VASSULA, JEJ MISJA I PODRÓŻEO. Robert Faricy & S. Lucy Rooney:

«Wierzymy, że doświadczenie Vassuli jest autentyczne. Jest to nasze osobiste rozeznanie. Nie dokonujemy oczywiście – ani też nie moglibyśmy tego uczynić – żadnego oficjalnego rozeznania ani nie wydajemy wiążącego oświadczenia... Czytaj tę książkę i dziel z Vassulą doświadczanie Pana. Ten udział stanie się częścią twego własnego doświadczania Pana. Czytaj z wiarą. Nie z wiarą w Vassulę i nie z wiarą w autentyczność jej doświadczeń, ale z wiarą w Jezusa. Miej wiarę. Jezus chce podzielić się Sobą Samym i Swą Miłością do ciebie poprzez tę książkę. Przez tę lekturę Jezus może sprawić, że poznasz Go lepiej, pokochasz Go głębiej i zaczniesz podążać za Nim w większej bliskości.»


"Prawdziwe Życie w Bogu" – w wersji mp3 (czyta lektor, pełne nagranie)

Jednym z głównych powodów powstania pisma „Vox Domini" była chęć szerszego zapoznania Czytelników w Polsce z misją,

jaką otrzymała prawosławna mistyczka: Vassula Ryden. W piśmie na przestrzeni kilku lat znalazło się więc wiele artykułów, do których należą między innymi: