Orędzia Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata – 2002

[1998] [1999] [2000] [2001] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [Pielgrzymki]
 


25.01.2002

25.02.2001

18.03.2002

25.03.2002

25.04.2002

25.05.2002 25.06.2002 25.06.2002 25.07.2002 25.08.2002
25.09.2002 25.10.2002 25.11.2002 25.12.2002 25.12.2002

 

Doroczne objawienie się Matki Bożej Jakovowi Colo, 25 grudnia 2002:

Matka Najświętsza ukazała się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 17.20 i trwało 7 minut. Matka Boża przekazała następujące słowa:

„Drogie dzieci! Dziś, w dniu miłości i pokoju, z Jezusem w ramionach, zachęcam was do modlitwy o pokój. Drogie dzieci, bez Boga i bez modlitwy nie możecie posiadać pokoju. Oto dlaczego, drogie dzieci, otwórzcie wasze serca, aby Król Pokoju narodził się w waszych sercach. Jedynie w ten sposób będziecie mogli dawać świadectwo i nieść pokój Boży temu światu pozbawionemu pokoju. Ja jestem z wami i udzielam wam Mojego matczynego błogosławieństwa.”

 

25 grudnia 2002:
«Drogie dzieci! To jest czas wielkich łask, lecz także czas wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą kroczyć drogą pokoju. Oto dlaczego, drogie dzieci, na nowo was zachęcam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, nie – słowami, lecz sercem. Żyjcie Moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi daru, jakim jest to, że Bóg pozwolił Mi być z wami, szczególnie dziś, kiedy mam w ramionach małego Jezusa, Króla Pokoju. Pragnę udzielić wam pokoju, a wy noście go w waszych sercach i dajcie go innym, aż pokój Boży zacznie królować na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.»

 

25 listopada 2002:

«Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca na Boga, drogie dzieci, poprzez spowiedź świętą i przygotujcie wasze dusze, aby mały Jezus mógł zrodzić się na nowo w waszych sercach. Pozwólcie mu przemienić was i poprowadzić was drogą pokoju i radości. Drogie dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Szczególnie teraz, w tym czasie łaski niech wasze serca żarliwie pragną modlitwy. Jestem blisko was i oręduję za wami wszystkimi u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.»  

 

25 października 2002: 

  « Drogie dzieci ! Dziś znowu wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, wierzcie, że przez prostą modlitwę mogą się dokonać cuda. Poprzez modlitwę otwieracie wasze serca na Boga i On dokonuje cudów w waszym życiu. Patrząc na owoce wasze serce napełnia radość i wdzięczność wobec Boga za wszystko, czego On dokonał w waszym życiu i poprzez was, dla innych. Módlcie się i wierzcie, drogie dzieci, Bóg udziela wam łask, a wy ich nie widzicie. Módlcie się, a ujrzycie. Niech wasz dzień wypełnia modlitwa i dziękczynienie za wszystko, co Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. »

 

25 września 2002:

"Drogie dzieci! Także w tym niespokojnym czasie zachęcam was do modlitwy. Drogie dzieci, módlcie się o pokój, aby w tym świecie każda osoba odczuła miłość do pokoju. Jedynie wtedy, gdy dusza znajduje pokój z Bogiem czuje się zadowolona i miłość zaczyna z niej płynąć na świat. W sposób szczególny, wy, drogie dzieci, jesteście wezwane do życia i świadczenia o pokoju – pokoju w waszych sercach i w waszych rodzinach – poprzez was pokój także zacznie wypływać na ten świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie"

25 sierpnia 2002:

«Drogie dzieci! Dziś również jestem z wami  na modlitwie, aby Bóg dał wam silniejszą wiarę. Drogie dzieci, wasza wiara jest mała, a mimo to nie jesteście nawet świadomi w jakim stopniu nie ma w was gotowości szukania u Boga daru wiary. Oto dlaczego jestem z wami, aby wam pomóc, małe dzieci, zrozumieć moje przesłania i żyć nimi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jedynie w wierze i poprzez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat – radość bycia z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»

25 lipca 2002:

"Drogie dzieci! Dzisiaj cieszę się razem z waszym świętym patronem i wzywam was, abyście otwarli się na wolę Bożą, tak aby w was i przez was wiara wzrastała w tych, których codziennie spotykacie na swojej drodze. Drogie dzieci, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością. Proście waszych świętych opiekunów, aby pomagali wam wzrastać w miłości do Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

25 czerwca 2002 – Doroczne ukazanie się Matki Bożej widzącej Ivance

Objawienie trwało 6 minut. Ivanka przezyła je we własnym domu, w obecnosci swej rodziny, męża i trójki dzieci. Matka Boża dała następujące orędzie:

„Drogie dzieci, niechaj was nie męczy modlitwa. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.”

Matka Najświętsza opowiedziała Ivance kilka nowych szczegółów ze swego życia. Udzieliła swego matczynego błogosławieństwa. Była radosna.

 

25 czerwca 2002:

Drogie dzieci! Dziś modlę się za wami i z wami, aby Duch Święty pomógł wam i powiększył waszą wiarę, abyście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, jakie tutaj wam daję, na tym świętym miejscu. Drogie dzieci, pojmijcie, że to jest czas łaski dla każdego z was i że ze Mną, drogie dzieci, jesteście bezpieczni. Pragnę was wszystkich wprowadzić na drogę świętości. Żyjcie Moimi orędziami i wprowadźcie w czyn każde słowo, jakie wam daję. Niechaj są dla was kosztowne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 maja 2002:

Drogie dzieci, dziś zachęcam was do postawienia modlitwy na pierwszym miejscu w waszym życiu. Módlcie się i niech modlitwa, drogie dzieci, będzie dla was radością. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi, a wy, drogie dzieci, bądźcie radosnymi posłańcami moich orędzi. Niechaj wasze życie ze Mną będzie radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 kwietnia 2002:

Drogie dzieci, cieszcie się ze Mną tym czasem wiosny, kiedy cała natura budzi się i kiedy wasze serca tęsknią za przemianą. Otwórzcie się, drogie dzieci i módlcie się. Nie zapominajcie, że jestem z wami i że pragnę zaprowadzić was wszystkich do Mojego Syna, aby wam uczynił dar ze szczerej miłości do Boga i do wszystkiego, co pochodzi od Niego. Otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc, całą resztę On widzi i zabezpiecza. Dziekuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 marca 2002:

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie przed nim swe serce i dajcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, smutki i choroby. Niech ten czas będzie dla was czasem łaski. Módlcie się, drogie dzieci, i niech każda chwila należy do Jezusa. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Mirjanie Soldo 18 marca 2002

Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie, która rozpoczęła się o 8.45 rano we Wspólnocie Wieczernik. Objawienie rozpoczęło się o 9.27 i trwało do 9.34. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! Jako matka proszę was, otwórzcie wasze serca, ofiarujcie mi je i nie lękajcie się niczego. Ja będę z wami i pouczę was, jak postawić Jezusa na pierwszym miejscu. Nauczę was, jak Go kochać i jak do Niego całkowicie należeć. Pojmijcie, drogie dzieci, że bez Mojego Syna nie ma zbawienia. Musicie uznać, że On jest waszym początkiem i waszym końcem. Jedynie mając to poznanie możecie być szczęśliwi i zasłużyć na życie wieczne. Ja, jako matka, tego właśnie pragnę dla was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.”

 

25 lutego 2002:

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście się stali przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się o pokój w waszych sercach i pracujcie nad waszym własnym nawróceniem. Drogie dzieci, tylko na tej drodze będzie zdolni do stania się świadkami pokoju i miłości Jezusa w świecie. Otwórzcie się sami na modlitwę, ażeby modlitwa stała się waszą potrzebą. Drogie dzieci, bądźcie nawróceni i pracujcie tak, żeby jak najwięcej dusz mogło dojść do poznania Jezusa i Jego miłości. Jestem blisko was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

25 stycznia 2002:

Drogie dzieci, w tym czasie, kiedy rozmyślacie jeszcze nad minionym rokiem, wzywam was, dzieci, do głębokiego zapatrzenia się w wasze serce i do zdecydowania się na bycie bliżej Boga i modlitwy. Drogie dzieci, jesteście jeszcze przywiązane do spraw ziemskich, a mało do życia duchowego. Niechaj Moje dzisiejsze wezwanie będzie także dla was zachętą do zdecydowania się na Boga i na codzienne nawrócenie. Nie możecie się nawrócić, drogie dzieci, jeśli nie porzucacie grzechów i jeśli nie decydujecie się na miłość do Boga i do bliźniego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne «HALINA» 41-706 Ruda Śląska 6 Halemba, ul. 1-go Maja 18 zaprasza na PIELGRZYMKI do Medziugorja

W ramach kosztów: przejazd autobusem, ubezpieczenie, opłata sześciu noclegów w Medziugorju, 5 gorących posiłków (oprócz pierwszego dnia). Zgłoszenia i informacje: tel./fax: (032) 2422390 (od 11.00 do 15.00) lub 2426833; (od 17.00 do 22.00), tel. (032) 2424390, tel. kom. 0601-471527 lub 0501-340285 


Powrót do wykazu artykułów o Medziugorju


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]FILM DVD (lub VHS) O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ

25 lat objawień Matki Bożej - płyta DVDR