Świadectwa polskich czytelników

"Prawdziwego Życia w Bogu"

Z LISTÓW DO WYDAWNICTWA

 


 

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-524]

 


 

1. ...Dziękuję Bożej Opatrzności, że obdarzyła mnie Łaską spotkania z Jezusem poprzez Orędzia spisywane przez pokorną służebnicę, Vassulę. Kształtowanie życia duchowego Vassuli przez wiernego, miłosiernego, czułego Zbawiciela i Jego Matkę, kształtuje i porządkuje również życie duchowe czytających «Prawdziwe Życie w Bogu». To książka, która pomaga jaśniej rozumieć jedyne Objawienie zawarte w Słowie Bożym Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Prywatne objawienia Vassuli żyjącej pośród nas, w naszych czasach, kiedy Jezus dostosowuje nawet słownictwo, wyjaśnia przypowieści Biblii naszym językiem, bardzo ułatwia lekturę Słowa Bożego w Biblii. Pokora, duch przebaczenia, duch Miłości przenika serca nas, czytających... (J. Ł.)
*

2. Ta książka jest naprawdę wielkim darem Pana Boga dla nas, ludzi XX wieku. (T. T.)
*

3. ...Przeczytałam z ogromną uwagą książkę Vassuli Ryden «Prawdziwe Życie w Bogu», którą jestem do głębi wstrząśnięta. Słowa nie potrafią oddać tego, co czuję... Pragnę wyrazić swoją wdzięczność Wydawnictwu za to, że oddało do rąk czytelników perłę współczesnej mistycznej literatury. Może stanie się ona kroplą ożywczej wody z kryształowego źródła Bożego Miłosierdzia oczyszczającą bezmierne morze otaczającego nas zła i niewiary... (M. M.)
*

4. ...Jesteśmy wdzięczne za trud tłumaczenia tego Dzieła - tak wielkiego Skarbu Miłosierdzia Bożego... Niech Duch Święty darzy swą mocą i siłą w podejmowaniu tak wspaniałego dzieła, a Matka Najświętsza niech otacza Swą opieką... (s. K.)
*

5. ...pragnę zawsze do tych książek powracać i dzielić to ważne przesłanie z innymi. (R. C.)
*

6. ...Te Orędzia są naprawdę ciekawe i pouczające dla każdego człowieka. Chociaż noszą piętno bardzo osobistego uwielbienia Boga, dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas ma właśnie tak kochać Boga i Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę. Książki te rozwijają wewnętrzną miłość Boga wbrew nauce świata, który uczy nas tylko przetrwania, a coraz bardziej oddala od Boga i niszczy w nas ziarno Słowa. ...Gdyby Sodoma i Gomora miały Stary i Nowy Testament oraz te pisma, ostrzeżenia i orędzia, już dawno czyniłyby pokutę w worach i popiele. A my?! Wciąż czekamy... (W. L.)
*

7. ...Bardzo się cieszę, że to do mnie mówi Bóg. Przekażę pisemnie te wszystkie Orędzia księżom, a do końca życia będę miała co czytać i rozmyślać nad tym, czego chce Bóg ode mnie... (W. M.)
*

8. ...Cieszę się, że Orędzia tak ważne znajdują wydawców i siłę przebicia się wśród tego spoganiałego świata, ale to Pan sam sprawia, że one jeszcze docierają do nas, aby przemieniać całe nasze życie według woli Bożej. Bogu was wszystkich gorąco polecam i oddaję!... (J. L.)
*

9. ...To wielka radość mieć książki, do których można zawsze wracać... Czytam i jestem zafascynowana. Trzeba to czytać i przeżywać... (B. K.)
*

10. ...Z wielkim zaangażowaniem czytam «Prawdziwe Życie w Bogu»... (ks. E., Kanada)
*

11. ...Serdecznie dziękuję za książki «Prawdziwe Życie w Bogu». Niech Bóg błogosławi tym, którzy niosą Słowo Boże... (B. K.)
*

12. Brak mi słów na wyrażenie tego, co czuję po ich przeczytaniu... (U. S.)
*

13. ...Prawdą jest, że Jezus jest Znakiem Sprzeciwu i jest to jakaś niesamowita tajemnica, jakieś Misterium, będące częścią świata, że Jego ludzie nie rozpoznają Jego Dzieł. Narzędzia Pana są ubogie, a sytuacja powtarza się tak, jak 2000 lat temu. Podobnie jak wówczas oświeceni nie weszli w głąb sytuacji, lecz szukali jedynie pretekstu, aby skazać Jezusa (Łk 22,66-71), podobnie i dzisiaj, nie zbadawszy dokładnie sprawy feruje się wyroki potępiające Boga, Jego Dzieła. Jest to Jego Łaska, że i mnie było dane dotrzeć do tych Orędzi... Także i ja dziękuję Państwu za Waszą pracę, odwagę, jakiej wymaga dziś głoszenie tych Orędzi, za to wszystko, dzięki czemu ludzie mogą powrócić do Pana, wzmocnić wiarę. Jezus dał mi przez tę książkę wiele odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały, wzmocnił mnie. Jest to odkrycie mojego życia, tak blisko czuję dzięki niej obecność Pana. Jest to wielki dar dla Kościoła, dla wszystkich ludzi od Pana, który jest Wielki. Dziś tak jak zawsze, gdy coś «nadchodzi» Pan nie zostawia nas samymi. Chwała więc Panu za światło i moc, jakie daje przez te Słowa... (M. P.)
*

