z wami i dziękuję Bogu za ten dar. Co do was, drogie dzieci, wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się waszą radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 listopada 2000:

Drogie dzieci! Dziś, kiedy Niebo jest blisko was w szczególny sposób, wzywam was do modlitwy tak, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Drogie dzieci, dziś jestem blisko was i błogosławię każdego z was moim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, jakich spotykacie w doczesnym życiu i żebyście mogli dawać miłość Bożą. Cieszę się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się dla Nieba i wstawia się za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

O. Slavko Barbarić zmarł nagle na atak serca 24 listopada po południu, na górze Kriżevać w Medziugorju, po tradycyjnym nabożeństwie drogi krzyżowej prowadzonym dla 70 osób z parafii. Zmarł przy stacji zmartwychwstania około 15.50. Świadkowie stwierdzili, że po nabożeństwie przestał padać deszcz, a na niebie ukazała się piękna tęcza. 

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 grudnia 2000

Drogie dzieci! Dziś, kiedy Bóg dał mi moc bycia z wami z małym Jezusem w ramionach, cieszę się z wami i składam dzięki Bogu za wszystko, co On uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Dziękuję Bogu zwłaszcza za wszystkie powołania tych, którzy w pełni wypowiedzieli swoje „tak” Bogu. Błogosławię was wszystkich Moim matczynym błogosławieństwem i błogosławieństwem nowonarodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, aby radość narodziła się w waszych sercach i abyście w radości wy również potrafili nieść radość, jaką Ja mam dzisiaj. W tym Dziecku przynoszę wam Zbawiciela waszych serc i Tego, który was wzywa do świętości życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.


Doroczne objawienie Jakovowi Colo 25 grudnia 2000:

Podczas ostatniego objawienia 12 września 1998, Najświętsza Panna zapowiedziała Jakovowi, że bedzie już doświadczał tylko jednego objawienia w roku, w Boże Narodzenie, 25 grudnia. Tak było tego roku. Objawienie rozpoczeło się o 15.20 i trwało 10 minut. Maryja była radosna i miała w ramionach Dzieciątko Jezus. Pobłogosławiła wszystkich i przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! W tym dniu, w którym narodził się Jezus i w którym przez Swe narodzenie przynosi On nieskończoną radość, miłość i pokój, wzywam was w szczególny sposób do wypowiedzenia waszego „tak” Jezusowi. Otwórzcie wasze serca, aby wszedł do nich Jezus i aby uczynił w nich Sobie siedzibę i zaczął działać poprzez was. Jedynie w ten sposób będziecie mogli pojąć prawdziwe piękno miłości Boga, Jego radości i Jego pokoju. Drogie dzieci, cieszcie się z narodzenia Jezusa i módlcie się za wszystkie serca, które nie są otwarte na Jezusa, aby Jezus mógł wejść do każdego z tych serc, zacząć działać poprzez nie i aby każdy człowiek był przykładem prawdziwego człowieka, przez którego działa Bóg.” 
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne «HALINA» 41-706 Ruda Śląska 6 Halemba, ul. 1-go Maja 18 zaprasza na PIELGRZYMKI do Medziugorja

W ramach kosztów: przejazd autobusem, ubezpieczenie, opłata sześciu noclegów w Medziugorju, 5 gorących posiłków (oprócz pierwszego dnia). Zgłoszenia i informacje: tel./fax: (032) 2422390 (od 11.00 do 15.00) lub 2426833; (od 17.00 do 22.00), tel. (032) 2424390, tel. kom. 0601-471527 lub 0501-340285 


Powrót do wykazu artykułów o Medziugorju

ORĘDZIA: [1998] [1999] [2001] [2002]


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]FILM DVD (lub VHS) O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ

25 lat objawień Matki Bożej - płyta DVDR