EDYKT W SPRAWIE BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II


    Przy wejściu do krakowskiej Kurii wywieszono edykt dotyczący beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. W dokumencie wydanym przez wikariusza generalnego Rzymu kard. Camillo Ruiniego jest apel, by wierni przekazali do Rzymu wszystkie informacje "za lub przeciw sławie świętości" kandydata na ołtarze.

    "Prosimy wszystkich wiernych i każdego z osobna, aby poinformować Nas bezpośrednio albo poprzez Trybunał Diecezji Wikariatu Rzymu o wszystkich informacjach, z których to można w jakikolwiek sposób wnioskować i przeprowadzać dowody za lub przeciw sławie świętości wymienionego Sługi Bożego" - napisano w edykcie. Tekst edyktu wywieszono w dwóch wersjach językowych: polskiej i włoskiej.
    Kard. Ruini apeluje także o przekazanie rzymskiemu trybunałowi pism - w szczególności rękopisów, dzienników, listów i innych prywatnych dokumentów Jana Pawła II (a wcześniej Karola Wojtyły). Ci, którzy posiadają oryginały, powinni przedstawić uwiarygodnione kopie tych dokumentów. "Myślę, że wystarczy potwierdzenie kanclerza Kurii Metropolitalnej" - powiedział dziennikarzom ks. Marek Głownia, ekonom Archidiecezji Krakowskiej.
W edykcie podano, że informacje i dokumenty należy przesyłać na adres:
Piazza S. Giovanni in Laterano 6, 00-184 Roma.
Edykt będzie wisiał przy wejściu do Kurii przez dwa miesiące, będzie też dostępny na stronach internetowych Archidiecezji Krakowskiej (www.diecezja.krakow.pl).
 

PEŁNA TREŚĆ EDYKTU W JĘZYKU POLSKIM:
 

Wieczorem w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, kiedy już rozpoczynał się Dzień Pański, w Oktawie Wielkanocnej i Niedziela Miłosierdzia Bożego, Pan wezwał do Siebie z Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sługa Boży, człowiek głębokiego życia modlitwy, niezmordowany Pasterz Kościoła powszechnego i odważny Świadek Ewangelii Chrystusowej, zawierzając się całkowicie woli Boga i Matce Najświętszej, opowiedział w swoim pełnym i bogatym Nauczaniu o centralnej roli tajemnicy Eucharystii w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu jako pierwsze zadanie świętość, określaną jako ostateczną miarę życia chrześcijańskiego.
Jego sława świętości, którą cieszył się już za życia, rozkwitła w sposób wyjątkowy w momencie jego śmierci i będąc formalnie poproszeni o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, aby ukazać Go wspólnocie kościelnej, prosimy wszystkich wiernych i każdego z osobna, aby poinformować nas bezpośrednio albo poprzez Trybunał Diecezji Wikariatu Rzymu (Piazza S. Giovanni in Laterano 6 00-184 Roma) o wszystkich informacjach, z których to można w jakikolwiek sposób wnioskować i przeprowadzać dowody za lub przeciw sławie świętości wymienionego Sługi Bożego.
Zobowiązawszy się równocześnie zebrać, według norm prawnych, wszystkie pisma Jego autorstwa, polecamy tymże EDYKTEM wszystkim, którzy są w posiadaniu tych pism dostarczyć z należną starannością wyżej wymienionemu Trybunałowi każde pismo, którego autorem jest Sługa Boży i które nie zostało jeszcze dostarczone Postulacji sprawy.
Przypominamy, że za pisma nie uważa się tylko dzieła drukowane, które zresztą już zostały zebrane, ale również rękopisy, dzienniki, listy i każde inne prywatne pismo Sługi Bożego. Tych wszystkich, którzy mają przywilej przechowywać oryginały, uprasza się o przedstawienie ich kopii odpowiednio uwiarygodnionych.
Postanawiamy na koniec, aby ten EDYKT został ogłoszony na okres dwóch miesięcy na drzwiach Wikariatu Rzymskiego, jak również na bramie Kurii Metropolitalnej w Krakowie i aby został opublikowany na łamach rzymskiej "Rivista Diocesana" i w dziennikach "L'Osservatore Romano" i "Avvenire".
 

Dane w Rzymie, w siedzibie Wikariatu 18 maja 2005 roku.
 

Kardynał Camillo Ruini wikariusz generalny
Giuseppe Gobbi notariusz
 

Kuria Metropolitalna w Krakowie
potwierdza zgodność w/w tekstu z oryginałem.
ks. Jerzy Dziewoński kanclerz
 

Kraków, dnia 1 czerwca 2005 r.


[strona główna] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [Prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [Ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]