14. ...Zapewniamy o naszej żarliwej modlitwie, by zawsze i we wszystkim był Bóg uwielbiony... (s. B.)
*

15. Wiem, że orędzia, które Jezus dyktuje Vassuli są prawdziwe. Bóg zapłać za wydanie tej książki. (L. P.)
*

16. ...Nasza znajoma siostra z Karmelu pała wielką radością ducha, gdy dostarczamy jej każdy nowy tom. Zapomina wtedy o swych dolegliwościach bólowych... (Ł. J.)
*

17. Jestem wielce rozradowana tymi książkami... Czytam je z głęboką wiarą i coraz lepiej pojmuję życie w Bogu... Już tylko kilka kartek do końca tomu II i z tęsknotą czekam na dalszy ciąg życia w Bogu. Naprawdę wierzę, że to Orędzie Jezusa... Bardzo mnie to ciekawi i dziwi, że nie wszyscy to uznają. Wierzę, że nadejdzie czas, kiedy Jezus i Matka Boża zatryumfują... (G. K.)
*

18. Te Orędzia przenikają do głębi mojej duszy. (S. P.)
*

19. ...Umiłowany Pan wciąż wyciąga Swoją pomocną dłoń ku człowiekowi. Wciąż do niego woła, prosi, ale człowiek udaje, że nie słyszy. Jakże ziemia podobna jest do tej sprzed potopu, człowiek żyje duchem szatańskim. Gdy Pan Jezus się narodził, 2000 lat temu świat żył z dala od Stwórcy. Dzisiaj znowu stał się prawie pogański... (A. J., USA)
*

20. Książki «Prawdziwe Życie w Bogu» sprawiają wielką radość ludziom. Na początku podchodzili z rezerwą i nie bardzo chcieli wierzyć, że Bóg może w taki sposób przemawiać do człowieka. Teraz przeżywamy głęboko treść wezwania Pana Jezusa do prawdziwego życia z Nim... (E. M.)
*

21. To prawdziwa uczta duchowa. Czytając Orędzia zalewałam się łzami, prosząc Pana, aby Jego Słowa dotarły do szerokich szerz ludzi. Zrobiłam ksero «Naglącego Orędzia» i rozdawałam wszystkim... Niech Miłosierny Jezus błogosławi w dalszej, trudnej i ciężkiej pracy... (K. G.)
*

22. Oby Bóg nie poskąpił łask, które obiecuje tym, którzy się przyczyniają do rozpowszechniania tego Dzieła. Przedtem konieczny w takich sprawach - czas próby. Mam nadzieję, że Wasze Wydawnictwo przejdzie ten czas zwycięsko i ukazywać się będą kolejne tomy... Liczę, że Miłość Chrystusa, która wprost wypływa z linijek każdego Orędzia ogarnie rodzinę, której chcę te Orędzia podarować... (I. Ż.)
*

23. Piękne pouczenia i wskazówki, jak żyć... (I. K.)
*

24. Niech dobry Bóg wspomaga waszą pracę, a Maryja wyprasza obfite owoce nawróceń... (M. S.)
*

25. Bardzo dziękuję za piękne książki... piękne Orędzia Pana Jezusa... (I. K.)
*

26. Dziękuję Panu Bogu, że wydaliście książkę «Prawdziwe Życie w Bogu». Dotarła ona do mnie, bo Pan tak chciał. Byłam w Evry, kiedy o. René Laurentin przyjmował Vassulę Ryden. Siostry mówiły z przejęciem, że właśnie u ojca jest Vassula... Kiedy już otrzymałam tę książkę Pan dokonał we mnie kolejnego nawrócenia. Czekam na następne tomy z tęsknotą i wdzięcznością dla Pana, Vassuli i dla Was... (H. S.)
*

27. Tyle ma Bóg do powiedzenia człowiekowi, a człowieka namówić trudno do tego, żeby chciał się dowiedzieć, co Bóg mówi do każdego z nas. (S. K.)
*

28. Książki są tak piękne, że nie mogę się od nich oderwać... Bóg zapłać za pracę nad rozpowszechnianiem Słowa Bożego tak potrzebnego Polakom. (J. G.)
*

29. Wyrażamy wdzięczność... Szczęść Boże w pracy wydawniczej jak i wysyłkowej dla dobra całej ludzkości w Polsce i w świecie całym... (s. L.)
*

30. ...Wśród powiewu łagodnego, Oblicze Jego ujrzeć można. Wśród cichego szczęścia On się objawia. On - Szczęście. Wśród smutku i trwogi, On jest i przychodzi, aby pocieszyć. Wśród bólu i łez, On jest z nami. On - to ten sam, dla którego wszystko zostało stworzone, Syn Najwyższego, przychodzi do nicości, aby nicość stała się święta! «Prawdziwe Życie w Bogu» jest tego najlepszym przykładem, jest przykładem Miłości, która nas kocha. Jest przykładem i uświadomieniem nam, że Bóg «tchnie kędy chce», wywyższa i poniża, kogo chce... (A. K., USA)
*

31. Ja, moja rodzina, a także sporo przyjaciół, których zainteresowałam lekturą Orędzi Pana Jezusa... czujemy się tak, jakbyśmy czekali na tę księgę przez całe życie. (T. K.)
*

