VASSULA, JEJ MISJA I PODRÓŻE


Świadectwa Czytelników z listów do Wydawnictwa

«Pustynia mojej duszy zazieleniła się...»

*

Co mogę powiedzieć o książce Prawdziwe Życie w Bogu? To książka cudowna, wspaniała. (...) Pierwszy tom otrzymałam dzień po moich urodzinach. Potraktowałam tę książkę jako prezent od Boga, przez nią bowiem moja wiara, gorliwość i miłość do Boga pogłębiła się i umocniła. (H. M.)

*

Przeczytałam chyba wszystkie książki z dziedziny mistyki, jednak takich jak Orędzia dane Vassuli nie znalazłam. To jest prawdziwy chleb Boży dla rozwoju duszy... (K. T.)

*

Tak bardzo ucieszyłam się z 7 tomu. Nie mogę się tymi słowami samego Boga nasycić, czytam cały dzień. Żyję tymi Orędziami i codziennie je czytam. To sam Bóg mnie prowadzi i poucza, co mam robić i jak dalej postępować... (W. M.)

*

Za łaską Pana od początku wydania książki Prawdziwe Życie w Bogu otrzymuję kolejne tomy. Jestem już w posiadaniu 7 tomów. Od początku jestem zafascynowana Orędziami Pana Jezusa. Jest to dla mnie zdrój żywej wody, chleb dla duszy, balsam na trudy życia, jest moją podporą, przyciąga mnie jak magnes. Pragnę – i trzeba się za to modlić – aby wszyscy ludzie mogli się z nią zetknąć i przyjąć z radością i zmienić życie, nawrócić się. Uważam, że przyszło do nas Królestwo Boże z tą książką, abyśmy mogli rozpoznać czas. Kiedyś Jerozolima nie rozpoznała swego czasu i Pan Jezus nad nią zapłakał. Vassulę uważam za odłączoną, poranioną owieczkę, którą odnalazł Pan Jezus i z której odnalezienia cieszy się całe Niebo. My też powinniśmy się cieszyć, że poprzez te Orędzia Pan Jezus szuka nas, zabłąkanych w świecie grzechu. Pozwólmy Mu się odnaleźć, głośmy Jego Orędzia na dachach domów, wykrzykujmy radośnie! (K. P.)

*

Pragnę podziękować... Lektura Prawdziwego Życia w Bogu daje mi dużo pokoju i sprawia, że łatwiej jest mi zachować dystans wobec wszystkiego, co wokół trudne, ale przecież tylko przejściowe. (M. J.)

*

Lektura tych książek spowodowała, że pustynia mojej duszy zazieleniła się. Bóg, który był dla mnie kimś pompatycznym, staje mi się Ojcem Ukochanym, a jedna z modlitw Vassuli „Panie Jezu Chryste, powierzam tę intencję Twemu Najświętszemu Sercu...” stała się moją codzienną modlitwą poranną. Powoli uczę się oddawać Jezusowi wiele problemów, nie tylko moich, oddawać mój czas do zagospodarowania. Zwiększa się moja ufność w miłość Boga do mnie, czego skutkiem odczuwalnym jest spokój wewnętrzny... Alleluja, Jezus żyje! (U. J.)

*

Książki Prawdziwe Życie w Bogu zafascynowały mnie i oczarowały. Jeszcze nigdy miłość Serca Bożego i Matki Bożej nie ukazały mi się w takim świetle, tak jasno i tak chwytając za serce. Jest to dla mnie najukochańsza lektura. A ile skorzystałam, trudno byłoby wyrazić... (B. D.)

*

Książki Prawdziwe Życie w Bogu są wspaniałe. One tak bardzo przybliżają postać Jezusa i pomagają w życiu wewnętrznym. Przeczytałam wszystkie i ciągle od nowa czytam. (s. H.)

Orędzia Prawdziwe życie w Bogu są dla mnie darem Boga, o jakim nigdy nawet nie mogłam marzyć, że go otrzymam. Podczas modlitwy w grupie modlitewnej w połowie 1992 roku nasz przewodnik zaproponował mi II tom tych Orędzi. Natychmiast chwyciłam tę książkę i po powrocie do domu całą noc czytałam, po prostu chłonęłam. W następnym dniu zamówiłam książki... Tak rozpoczęło się moje pośredniczenie w rozpowszechnianiu Orędzi Pana Jezusa przekazanych Vassuli Ryden. Jest nas już około 50 osób, utworzyła się grupa bardzo ze sobą związana modlitwą, ofiarą, dla ratowania świata. Mamy całonocne adoracje Przenajświętszego Sakramentu, posty, różaniec, podejmujemy różne ofiary. To są owoce uzyskane dzięki działaniu Orędzi przekazanych przez Pana Jezusa Vassuli... (M. T.)

