Świadectwa polskich czytelników

"Prawdziwego Życia w Bogu"

Z LISTÓW DO WYDAWNICTWA

 


 

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-524]

 


501. Pragnę serdecznie podziękować za 8 tom Prawdziwego Życia w Bogu Vassuli Ryden. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę czytać te książki i modlić się modlitwami Vassuli. Mimo że niektórzy zabraniają czytać, ja wierzę, że są to prawdziwe Orędzia dawane Vassuli przez całą Trójcę Świętą, Matkę Najświętszą i św. Michała Archanioła. (H. W.)
*
502. Bardzo wysoko cenię wysiłki i pracę Waszego Wydawnictwa. Gazetka i wszystkie wydane książki są bardzo na czasie i bardzo nam potrzebne – szczególnie Prawdziwe Życie w Bogu. Każdy kto je dogłębnie przeczytał i przestudiował nie może mieć najmniejszej wątpliwości, co do ich prawdziwości. Jest to przypomnienie nam Ewangelii, jest to lekarstwo na nasze chore, polskie dusze. Dzięki tym Orędziom możemy się dowiedzieć, jak bardzo najczulszy Ojciec nas kocha, jak bardzo troszczy się o los Swoich dzieci i chce nas ratować. Wzruszające są świadectwa osób, którym te orędzia pozwoliły bardziej zbliżyć się do Boga i odmienić swoje życie. Ufajmy, że Bóg, który zapoczątkował to dzieło, szczęśliwie je zakończy. My mamy pomagać Vassuli modlitwą, by wytrwała do końca i wypełniła zlecone jej zadanie. Poza tym trudno przypuszczać, aby takie autorytety teologiczne jak o. René Laurentin (autor książki pt. Jak rozpoznać znak dany przez Boga?), o. Michael O'Carroll, o. Robert Faricy, o. Christian Curty, biskupi, m. in. arcybiskup F. Franić, mogli się mylić w ocenie tego zjawiska i oceniać je tak pozytywnie. Na potwierdzenie tego mamy słowa Pana Jezusa, który powiedział do siostry Faustyny w związku z trudnościami ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego i nabożeństwa: «Tak postępuję na świadectwo, że dzieło to jest moje. Wszystkie moje dzieła rozwijają się powoli i napotykają na wielkie trudności...» W przypadku Vassuli powtarza się ta historia... (E. S.)
*
503. Moją największą radością jest lektura Prawdziwe Życie w Bogu... (Z. S.)
*
504. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam 6 tomów Prawdziwego Życia w Bogu i odniosłam wiele korzyści duchowych. (K. S.)
*
505. Proszę o dalsze tomy Prawdziwego Życia w Bogu Jezus żyje! Chwała Panu! Mogę dziękować na kolanach za dzieła, których dokonuje nasz Pan. (H. W.)
*
506. Cieszę się, że nie dajecie się zastraszyć i nadal drukujecie książki Vassuli. Nie wyobrażam już sobie życia bez tej lektury. Dla mnie jest to przedłużenie Ewangelii tylko jeszcze o wiele bliższe i bardziej żywe, bo bezpośrednie i aktualne, dziejące się tu i teraz. Żywy Bóg jest obecny i mówi do mnie. Tak naprawdę to powinno się te książki czytać na kolanach, tak jak na kolanach Vassula je pisze. To, że trafiłam na tę lekturę, uważam za jedną z największych łask w moim życiu. Dziękuję za to Bogu i dziękuję Waszemu Wydawnictwu. (D. M.)
*
507. Czytam Orędzia Pana Jezusa, Stwórcy naszego i wszystkiego, co nas otacza. Te orędzia przekazane przez naszą siostrę Vassulę postawiły mnie «na nogi» i bardzo dużo zmieniło się w moim życiu i zmienia się na lepsze. Przekazuję je każdemu, kogo tylko spotkam, ale smutno mi z tego powodu, że dużo osób przeciwnych jest tej sprawie... (H. K.)
*
508. Z dużą uwagą czytam książki „Prawdziwe Życie w Bogu”. Mają dla mnie wartość głębokiej modlitwy z Bogiem. (B. G.)
*