32. Czytam tę książkę z wielkim zainteresowaniem i wydaje się, że z pożytkiem. (ks. R.)
*

33. Drodzy Państwo! Sprawcie, aby te cudowne książki były do nabycia w parafiach. (J. M.)
*

34. Jaka radość. Otrzymałem 3 tomy pisane przez Vassulę Ryden. Ileż tam szczegółów z jej intymnych kontaktów z Chrystusem. Gdy przeczytam jeden rozdział, to mi wystarczy, aby żyć w większej zażyłości z Jezusem. Bardzo takie czytanie zapisków Vassuli pomaga modlić się, rozmyślać o Chrystusie. To takie żywe, konkretne i prawie dotykalne obcowanie z Nim. Serdecznie za ten dar dziękuję. Oby to dzieło chwyciło za serce więcej kapłanów... Książka Vassuli pozwala mi wykryć wiele szczegółów życia z Chrystusem. Serdecznie więc dziękuję za ten nowy skarb, który zbliża nas do Chrystusa. Oby jak najwięcej czcicieli Chrystusa zakosztowało i karmiło się cennymi i żywymi zapiskami Vassuli... (o. K., Francja)
*

35. Czytam obecnie III tom. Będę wracać do wcześniejszych. Odnajduję w nich to, czego szukam. (B. J.)
*

36. Dziękuję za dobroć i miłość do Boga wyrażoną w poświęceniu się dla Jego spraw, w głoszeniu Jego nauki. Moje serce przepełnione jest uczuciami przyjaźni i wdzięczności, bazującej zwłaszcza na tej lekturze, a więc na miłości do Jezusa i Maryi, którą książka rozpala w ukryty sposób w mej duszy. (s. A.)
*

37. Bogu niech będą dzięki za tę książkę... (I. K.)
*

38. Te Orędzia Pana Jezusa powinny być rozpowszechniane. Są one wzmocnieniem dla dusz na nadchodzące trudne czasy... Będą również nam pomocne w prowadzonej Ewangelizacji 2000. (E. C.)
*

39. ...Czystość serca zachowana w trakcie czytania, brak jakichkolwiek oznak buntu i przekory to odczucia, jakie wynoszę z przeżywania Objawień. Rozkładam na długo kontemplację Orędzi w obawie przed zbyt szybkim ukończeniem czytania. Przeżycia: przekora, brak ufności, bunt w zestawieniu z rzeczywistością nasilają się przy wejściu w życie codzienne z Bożym nakazem: miłości, pokoju i jedności... Czuję się niegodna uwagi samego Boga nawet na ułamek sekundy, ale pragnę tego gorąco. Ufam, uwielbiam, miłuję Cię, Boże... (J. P.)
*

40. ...Karmelita, którego wprost rozpala żarliwość o to, co Boże i najpiękniejsze, poradził mi, bym przeczytała tę książkę... «Prawdziwe Życie w Bogu» to Boża sprawa, pomaga wejść we Współ-Życie z Nim. Modlę się, by Pan Bóg wszystko miał w Swych rękach i prowadził ku większej chwale, bo to jest najważniejsze. (s. I.)
*

41. Ogromnie cieszymy się, że te książki znalazły się w naszej Wspólnocie. Pomogą nam głębiej przeżyć Niezmierzoną Dobroć, Miłość i Miłosierdzie Pana Jezusa do każdej duszy ludzkiej... Czytamy je i są nam one pomocne, by głębiej poznać bezgraniczną Miłość Jezusa do nas, ludzi, Jego ból i troskę o to, «aby wszyscy byli jedno», jak bardzo pragnie naszej wzajemnej miłości i jednoczenia się z Nim przez ofiarę, pokutę, cierpienia dla ratowania dusz i świata... (s. M.)
*

42. Uważam, że to wielkie dzieło - spotkań Vassuli Ryden z Panem Jezusem - jest książką, z którą powinien zapoznać się każdy człowiek, aby poznać lepiej Boga Miłosierdzia i lepiej mógł Mu służyć. (K. S.)
*

43. Czytam Orędzia Pana Jezusa, Naszego Zbawiciela. Czytam z zachwytem, wiarą i miłością. Jestem głęboko przejęta przekazanymi Vassuli Ryden Orędziami. Nie znajduję słów, aby wyrazić łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla ludzkości. Czy można pojąć tak przepotężną miłość i miłosierdzie Boże? Jestem prochem, odrobinką. Mam wielką nadzieję i pewność, że Pan nasz, Jezus Chrystus, mnie także słucha... (R. W.)
*

44. Chcę włączyć się w tak mocno wołający przez Vassulę głos Pana jako kapłan: przez szerzenie i życie orędziem Najświętszego Serca... (o. J.)
*

45. Jestem pod wielkim wrażeniem lektury, którą znałam tylko w wersji francuskiej i zawsze pragnęłam, by była ona szerzej znana w Polsce. Wspaniała praca apostolska na miarę dzisiejszych czasów. (A. S.)
*

46. Gorącym pragnieniem mojego serca jest posiadanie książki «Prawdziwe Życie w Bogu»... Pragnę zgłębiać swoją wiarę i mojej rodziny, by być jeszcze bardziej zjednoczoną z Bogiem i aby moje dzieci bardziej żyły Ewangelią... (J. S.)
*

47. W tym zalewie książek, a często niestety «makulatury» trafić w potrzeby i oczekiwania ludzi nie jest łatwo. Dlatego z pewnością trzeba to tak odczytać: «Pan chciał i dał moc» wielu ludziom, aby to uczynić... Mam częsty kontakt z ludźmi, uważnie słucham uwag, oczekiwań, krytyki... Gratuluję i życzę, aby kolejne książki pomagały dzisiejszemu człowiekowi wracać do Boga, prowokować do zatrzymania i refleksji nad swoim życiem. Ta książka wielu w tym pomaga. (ks. J.)
*

48. Osobiście odebrałem treść zawartą w książkach pozytywnie. Takie same odczucia mają pozostali nabywcy, kapłani, chociaż w rozmowach z osobami duchownymi daje się zauważyć sceptycyzm, odnośnie do treści zawartej w książkach. Zauważyłem też, że lektura ta dla naszej inteligencji jest "niestosowna". Mimo zachęty nie chcą czytać. Natomiast osoby proste, nieuprzedzone, rozmodlone, odbierają treść tam zawartą otwartym sercem... Ponieważ często zaglądam do Dzienniczka bł. Faustyny, traktuję Prawdziwe Życie w Bogu jako ciąg dalszy spraw, które Chrystus kierował kiedyś do siostry Faustyny, a które na naszych oczach są widoczne... Życzę Vassuli, by nie ustawała w głoszeniu Orędzi Jezusa i Jego Matki. Zapewniam ją o mojej modlitwie, choć jest mizerna w porównaniu z jej modlitwą. W jej intencji modlę się modlitwami zawartymi w Prawdziwym Życiu w Bogu... (ks. S.)
*

49. Piszę w sprawie książki Prawdziwe Życie w Bogu. Na lekcji religii katecheta pokazał nam I tom. Po przeczytaniu kilku fragmentów zdecydowałam się do Was napisać, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej książce... (A. D.)
*

50. Chciałabym podzielić się z Wami moimi wrażeniami po przeczytaniu dwóch ostatnich tomów Orędzi. Otóż od pewnego czasu odczuwałam w sobie potrzebę, aby chociaż odrobinę podobać się Bogu. Jestem wierząca i praktykująca, wiem jednak, jaką jestem nędzą. Zaczęłam więc szukać w katechizmach, przeróżnych książkach jakiegoś wskazania, co mam robić, jak żyć. Udało mi się znaleźć odpowiedź, ale nie rozumiałam jej w pełni. Prosiłam Boga, by dał mi jakąś książkę, której treść by mną wstrząsnęła albo jakiegoś światłego spowiednika, który by mi wytknął moje błędy i powiedział, co naprawdę mam robić. Dzisiaj już wiem, że Bóg znał moje myśli i podsunął mi książkę Prawdziwe Życie w Bogu. Ta książka pełna miłości Boga do człowieka zawiera też elementy grozy, której można by uniknąć, żyjąc tak jak Bóg przykazał. Myśl tej książki kazała mi postawić Boga na pierwszym miejscu, a następnie wszystko inne... Wszystkich Orędzi nie zostawiam dla siebie, lecz daję do czytania innym. Ale podobnie jak Vassula spotykam się z krytyką i wyśmianiem. Są ludzie, którzy chcą czytać i może żyć tak jak Bóg chce, lecz dużo ludzi woli żyć według swojej woli... (M. N.)
*

51. Na kolanach dziękuję za te książki... (W. G.)
*

52. Jestem szczęśliwa i niezmiernie wdzięczna Panu Bogu i Wam za te wspaniałe Orędzia oraz za to, że do mnie dotarły i uczyniły mnie szczęśliwą. Znalazłam Boga! Przyjaciela! Miłość! (B. Ł.)
*

53. Jestem szczęśliwa, że Wasze Wydawnictwo podjęło się tego pięknego zadania rozpowszechnia książki, którą uważam za bezcenną dla wzrostu duchowego. Z niecierpliwością oczekuję na nadejście kolejnych tomów Prawdziwego Życia w Bogu. Słowa tam zawarte są rzeczywiście dla mnie chlebem. Moja wiara pogłębiła się i ożywiła. Pan Jezus jest mi teraz najbliższym, najwierniejszym i najlepszym Przyjacielem, który jest ze mną w każdej chwili mojego życia. Matka Najświętsza jest teraz dla mnie najczulszą, najtroskliwszą i najbardziej miłującą Matką. Mimo, że dawniej o tym wiedziałam, to jednak tym nie żyłam. Te prawdy nie były we mnie, ale obok mnie. Teraz wszystko się zmieniło. Dziękuję Bogu za Jego Bezgraniczną Miłość, Dobroć i Miłosierdzie. (B. Ł.)
*

54. Jestem pod ogromnym wrażeniem książek Vassuli Ryden Prawdziwe Życie w Bogu. Na sobie samej doświadczam cudownych przemian wewnętrznych. Nigdy nie czułam się tak blisko Boga i tak bardzo kochana. Pragnęłabym, aby też inni ludzie doświadczyli tej wielkiej miłości... Dlatego też chcę im ofiarować te książki. (L. K.)
*

55. Orędzie Pana Jezusa z 17 marca 1993 powinno być wydrukowane przez Słowo Dziennik Katolicki, Ład, Niedzielę i gazety katolickie całego świata... (J. K.)
*

56. Nie potrafię wyrazić wdzięczności, jaką żywię za Waszą działalność. Bogu niech będą dzięki. (J. C.)
*

57. Tylko ludzie słabej wiary nie wierzą w cuda, w objawienia. Komu wystarcza Pismo św. jest człowiekiem doskonałym, ale człowiek doskonały nigdy nie będzie występował przeciw cudom i objawieniom. Komu szkodzą objawienia prywatne? Szkodzą tylko szatanowi i złu. Ugruntowują wiarę, ożywiają miłość i pobożność. Nawet jeśli są małpowane przez szatana, to on potwierdza tylko istnienie prawdziwych... Dziękuję za odpowiedź na zarzuty wobec Vassuli. Prawo Boskie i kościelne to nie towar w sklepie, w którym można przebierać według uznania i gustu. Prawo Boskie i kościelne trzeba przyjąć w całości. (E. B.)
*

