WIDZĄCY Z MEDZIUGORJAIVANKA IVANKOVIĆ-ELEZ (ur. 1966), miała objawienia codziennie od 24 czerwca 1981 do 7 maja 1985, kiedy Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Obiecała, że będzie się jej objawiać przez całe życie jeden raz w roku, 25 czerwca – w rocznicę pierwszego objawienia. Tak istotnie jest. Ivanka mieszka w parafii Medziugorje, wyszła za mąż, ma troje dzieci. Matka Boża powierzyła jej specjalną intencję modlitwy za rodziny.

 


Vicka i Mario - 26 stycznia 2002

VICKA IVANKOVIĆ-MIJATOVIĆ (ur. 1964) Maryję widziała po raz pierwszy 24 czerwca 1981. Ma do dziś codzienne objawienia i szczególny charyzmat modlitwy za chorych. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Vicka mieszka w parafii w Medziugorju (w Krehin Gradać). W 2002 r. wyszła za mąż za bliskiego współpracownika zmarłego ojca Slavko.

 

 


 MARIA PAVLOVIĆ-LUNETTI (ur. 1965) po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą 25 czerwca 1981 i do dziś ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje raz w miesiącu, od stycznia 1987, objawienie dla parafii w Medziugorju i dla całego świata, każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Obecnie mieszka we Włoszech, a przez część roku w Medziugorju. Wyszła za mąż, ma 4 synów. Matka Boża powierzyła jej modlitwie szczególnie dusze przebywające w Czyśćcu. 

 

 


Ivan

IVAN DRAGICEVIĆ (ur. 1965) widzi Matkę Bożą codziennie od 24 czerwca 1981 aż do dzisiejszego dnia. Również jemu powierzyła Ona 9 tajemnic. Ivan mieszka przez część roku w USA (wraz z żoną i trójką dzieci) oraz przez część - w parafii w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję modlitewną za młodzież i za kapłanów.

 


JAKOV COLO (ur. 1971) doświadczał codziennych objawień od 25 czerwca 1981. Matka Boża powierzyła mu 10 tajemnic. Objawienia zakończyły się dla niego 12 września 1998. Odtąd Jakov ma jeden raz w roku objawienie Matki Bożej: w dniu Bożego Narodzenia. Żyje w parafii w Medziugorju, ożenił się, ma troje dzieci. Podobnie jak Vicka ma modlić się zwłaszcza za ludzi chorych. 

 


 

MIRJANA DRAGICEVIĆ-SOLDO (ur. 1965) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Matka Boża po powierzeniu jej ostatniej, dziesiątej tajemnicy zapowiedziała, że będzie się jej odtąd ukazywać przez całe życie jeden raz w roku, w dniu jej Mirjana podczas dorocznego objawienia urodzin (18 marca) oraz w okresach trudnych, związanych z niesieniem Jej orędzia. Od 2 sierpnia 1987 każdego 2 dnia miesiąca Mirjana słyszy głos Matki Bożej, czasem Ją widzi. Modli się wraz z Nią za niewierzących. Mirjana mieszka w parafii w Medziugorju, wyszła za mąż, ma dwoje dzieci. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję modlitwy za niewierzących, za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej Miłości. 

 


[mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [Prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [Ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]


FILM DVD (lub VHS) O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ

25 lat objawień Matki Bożej - płyta DVDR