509. Jestem pewna, że Orędzia przekazywane przez Vassulę są prawdziwe. Bardzo podnoszą na duchu. Kiedy czyta się te księgi, Duch Boży nie opuszcza serca i daje wiele radości. Lepiej można zrozumieć Ewangelię. A spotkanie z Vassulą w Olsztynie jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziło. To, co napisałam, jest niczym w porównaniu z tym, co czuję po przeczytaniu książek i spotkaniu z Vassulą. (M. K.)
*
510. Udało mi się pożyczyć od znajomej jeden tom książki Vassuli „Prawdziwe Życie w Bogu”, którą przeczytałam z wielkim przejęciem. Zapragnęłam zdobyć wszystkie tomy... (A. F.)
*
511. Pragnę skompletować wszystkie tomy „Prawdziwego Życia w Bogu”. Nasz proboszcz też je czyta: bardzo zainteresowany tymi książkami. „Idź od narodu do narodu...” przeczytał w ciągu jednej nocy. Powiedział, że te książki pomogły mu poprowadzić rekolekcje... Także moja siostra zamówiła 10 tomów. Powiedziała do mnie: „Dopiero teraz zaczęłam żyć...” (M. B.)
*
512. Byłem bardzo uprzedzony do pism pani Vassuli Ryden. Aż pewnego razu zapytał mnie pan J.: „Czy ksiądz czytał te pisma?” Ze wstydem oznajmiłem: „Nie czytałem”. Zrozumiałem moje niemądre postępowanie. Bez znajomości przedmiotu odrzucałem wartość tychże pism. Zacząłem czytać. Stopniowo odkrywałem czyste źródła życiodajnej wody i moc Bożą. Wątpiłem jedynie, gdy w tekście były słowa: „Vassulo, odczuj Moją obecność” – tego zupełnie nie pojmowałem. To mnie odstręczało. Aż w kwietniu 1996 roku, czytając tom 4, na trawniku przy kościele, zupełnie sam, nagle przy słowach, które powiedział do niej Pan Jezus: „Vassulo, odczuj Moją obecność”, poczułem nagle całą swoją osobą, każdą komórką ciała (ale nie widziałem oczyma), zbliżającą się obecność Pana. Podszedł bardzo blisko. Ogarnęła mnie radość i wielki strach. Pan zbliżył się tak niespodziewanie od strony prezbiterium kościoła. Trwało to około 10 sekund i Pan odszedł z powrotem. Od tej chwili wiem, już nie muszę wierzyć – po prostu: wiem – co znaczą słowa w pismach p. Vassuli: „Odczuj Moją obecność”. One nie tylko już mnie nie denerwują, ale sprawiają mi radość.
Postanowiłem napisać o tym, bo może komuś innemu słowa te sprawiają podobną trudność. Moje wykształcenie (jestem teologiem i psychologiem) pozwala mi podejść do tego zjawiska krytycznie i obiektywnie w świetle najnowszej współczesnej wiedzy. Uważam, że do pism Vassuli Ryden można zastosować słowa Biblii: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34,9). (ks. A. P.)
*
513. Jestem po lekturze 9 tomów „Prawdziwego Życia w Bogu” i pod wielkim wrażeniem przekazywanych orędzi. Mogą rodzić tylko dobro, rozpalać miłość i powiększać liczbę tych, którzy pragną podejmować ofiarę i modlitwę w imię ratowania świata. W pełni podzielam pogląd, że człowiek ‘rodzi się na nowo’. Nie potrafię nie mówić o tym, dlatego propaguję i zachęcam wokół... (T. S.)
*
514. Książki „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, „Prawdziwe Życie w Bogu” i teraz „Poemat Boga-Człowieka” to dla mnie Droga, Prawda i Życie, to Chrystus, Niebo. Wiedza z tych książek sprawiła, że nie potrafię się oderwać od Boga, mam Go we krwi, w myślach, w każdej komórce ciała. On jest dla mnie powietrzem, wodą, pokarmem, moim Bytem, moim Światłem, moją Duszą. Cierpię z Nim za tych, którzy mają w sercu i w umyśle jakąś „blokadę”... Te książki pozwoliły mi wrosnąć bardziej w moje korzenie wiary i pozwoliły mi ocenić życie dawne i obecne... Przez te książki lepiej widzę rzeczywistość, znaczenie wiary w rodzinie, w parafii... Królestwo Boże przychodzi do nas w tych książkach, czyli sam Chrystus... (K. P.)
*