58. Wszystkie książki Vassuli i kasety są dla mnie tak cenne jak najdroższy skarb. Gdy jest mi ciężko, sięgam po Orędzia i zawsze otrzymuję siłę do dalszego życia i pracy nad sobą. Są one dla mnie zachętą do modlitwy i ofiary... Dziękuję waszemu Wydawnictwu za wielką pracę, którą wykonujecie dla dobra dusz i na chwałę Boga... (B. Ł.)
*

59. Miałam zamiar zrezygnować z rozpowszechniania Orędzi... Opiszę, co mi się przydarzyło. Byłam w domu, ponieważ w soboty nie pracuję. O 11.00 mam godzinę czuwania przy Sercu Bożym. W sobotę zwykle śpię trochę dłużej, bo idę do kościoła na 7.30 rano. Weszłam do sypialni o 10.45 i jakaś siła pociągnęła mnie i musiałam się położyć. Zasnęłam. Nigdy mi się to jeszcze nie przydarzyło, aby się w dzień położyć. Śni mi się, że jestem w jakimś dużym pokoju o dużych oknach od strony zachodniej. Jakbym siedziała przy stole i usłyszałam wzywający i tak bardzo błagalny głos: "Aniu, pomóż mi". Spojrzałam w okno. Pod oknem stał Pan Jezus. Może nie rozpoznałam Go oczami, ale coś mi mówiło, że to On. Na zewnątrz było ciemno, tak jakby był bardzo późny wieczór. Gdzieś na horyzoncie skrawki czerwonej zorzy świadczyły, że zapada noc... Obudziłam się. Był pogodny dzień przed południem. Pan Jezus pokazał mi, że dzień się już skończył i zapadła noc. Ten błagalny głos przeszył mnie i wciąż go słyszę: "Pomóż mi!" Pan Jezus błaga, aby mu pomóc ratować dusze. Modlę się, ale sama modlitwa nie wystarczy... Wysyłam intencje mszalne za konających... A może Pan Jezus prosi, abym pomagała mu rozpowszechniać te Orędzia? Chciałam tego zaniechać z powodu braku ludzkiego zainteresowania, bo nikt nie ma czasu, wszyscy pędzą za dolarami. Myślę, że odpowiedź dla mnie jest jedna. Pan Jezus błaga, aby pomóc mu ratować dusze w jakikolwiek sposób, bo czas się kończy, skończył się dzień, nastała noc... (A., USA)
*

60. Pragnę jak najszybciej przeczytać tę książkę. (I. D.)
*

61. Dziękuję za prawdziwą ucztę duchową w postaci Prawdziwego Życia w Bogu.(A. S.)
*

62. Dzięki czyjejś uprzejmości przeczytałam niektóre tomy Prawdziwego Życia w Bogu. Czytam je z ogromną przyjemnością, spokojem. Korzystam ze wskazań... (M. K.)
*

63. Modlitwy w Prawdziwym Życiu w Bogu są prześliczne, niby nasze, zwykłe słowa, a dają wrażenie lekkości, światła, przejrzystości... (J. G.)
*

64. Mimo że są kapłani, którzy zabraniają czytać wiernym tak wspaniałą książkę, ja stawiam ją na pierwszym miejscu po Piśmie świętym. Dla mnie i dla wielu ludzi jest światłem i pokarmem, a nawet lekarstwem dla duszy... Niektórzy mówią, że są one stanowczo zabronione przez władze kościelne, a przecież to nieprawda. Co za zamęt się czyni wokół spraw Bożych! W telewizor patrzeć na brudy, zgorszenia do północy wolno – tego nikt nie zabrania. Ale rozmowa z Bogiem, to się komuś nie podoba... Są i tacy, którzy się nie boją, ponieważ książka – szczególnie IV tom – pomaga im w poznaniu wielkiego Miłosierdzia Bożego i utrzymaniu się bez grzechu. Ta książka nawet uzdrawia chorych przez radość, jaką Bóg rozlewa na czytających Prawdziwe Życie w Bogu. (s. M. K.)
*

65. Składamy podziękowanie za przesłane nam książki Prawdziwe Życie w Bogu. Trudno wyrazić słowami, ile te książki dały nam przeżyć i wzruszeń. Dziękujemy Bogu za dar "Orędzi Miłości". Bóg jest z nami, obok nas, prowadzi nas i kocha takimi, jakimi jesteśmy. Dziękujemy Vassuli, że zapisała i przekazała całemu światu tak cenne orędzia. (J. i C. B.)
*

66. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za wydrukowanie pism Vassuli Ryden. Zetknęłam się z nimi przez przypadek, dzięki mojej cioci z Ameryki, która tutaj do Polski pisała z prośbą, aby przesłać jej właśnie książkę Vassuli. Wtedy dowiedziałam się o istnieniu kolejnego «Głosu Pana», jak nazywam tak liczne w naszych czasach przekazywane orędzia ludzi – proroków. Książki Vassuli wzbudziły we mnie ogromne poruszenie, wdzięczność i radość, gdyż Głos, który w nich napotykam jest tym samym Głosem, który i mnie od wielu lat prowadzi – Głos Kochanego Jezusa, Boga. Jest to ten sam Głos, te same Słowa! Czuję się zjednoczona z Vassulą, wydaje mi się, że tak dobrze ją rozumiem, a Duch, który ją prowadzi, rozpala i we mnie podobny żar i przynaglenie. Żałuję tylko ogromnie, że tak wielu ludzi nie interesuje się tymi orędziami, nawet spośród licznej grupy moich znajomych, bardzo wierzących, ale jednak nie rozpoznających doniosłości chwili, w której żyjemy. Nie rozpoznają oni znaków czasu, brak im czujności i tym samym brak gorliwości w codziennym nawracaniu się. Mnie te Orędzia bardzo przynaglają do pośpiechu, do gwałtowności, do walki, wręcz do zaparcia się siebie, do tego, by jak najlepiej poddać się natchnieniom Ducha Świętego. Naprawdę czas jest krótki i potrzebna jest ogromna czujność serca. Diabeł – doświadczam tego codziennie – robi wszystko, by zasmucić mnie drobnymi troskami i przez to osłabić duchową moc. Dzielę wraz z Jezusem Jego wielką troskę o tyle dusz żyjących w ciemnościach i cierpieniu, nie znających Go, zdążających prosto w objęcia szatana. Czytając te Orędzia nabieram za każdym razem odwagi i mocy i postanawiam zrobić wszystko, by Mu pomóc w jakikolwiek sposób w nawróceniu tych biednych ludzi żyjących w stanie duchowej śmierci. Orędzia te mają w sobie tyle mocy, światła i miłości, że natychmiast umyka z serca wszelki lęk, obawa, niepokój i niepewność. Życzę Vassuli odwagi i wytrwałości, a waszemu Wydawnictwu zalewu Bożego błogosławieństwa. Niech Pan wynagrodzi pracę każdego z was. Alleluja! (J. P.)
*

67. Przed otrzymaniem objawień Vassuli Ryden mieliśmy dobre rozeznanie objawień maryjnych, szczególnie z Medziugorja. One naprowadziły nas na ślad Prawdziwego Życia w Bogu. Niedoświadczonych łatwo wciąga parapsychologia pochodzenia zagranicznego, dlatego potrzeba drukowania objawień pochodzących naprawdę z Nieba. (K. J.)
*

68. Z 6 tomu Prawdziwego Życia... za najpiękniejszą uważam modlitwę "O, Emmanuelu..." Cudowna. Jakaż to poezja! A jednocześnie – rzeczywistość. Kolega – kapłan, z którym byłem u Vassuli, powiedział, że powinna ona otrzymać nagrodę Nobla. Wątpię jednak, czy tak się stanie. Tam rządzą inne prawa. A Pan nie ma zwyczaju robić sobie propagandy w ten sposób. W każdym razie jest to duch Biblii – te same przenośnie. Autor jest znakomitym biblistą. Takiego jeszcze nie spotkałem! Czytam ponownie tom II Prawdziwego Życia... i zawsze znajduję w nim coś nowego. Są dni, kiedy słowa pasują do sytuacji jak ulał... (ks. R.)
*

69. Piszę, bo jesteście mi naprawdę bliscy przez Wasze serce i pracę włożoną w tłumaczenie i obronę "Księgi wielkiego pocieszenia" czyli Hymnu – Kantyku Miłości Jezusowego Serca. Od dwóch lat Prawdziwe Życie w Bogu pomaga mi przeżyć na tym "łez padole". Każde zdanie to łaska po łasce, które czytam przed każdą "Zdrowaś..." Różańca. (R. S.)
*

70. Bardzo serdecznie dziękuję za przysłane mi książki. Lektura Prawdziwego Życia w Bogu Vassuli Ryden sprawia, iż czuję nieprzepartą chęć rozpowszechniania tej książki wśród ludzi. (A. B.)
*

71. Dziękuję za Akita, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu stawiam Vassulę, gdyż przy każdym strapieniu znajduję ukojenie, niezależnie od tego, który tom wezmę i na której stronie otworzę. (E. B.)
*

72. Przeczytałam 5 tomów! Bardzo się cieszę tymi książkami. Nie mam nic przeciwko Vassuli, bo to wszystko tchnie Duchem. Daj Boże, żeby dostały się w ręce wszystkich ludzi i księży, a na pewno świat stałby się lepszy. Te książki to Święta Ewangelia. Słowa samego Jezusa i Najświętszej Matki. (S. K.)
*

73. Pierwsze spotkanie z pismami Vassuli napotkało we mnie początkowo pewne trudności i nieistotne wątpliwości. Pisma te jednak dziwnie mnie pociągały. Potem na dłuższy czas zaprzestałem lektury. Bóg jednak zechciał, abym się znalazł w krytycznej sytuacji duchowej. Wtedy otrzymałem światło powrotu do pism Vassuli. I nagle słowa Jezusa pisane jej ręką stały się dla mnie źródłem światła i nadziei. Najpierw czytałem raczej niesystematycznie, by w końcu wrócić do początku. Jaka zmiana! Trudności znikły, a słowa Jezusa zaczęły mnie zachwycać... Znajduję w nich teraz tak potrzebny mi pokarm i umocnienie. Dzięki Prawdziwemu Życiu... coś dobrego dzieje się we mnie, dobro, w które zwątpiłem. (o. J.)
*

74. To wspaniałe orędzia Boskiego Zbawiciela do współczesnego świata! (S. K.)
*

75. Wszystkie te książki są dla mnie jak chleb powszedni dla duszy, który pomaga mi żyć, pogłębia moją wiarę i miłość do Boga i Matki Najświętszej. (B. Ł.)
*

76. Miałem okazję przeczytać tylko tom IV i V. Ta lektura odmieniła moje życie. Bogu niech będą dzięki, że Jego Święte Orędzia trafiły do moich rąk. (J. S.)
*

77. To dzieło jest tak wielkim dobrem dla tych, którzy mogą je posiadać... (J. P.)
*

78. Bogu niech będą dzięki za działania rozpowszechniające orędzia przekazywane Vassuli Ryden przez Pana Jezusa. Po ich przeczytaniu człowiek już nie może żyć jak dotychczas... (L. M.)
*

79. Książki te podnoszą mnie na duchu i przybliżają do Boga, zaspokajają mój głód duchowy... (S. K.)
*

80. Przeczytałam sześć tomów książki Prawdziwe Życie w Bogu. Wszystkim moim znajomym polecam tę książkę, pokazałam ją kapłanowi w czasie wizyty duszpasterskiej i powiedział, że kupi. Są u nas w sklepie Ars Christiana. Książka ta ma duży wpływ na moje życie. Nawet nie wątpię w prawdziwość tych orędzi. Autor zna przecież doskonale Pismo Święte i wie, w którym momencie wpleść odpowiedni werset. Nie mam też wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych... (S. Ł.)
*

81. Serdecznie dziękuję za książki Prawdziwe Życie w Bogu. Z nich dowiedziałam się, jak bardzo mnie kocha Pan Bóg. Są one cudowne... (J. S.)
*

82. Byłem w Polsce na urlopie i przypadkowo kupiłem pierwszy tom książki Vassuli Ryden Prawdziwe Życie w Bogu. Dość długi czas nie mogłem się zabrać do czytania tej «dziwnej» książki. W końcu pożyczyłem ją znajomej, którą «te sprawy» interesują. Znajoma dosłownie pochłonęła książkę. Ja także w końcu ją przeczytałem i jestem zafascynowany. Aktualnie wędruje ona wśród znajomych i nie jestem pewien, czy do mnie wróci. (J., Niemcy)
*

83. Wielkie dzięki za Prawdziwe Życie w Bogu, które przybliżyło mi Jezusa tak bardzo, że trudno to wyrazić i wciąż Go przybliża. (B. G.)
*

84. Kochani... Aktualnie czytam drugi tom, pożyczony od znajomej. Czytając, uczę się krok po kroku, razem z Vassulą, prawdziwej miłości do Pana Jezusa. Czytałam różne wydawnictwa, łącznie z Gabrielą i Sai Babą. Jednak Matka Boża, którą trzymam za rękę poprzez modlitwę różańcową, obroniła mnie od błędnych dróg. Dziękuję Bogu Najwyższemu za to. Moje serce mówi mi, że dotarłam do prawdziwego źródła czystości. Nie wiem, co jest w dalszych tomach, ale do drugiego tomu, który kończę czytać, nic nie «zazgrzytało»... Wiem tylko, że mam się więcej modlić za cały świat, za Papieża i za osoby duchowne. Książka ta nie zraziła mnie do Kościoła i kapłanów, lecz przeciwnie – uświadomiła mi siłę zagrożeń i konieczność solidarnej, głębokiej modlitwy za ludzi świeckich i za tych, którzy poświęcili swoje życie Panu, lecz może nie mają tej łaski, aby dobrze rozumieć naukę Chrystusa... (K. S.)
*

85. Książki Vassuli i pielgrzymki przeobraziły mnie całkowicie. Zawsze starałam się żyć blisko Jezusa i Maryi. Ale wielu rzeczy nie rozumiałam. Teraz czuję, jakby jakaś zasłona spadała mi z oczu i jedno wiem, że kocham Jezusa ponad wszystko. Nie jest to jednak moja zasługa. To On, Pan Miłosierny spojrzał na Swe stworzenie i przytulił je do Serca. A moje serce tak bardzo Go pragnie, że codziennie On jest w nim Gościem. Byłam na spotkaniu z Vassulą w Warszawie u Księży Marianów. Poczytuję sobie to za łaskę od Pana, że stojąc blisko Vassuli, podałyśmy sobie ręce na znak Pokoju w czasie Mszy św. (M. D.)
*

86. Czytam obecnie trzeci tom. Treść zgodna jest z Pismem Świętym. Bóg przemawia przez maluczkich. Każdy w życiu obecnym doświadcza Bożej Miłości. Uważam, że książki powinny być w jak największym stopniu rozpropagowane w Gościu Niedzielnym, Posłańcu Serca Jezusowego tak, by trafiły do każdej katolickiej rodziny. Jestem osobą samotną. Są to najpiękniejsze stronice jakie było mi dane czytać, potwierdzają też moje życiowe doświadczenia... (Czytelniczka z Tych)
*

87. Bardzo ucieszyliśmy się, kiedy w nasze ręce dostały się książki waszego Wydawnictwa. Ich głęboka duchowa treść miała wpływ także i na naszą duchowość. Nie wolno powstrzymywać tego wylewu Bożej Łaski, jaką są dobre objawienia zawarte w książkach Vassuli Ryden! (A. P.)
*

88. Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię, Abba. Amen. Słowa tej modlitwy towarzyszą mi przez cały dzień, odkąd dobry Bóg pozwolił mi się jej nauczyć z książki zawierającej orędzia Prawdziwe Życie w Bogu. Czytam właśnie III tom pożyczony od sąsiadów. Pół wieku życia za mną, a dopiero teraz – po przeczytaniu dwóch tomów Prawdziwego Życia w Bogu – zaczęłam odczuwać bliskość Boga. Nigdy wcześniej, a na pewno bardzo rzadko, zarówno moja nieżyjąca mama, jak i księża mówili mi, że Bóg to najpierw Miłość i Miłosierdzie, a dopiero potem Sędzia Sprawiedliwy. Teraz wiem, że Bóg to sama Dobroć i Miłość, która nikogo nie odtrąca, nawet największych grzeszników...
*

