W roku 2017 pismo nie będzie się ukazywać. Wznowienie planujemy na rok 2018


Archiwum
Najnowszy numer
Prenumerata

     Pismo „Vox Domini" powstało w czerwcu 1994 roku, w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Wtedy to ukazał się jego pierwszy numer. Jako przedstawienie przyczyn powstania pisma oraz jego celu niech posłuży artykuł, który ukazał się na 1 stronie właśnie w pierwszym numerze: «VOX DOMINI to znaczy GŁOS PANA:»

     Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w epoce szczególnej, w której coraz więcej jest odstępstwa i zła, a równocześnie coraz bardziej ujawnia się działanie Bożego Ducha i rozlega się z mocą Głos Pana. Od czasu objawień w Fatimie wzywa On ustami współczesnych proroków do nawrócenia, pokuty i modlitwy jako środków ocalenia świata przed należną mu za grzechy karą, błaga o podjęcie aktów wynagradzających obrażanemu grzechami Bogu i Jego Niepokalanej Matce. Oby to pismo przybliżyło Czytelnikom rozlegający się Głos Pana oraz Jego obecne Dzieła, zachęciło do zmiany życia i przyczyniło się do większej chwały Dwóch Serc: Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
     W tym trudnym czasie pragniemy bronić wartości, wskazujących najpewniejszą drogę chrześcijańskiego życia, dlatego zamierzamy pisać o:

     Zjednoczonym w miłości Sercom Matki i Syna, które są najpewniejszym schronieniem na trudne czasy, pismo to poświęcamy. Jako logo pisma przyjęliśmy rysunek Vassuli, symbolizujący zjednoczenie tych Serc nie tylko w miłości, ale i we wspólnym cierpieniu.


     Prenumerata pisma

     Pismo ukazywało się dotąd w nieregularnych odstępach czasowych: 10 numerów w ciągu roku. Ilość stron (format A4) początkowo wahała się od 8 do 12, potem – 16. Nie jest to mało! Ich zawartość bowiem stanowi odpowiednik minimum 60 stron książki, co dawało w ciągu roku 600 str. Od 1999 roku pismo ukazuje się w kolorze. Od roku 2004 ukazywało się jako KWARTALNIK o łącznej objętości w ciągu roku 256 stron, w kolorze. W roku 2017 - zawiesiliśmy druk na jeden rok. Od roku 2018 pismo będzie się ukazywać jako półrocznik. Czytelnicy wpłacają należność za prenumeratę:

Dostępność numerów archiwalnych (oferta najbardziej aktualna w naszym sklepie: http://www.ksiegarnialumen.pl)

(ceny wyłącznie orientacyjne, informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel.: 32 7383869!)


     Z archiwum prezentujemy:

W latach 1998-2011 każdy numer pisma miał odpowiednik internetowy:

2016:     pismo drukowane dostępne w prenumeracie

2015:     pismo drukowane dostępne w prenumeracie

2014:     pismo drukowane dostępne w prenumeracie

2013:     pismo drukowane dostępne w prenumeracie

2012:     pismo drukowane dostępne w prenumeracie

2011:     WERSJA PDF: 1; 2; 34

2010:     WERSJA PDF: 1A 1B; 2; 3; 4

2009:     WERSJA PDF: 1; 2; 3; 4

2008:     WERSJA PDF: 43; 2; 1

2007:     WERSJA PDF: 4; 321

2006:     WERSJA PDF: 1; 2/1; 2/2; 3; 4

2005:     4   3  2  1 (WERSJA PDF: 1; 2; 3; 4)

2004:     4   3  2  1 (WERSJA PDF: 1; 2; 3; 4)

2003:     9-10  7-8  6  4-5  3  2  1

2002:     9-10  8 7   5-6  4  2-3  1

2001:     9-10  7-8  6  4-5  3  2  1 

2000:    10  9  8  6-7  4-5   3  2  1

1999:     9-10  8  7  6  4-5  3  2  1

1998:    10  9


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]