"BROŃ NIEZWYCIĘŻONA" (90 min., audio)

Omawia kolejne, po modlitwie, środki skutecznej walki chrześcijanina z szatanem: lektura Pisma Św., Eucharystia, post, sakrament pojednania.
Jest to trzecia nauka z rekolekcji "Z Maryją w szkole miłości i świętości", przeprowadzonych przez s. Emmanuel Maillard. Każda kaseta zawiera naukę rekolekcyjną, dotyczącą odrębnego tematu. Wszystkie nauki oparte zostały na orędziach Matki Bożej w Medziugorju.
Chcesz dowiedzieć się więcej o orędziach Matki Bożej z Medziugorja? Przeczytaj z naszego archiwum: Plan światowego pokoju, czyli SYNTEZA ORĘDZI MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU.

Zamów w sklepie. Zob. też CD mp3


[powrót do wykazu kaset AUDIO] [powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]