89. Dlaczego te Orędzia są tak mało rozpowszechniane, dlaczego nasi duszpasterze nie zalecają wiernym ich czytania? Myślę, że nikt nie może zostać obojętny po przeczytaniu tego «Wielkiego Błagania Jezusa o Miłość». O tę wielką miłość do Boga, ale i do siebie nawzajem, której tak nam teraz potrzeba w dobie materializmu... Wszyscy jesteśmy bardzo głodni Boga, a te książki są wspaniałym pokarmem. (T. G.)
*

90. Osobiście jestem bardzo zainteresowana i przejęta posłannictwem Vassuli. Swoją modlitwą i ofiarą staram się wspomagać to Boże dzieło, oby to potężne światło zaświeciło w sercach wielu... (s. L.)
*

91. Szkoda, że to wspaniałe dzieło Vassuli napotyka sprzeciwy i pyszną, bezpodstawną krytykę niektórych duchownych. Ale to jest widocznie potrzebne, by później Prawda jeszcze bardziej zajaśniała dla świata ludzkiego, jak miało to miejsce z innymi objawieniami dziś sławnymi na cały świat, dającymi wielkie korzyści duchowe wierzącym i pokornym, którzy je przyjmują. Często Prawda przyjmowana jest «na dole», rozchodzi się i wreszcie dochodzi «do góry». Niestety w dzisiejszych czasach wiele jest faryzeizmu, zarozumiałości i niezdrowego racjonalizmu... (ks. J., Anglia)
*

92. Cieszę się, że duża część moich rodaków w Polsce całym sercem przyjmuje i przeżywa głęboko i wciela w życie Orędzia Miłości naszego Pana przekazywane przez Vassulę. (U. H.)
*

93. Piszę z pokojem wewnętrznej radości czytając II tom napisanych przez Vassulę orędzi Jezusa. Chwała JEMU!... Ufam, że dokończę lekturę, a nawet gdyby się nie udało, to jestem spokojnie i z całą oczywistością przekonany o prawdziwości jej-Jezusowych orędzi... (o. R.)
*

94. Jestem całemu Wydawnictwu bardzo wdzięczna za współpracę z Jezusem. Tak, to jest właśnie wspaniała współpraca. To przez was, kochani, wiele ludzi korzysta z tego Bożego przesłania. Ja żyję tymi orędziami. Znam na świecie wiele miejsc objawień i dają nam one pogłębienie wiary. (J. S.)
*

95. Przed dwoma laty otrzymałam książki Prawdziwe Życie w Bogu. Przy czytaniu już pierwszych stron doznałam wielkiego wzruszenia. Zaczęłam płakać. W tym momencie poczułam piękny zapach fiołków. Szukałam wokół przyczyny. W tym czasie w moim mieszkaniu był remont. Było mnóstwo kurzu. Później przeczytałam, ze doznałam wielkiej łaski. Matka Najświętsza i Pan Jezus dali mi znak, że są blisko mnie. Jestem szczęśliwa. (M. K.)
*

96. Dzięki książkom Prawdziwe Życie w Bogu chcę pogłębić swoje życie religijne, a zarazem przybliżyć się do Pana Jezusa całym sercem... (T. Z.)
*

97. Pragnę podziękować wszystkim za wytrwały i pełen wiary i miłości trud przekazywania "Głosu Pana" – szczególnie tego, który przychodzi do nas poprzez Vassulę Ryden. Jej pisma są jakby «mistyczną sumą» o ewangelicznej prostocie, dostępnej i czytelnej dla «małych dusz». Może za wiele tak pisać i mówić według ludzkich kryteriów, ale jest to dla mnie prawdziwy Głos Pana, który przemawiał do Abrahama, Patriarchów i Proroków, a w końcu do Apostołów. Ten sam Głos rozbrzmiewa też w Liturgii, w której Bóg mówi do człowieka, a człowiek do Boga. Ufam, że kiedyś ten Głos zostanie rozpoznany. (s. M. N.)
*

98. Te książki są dla mnie osobiście nadzwyczajne... Oczywiście na pierwszym miejscu stawiam Ewangelię, a także Eucharystię! Jednak i te Orędzia są wyjątkowe. Zawsze szukałam Boga. Chociaż chodziłam do kościoła na Mszę i przystępowałam (niezbyt często) do Komunii św., jednak czułam w moim wnętrzu, że coś jest nie tak. Moja dusza chyba rzeczywiście spała, była w letargu... Orędzia Pana Jezusa dyktowane Vassuli to jest Nowe Zesłanie Ducha Świętego na ziemię. Czytam w książce o Księdze Daniela, że tuż przed zakończeniem czasu łaski spodziewane jest obfite wylanie mocy Ducha Świętego, w mocy którego głoszenie ostatniego poselstwa zbawczego przyjmie formę głośnego wołania, a w jego wyniku cała ziemia będzie oświetlona jego blaskiem. (D. Z.)
*

99. Dziękuję za wszystkie książki. Cieszę się nimi ogromnie. Budują wnętrze całej mojej rodziny. Tyle w nich Bożej Miłości i płynącej z niej nadziei. (D. P.)
*

100. Z całego serca dziękuję za wydanie w Polsce książki Prawdziwe Życie w Bogu. Zmieniła moje życie, życie moich najbliższych, a wkrótce, myślę, wpłynie także i na dalszych przyjaciół i znajomych... (M. C.)


 


 

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-524]

 


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]