515. Przeczytałam 9 tomów... trudno mi jednak przełamać się i zamiast imienia „Vassula” wstawiać moje imię. Moja mama jest zachwycona „Prawdziwym Życiem w Bogu”. Uważa, że to pierwsza książka po Ewangelii. W jej imieniu składam Wam wielkie podziękowanie... (M.)
*
516. Książki, które drukujecie, to drogocenne skarby Boże, cudowne, nieocenione, słowa samego Boga, który jest Duchem i Prawdziwym Życiem na wieki. One są Źródłem Wody Żywej, która nawadnia jak poranna rosa, a dusza wzbija się, dzięki nim, wysoko, w Niebiosa. (U. Z.)
*
517. Pragnę podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za te Boże Orędzia, za tę Bożą miłość i miłosierdzie dla nas, grzeszników. Niech będą Bogu dzięki za tak wspaniałe dzieła! Dziękuję Bogu za Vassulę, która się zgodziła pracować dla Niego... (J. G.)
*
518. Ta książka ma na mnie pozytywny wpływ. Gdybym nie przeczytała „Prawdziwego Życia w Bogu”, nie rozumiałabym obecnego czasu, w którym żyjemy... A czas to straszny, ludzie są zagubieni duchowo... (J. U.)
*
519. Cudowne są słowa tych Orędzi... Wierzę, że Bóg sprawi cud jedności Kościoła oraz przywróci pokój i miłość wśród ludzi. Wierzę, że te Orędzia będą uznane i zakończą się prześladowania... Nie wolno nam wyrzec się Orędzi, które Pan Jezus dał Vassuli. Trzeba nieść ten Krzyż. (M. M.)
*
520. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że Orędzia spisywane przez Vassulę są autentyczne, pochodzą „z Góry”. Tak! Bóg stał się bliższy, choć nadal pozostaje Niepojęty... Portret Jezusa, zamieszczony w książce „Jak rozpoznać znak dany przez Boga” jest niezwykły. najwspanialsza ikona. Prawdziwie Pan okazał Swe Oblicze. Po zawieszeniu reprodukcji tego portretu odważyłam się zacząć odmawiać akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa, podyktowany Vassuli w 1992 r. Szaleńczo zobowiązujący i czasem aż drżę, ale spojrzenie Pana pomaga mi... (J. J.)
*
521. Dziękuję Bogu za Orędzia, które przekazuje nam przez Vassulę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu! (G. M.)
*
522. Od kilku lat czytam „Prawdziwe Życie w Bogu”. Początkowo – piszę to z niejakim wstydem – aby potwierdzić zarzuty, że są tam jakieś błędy teologiczne. Ale – trwało to krótko. Wciągnęła mnie ta lektura. Szybko zorientowałem się, że p. Vassula Ryden nie wymyśliłaby sama z siebie tych treści, tak mocno osadzonych w Starym i Nowym Testamencie. Nie wydaje się to możliwe. Zacząłem więc czytać tak, jak Piszący to sugeruje: modlitewnie i z myślą o sobie. Przecież to ja mam się nawrócić. Przecież tak powinno się słuchać Jezusa: otwartym sercem chwytać, co tylko Bóg może mi powiedzieć.
Bardzo jestem wdzięczny p. Vassuli. A jak powinienem być wdzięczny BOGU Najwyższemu i Najlepszemu, który z taką miłością i z takim uporem mówi do nas, do ludzi naszych czasów. Jak to dobrze, że mówi, że stale mówi. Przenosimy się jakby do Palestyny, na te kilka lat, trzy lub cztery, gdy Jezus mówił, a ludzie ciągnęli za Nim i słuchali, słuchali... Jak to dobrze, że Bóg mówi i że są ludzie, którzy chcą to przekazywać. (ks. H. C.)
*
523. „Prawdziwe Życie w Bogu” Vassuli to najpiękniejsza książka, którą czytam jednym tchem, natychmiast po otrzymaniu. Czytam ją sercem. Jest to dla mnie nie tylko dialog Vassuli z Bogiem, ale jest to także mój osobisty dialog z Panem Bogiem. W wielu fragmentach tej książki Pan Bóg odpowiada również na moje różne problemy. Jestem Nim zachwycona i kocham Go. (I. D.)
*
524. Jestem ogromnie zbudowana treścią tych książek. (H. H.)


 

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-524]

 


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]