Vassula Ryden
PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU (tom 14, Zeszyty 102-110)


Orędzie Pokoju i Miłości (Zeszyty 102-110)
tytuł oryginału: True Life in God
tytuł przekładu francuskiego: La vraie vie en Dieu
tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z francuskiego)
redakcja i konsultacja teologiczna: ks. dr Michał Kaszowski
 

ISBN: 83-86092-76-9
objętość: 304 strony (format: 145 x 205 mm)

 

WYPRZEDAŻ pierwszego wydania
 

Kolejny tom orędzi Prawdziwego Życia w Bogu, jakie otrzymuje dla świata Vassula Ryden. Tom 14 kończy się datą 30 kwietnia 2003 r. i jest wyjątkowy pod względem treści, gdyż Zeszyty 108-110 zawierają PIEŚŃ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, kontynuującą jakby Pieśń Oblubieńca. W tomie tym coraz wyraźniej zarysowuje się w dyktowanych Vassuli słowach charakter oczekującego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieństwo ognia, który rozpali każdego cierpieniem i tęsknotą za Bogiem, a doprowadzić ma każdą duszę do głębokiej przemiany i zespolenia już tu, na ziemi, z Bogiem-Miłością.

We wstępie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY, która na prośbę kard. J. Ratzingera ma zostać upubliczniona na całym świecie właśnie przez zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orędzi. Oznacza to zatem, iż kard. Ratzinger:

W przeciwnym bowiem razie poprosiłby o wydrukowanie tej korespondencji w formie osobnej broszury lub w pismach dotyczących "Prawdziwego Życia w Bogu", ukazujących się w wielu językach. Decyzja ta powinna upewnić tych czytelników, którzy przeżywali różne rozterki związane z zachętą do ostrożności, kierowaną z różnych stron do czytelników "Prawdziwego Życia w Bogu". Można zarówno czytać, jak i rozpowszechniać te książki.

Kongregacja Nauki Wiary – przed daniem Vassuli odpowiedzi obiecywanej na koniec roku 2003 – nie przewidziała innej formy rozpowszechnienia wymienionych z nią listów, z powodu tego, iż Vassula jest osobą prawosławną i jako taka nie może podlegać ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez Kongregację w stosunku do autorów katolickich (zob. też: Zasady badania prawowierności nauki), których listy w toku procesu badania i wyjaśniania przez Kongregację, publikowane są najczęściej w "Osservatore Romano".

Inne artykuły o stanowisku kard. Ratzingera wobec pism Vassuli Ryden i Noty:


ZAMÓW W NASZYM SKLEPIE


W SPRZEDAŻY:

«Prawdziwe Życie w Bogu» – wersja on line![powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]