*

Dziękuję Bożej Opatrzności za łaskę spotkania z Jezusem poprzez te Orędzia. Pomagają one lepiej zrozumieć Boże Objawienie zawarte w Piśmie św. Całe Orędzie przenika duch ogromnej miłości i przebaczenia. Zmusza to czytającego do zastanowienia się, rodzi wiarę i pogłębia życie duchowe. Uważam te Orędzia za wielki dar Pana Jezusa dany ludziom naszego pokolenia. Należy go szeroko rozpowszechniać... (D. O.)

*

Niech Wam Pan błogosławi i umacnia w podejmowanych wysiłkach dla Jego Chwały. Prawda zawsze boli, a szczególnie prawda o sobie samym. Ale... dziękuję! Dziękuję Bogu za to, że zechciał mi otworzyć oczy i ukazał całe moje wielkie nic... aby potem zachwycić Sobą i pociągnąć do Swego Serca... Bóg mnie kocha! To największe odkrycie, jakiego doświadczam poprzez teksty Vassuli. Nie będę nigdy w stanie Mu podziękować za łaskę istnienia i wszystko, co mi wyświadczył... (M. W.)

*

Cieszę się, że Orędzia te mogą być udostępnione polskiemu czytelnikowi. Osobiście bardzo je sobie cenię. Pomagają mi one w rozwoju duchowym i otwieraniu się na ludzi potrzebujących. Jest to prawdziwy dar Bożej Opatrzności i myślę, że u wielu ludzi czytających te Jezusowe Orędzia rodzi chęć zbliżenia do Boga i bliźnich. Poza tym przekazywane nam treści pobudzają do rozwijania w sobie właściwie pojętego ekumenizmu, opartego na miłości do wszystkich braci przyznających się do Chrystusa... (I. C.)

*

Wszyscy czytający te najpiękniejsze książki Prawdziwe Życie w Bogu Vassuli Ryden wstępują w nowe życie, zyskują radość duchową i poznanie Dobrego Miłosiernego Boga. Jest to naprawdę na dzisiejsze czasy oziębłości wiary świętej: Ogień Miłości Bożej, który ożywia zziębnięte serca ludzkie. Ja ze swej strony i wielu innych dziękujemy Miłosierdziu Bożemu za zbawienny ratunek, dany nam, aby głębiej uwierzyć w Miłosierdzie Boże, w miłość Boga do człowieka. On dokonał tego wybierając właśnie p. Vassulę, aby głosiła dziś Jego Orędzie dla świata skołatanego i zwichrzonego przez wrogów Boga i Kościoła Świętego. Książkę „Prawdziwe Życie w Bogu” powinni czytać wszyscy ludzie na całym świecie. W niej odpoczywa dusza ludzka. Kiedy czyta się wszystkie tomy, modlitewnik, bije z nich światło Boże oświecające rozum ludzki i zapala się w sercu miłość i wdzięczność dla Trzykroć Świętego Boga, za Jego Miłosierdzie dla nas, Jego grzesznych dzieci. (s. M.)

*

Dla mnie jest to niewyczerpane Źródło Miłości Bożej, do nas grzesznych ludzi. Widzę Żywego Chrystusa, który mówi do nas, czuję Jego obecność. Gdy biorę książkę do czytania najpierw ją całuję, tulę do siebie, bo książka Prawdziwe Życie w Bogu jest dla mnie niemalże relikwią... (J. W.)

*

Jestem szczęśliwa, że mogę nadal czerpać ze Źródła Miłości, jakim są dla mnie wszystkie orędzia naszego Umiłowanego Pana. Mam 6 tomów i ciągle je czytam. Są dla mnie jak pokarm, jak duchowy przewodnik, jak pieśń Miłości Boga do ludzi. Dziękuję Bogu za orędzia, za Vassulę Ryden, za was... (B. Ł.)

