LITANIA DOMINIKAŃSKA

Kyrie elejson,

Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się...

Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadzie­jo i utrapionych słodkie pocieszenie,

módl się na nami.

Najświętsza Matko Chrystusa,

Bogarodzico Dziewico,

Najczystsza z Matek,

Matko nienaruszona,

Ze wszystkich dziewic najpierwsza,

Zawsze Dziewico,

Łaski Bożej pełna,

Córo Króla wiekuistego,

Matko i Oblubienico Chrystusa,

Świątynio Ducha Świętego,

Święta Maryjo, niebios Królowo,

Pani Aniołów,

Drabino do Boga,

Bramo Raju,

Matko nasza i Pani,

Prawdziwa nadziejo nasza,

Matko nasza,

Zaufanie wszystkich wierzących,

Święta Maryjo, pełna miłości Boga,

Władczyni nasza,

Źródło słodyczy,

Matko miłosierdzia,

Matko Księcia nad wiekami,

Matko rządząca najszczerzej,

Matko głęboko wierząca,

Zmartwychwstanie nasze,

Święta Maryjo, wszelkiego

stworzenia odnowienie,

Światła wiekuistego Rodzico,

Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,

W której Słowo Ciałem się stało,

Komnato skarbu Bożego,

Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,

Tajemnic Bożych Powiernico,

Wybawicielko nasza prawdziwa,

Święta Maryjo, skarbie wierzących,

Najpiękniejsza Pani,

Tęczo pełna radości,

Matko prawdziwego wesela,

Drogo nasza do Pana,

Orędowniczko nasza,

Święta Maryjo, gwiazdo na niebie

najjaśniejsza,

Nad księżyc światlejsza,

Blaskiem słońce przyćmiewająca,

Matko Boga wiekuistego,

Święta Maryjo, która rozpraszasz

ciemności wiecznej nocy,

Która niweczysz wyrok naszego potępienia,

Źródło prawdziwej mądrości,

Światło rzetelnej nauki,

Radości nasza bezcenna,

Upragniona nagrodo,

Pożądanie wzgórz wiekuistych,

Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,

Nad wszystkich świętych święta,

Wszelkiej chwały najgodniejsza,

Święta Maryjo, najłaskawsza Pani,

Pocieszycielko szukających

u Ciebie schronienia,

Dobroci pełna,

We wszelką słodycz obfitująca,

Wspaniałości Aniołów,

Kwiecie Patriarchów,

Pokoro Proroków,

Skarbie Apostołów,

Chwało Męczenników,

Chlubo kapłanów,

Ozdobo dziewic,

Lilio czystości,

Święta Maryjo, między

niewiastami błogosławiona,

Ratunku zagubionych,

Sławo sprawiedliwych,

W Boże zamysły wtajemniczona,

Ze wszystkich kobiet najświętsza,

Najjaśniejsza Pani,

Perło Boskiego Oblubieńca,

Święta Maryjo, Pałacu Chrystusowy,

Panno niepokalana,

Świątynio Pańska,

Chwało Jerozolimy,

Radości Izraela,

Córo Boża,

Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,

Gwiazdo morza,

Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją

i dotknij serc naszych, aby oświecić i

wybawić nas grzeszników.

Diademie na głowie Najwyższego Króla,

Czci najgodniejsza,

Pełna wszelkiej słodyczy,

Zasługo na życie wieczne,

Bramo Królestwa Bożego,

Bramo zamknięta, a dla nas otwarta,

przez którą wchodzimy do Pana,

Różo, która wiecznie kwitniesz,

Kosztowniejsza od całego świata,

Ponad skarb wszelki upragniona,

Nad niebo wyższa,

Od Aniołów czystsza,

Wesele Archaniołów,

Wszystkich świętych rozradowanie,

Czci i chwało, sławo i ufność nasza.

Maryjo, Córo Boża, wejrzyj na nas.

Maryjo, Córo Joachima, kochaj nas.

Maryjo, Córo Anny,  daj nam spocząć

                    po smutkach wygnania.

 

Módlmy się:  Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną Błogosławionej i Chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom od wszelkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]