*

Jezus dał mi przez tę książkę wiele odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały, wzmocnił mnie. Jest to odkrycie mojego życia, tak blisko czuję dzięki niej obecność Pana. Jest to wielki dar dla Kościoła, dla wszystkich ludzi od Pana, który jest Wielki. Dziś tak jak zawsze, gdy coś «nadchodzi» Pan nie zostawia nas samymi. Chwała więc Panu za światło i moc, jakie daje przez te Słowa... (M. P.)

*

Gdy przeczytam jeden rozdział, to mi wystarczy, aby żyć w większej zażyłości z Jezusem. Bardzo takie czytanie zapisków Vassuli pomaga modlić się, rozmyślać o Chrystusie. To takie żywe, konkretne i prawie dotykalne obcowanie z Nim. Serdecznie za ten dar dziękuję. Oby to dzieło chwyciło za serce więcej kapłanów... Książka Vassuli pozwala mi wykryć wiele szczegółów życia z Chrystusem. Serdecznie więc dziękuję za ten nowy skarb, który zbliża nas do Chrystusa. Oby jak najwięcej czcicieli Chrystusa zakosztowało i karmiło się cennymi i żywymi zapiskami Vassuli... (o. K.)

*

Przeczytanie książki Prawdziwe Życie w Bogu było dla mnie i rodziny wielką radością i ogromnym nieocenionym pożytkiem duchowym. Zwiększyło naszą wiarę, nadzieję, miłość, ufność w bezgraniczną dobroć i Miłosierdzie Boże... Zrozumieliśmy wartość jedności z Ojcem Świętym i potęgę Różańca Świętego. Czuję wielką wdzięczność dla Boga i Vassuli, przez którą Bóg daje tak dobre i widoczne owoce. Ożywia się wiara w rodzinach, ludzie goręcej się modlą, spowiadają, rozumieją wartość jedności chrześcijan na czele z Papieżem. (T. D.)

*

Idea tej książki kazała mi postawić Boga na pierwszym miejscu, a następnie wszystko inne... (M. N.)

*

Dowiedziałam się, że Vassula jest fałszywym prorokiem i poradzono mi spalić jej książki. Było to dla mnie bardzo bolesne i wcale nie miałam ochoty tego zrobić. Czytając Prawdziwe Życie w Bogu czuję, że bardziej poznaję Boga. Lektura ta pomaga mi w modlitwie – nie chodzi mi o modlitwy zawarte w tych książkach, choć nimi też się posługuję, lecz treść tego, co czytam powoduje moją modlitwę. Bardzo się cieszę miłością, jaką Bóg nas obdarza i tym, że On istnieje... (G. K.)

*

Dzięki tym książkom, a nade wszystko Orędziom, serca ludzkie topnieją i zapalają się miłością. Wielki to dar z nieba. (K. Z.)

*

Zainteresowanie tą książką wśród wielu moich znajomych jest ogromne, wiele osób pragnie ją mieć... Mój brat nawrócił się po jej przeczytaniu, a miał w ręku tylko II tom, który posiadam... (T. D.)

*

Książki wywarły na mnie ogromne wrażenie. Zmienił się mój dotychczasowy sposób patrzenia na wiele istotnych spraw związanych z życiem, modlitwą i właściwym rozumieniem sensu i celu życia oraz znikomości wszelkich ziemskich, doczesnych wartości... (R. C.)

*

Dziękuję za tak piękny dar, jakim jest Prawdziwe Życie w Bogu. Dzięki orędziom siostry Vassuli coraz bardziej poznaję naszego Odkupiciela. Nie czytam ich jak zwykłą powieść, tylko staram się prosić Ducha Świętego o oświecenie mnie, abym jak najgłębiej mogła zanurzyć się w słowach przekazywanych przez naszego Pana i abym mogła zachęcić innych do korzystania z tego Skarbu Miłości, jaki nam Bóg przekazuje w tych Orędziach. Czuję, że Bóg mnie wzywa, że tęskni. Staram się chociaż dwie strony przeczytać, aby oddać swą marną miłość tej Wielkiej Miłości. Nie potrafię tej radości przenieść na papier. Czuję jednak, że On jest w tej chwili przy mnie i we mnie. Bóg zapłać! (J. R.)

Vox Domini nr 10/95 str. 2-5


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]