VASSULA, JEJ MISJA I PODRÓŻE


Świadectwa Czytelników z listów do Wydawnictwa

«Książka, która leczy zranienia i prowadzi do Boga...»

Książka “Prawdziwe Życie w Bogu” jest dla mnie potwierdzeniem miłości Boga do mnie oraz potwierdzeniem relacji pomiędzy mną a Bożą światłością, Miłością i Miłosierdziem. Jest to książka, w której Pan Jezus wspiera mnie i broni, poprzez nią leczy moje zranienia, napełnia mnie Sobą oraz jest moim najlepszym kierownikiem duchowym i opiekunem, co potwierdza np. nieziemski zapach kadzidła, niewypowiedzianie piękny głos oraz niewymowne piękno Jego Boskiego Oblicza. Patrzymy na Boże oblicze i możemy je kontemplować. Jest to ogromny dar Boga. Poznamy Go pełniej, gdy opadnie ziemska zasłona. Pan Jezus dał mi przez te książki wiele. Są one odkryciem mojego życia, źródłem łask. Brakuje mi słów, aby opisać, co Bóg robi dla mnie i nie tylko dla mnie, dla całej zbłąkanej ludzkości, a ta nie chce korzystać z Miłości. (...) “Prawdziwe Życie w Bogu” jest dla nas światłem, drogowskazem. To orędzia przygotowujące nas na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana Boga i najlepszego Ojca, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Książki Vassuli wzbudziły we mnie wdzięczność i radość, czuję się zjednoczona z Vassulą, rozumiem ją dobrze. Słowa jej modlitwy doprowadzają mnie do zachwytu i jeszcze głębszego zjednoczenia się z Bogiem. Duch, który ją prowadzi, udziela się także mojemu duchowi. Orędzia te mają w sobie tyle światła, mocy, miłości, że serca topnieją z radości. Dla ludzi szczerego i pokornego serca są jak lampa rozgrzewająca ich wnętrza. Książki Vassuli przyczyniają się do wzrostu duchowego, do głębszego poznania i ukochania Boga, potwierdzają Prawdę objawioną w Piśmie Świętym... Urszula Z.

*

Po przeczytaniu 7 tomów Orędzi “Prawdziwe Życie w Bogu”, poznaję jasno, że jest to najświętsze, najprawdziwsze, pełne nieskończonej miłości Słowo Boże. Jezus prosi nas o nawrócenie, o życie według Jego zasad. Do Jezusa może każdy przyjść. Każdego przytuli do Rany Najświętszego Serca, każdemu przebaczy. Zadziwiająca jest cierpliwość miłosierdzia Bożego. Boleję bardzo nad oszczerstwami i zniewagami, jakich doznaje Pan Jezus, o, zgrozo od Redakcji Rycerza Niepokalanej, od wysokich osobistości Kościoła, które zamykają bramy świątyń przed Jego “tabliczką do pisania”, czyli przed p. Ryden. Jezu, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Od Vassuli nauczyłam się pościć i codziennie uczestniczyć w Eucharystii, żyć w pokorze oraz pełnej poświęcenia i nieustannej modlitwy. Wszystko dla Jezusa. Mój Jezu, moje serce bije tylko dla Ciebie. Julia W.

*

Do Redakcji “Vox Domini”: Moja radosna fascynacja orędziami Pana Jezusa z książki “Prawdziwe Życie w Bogu”. Jestem proboszczem. Interesuję się jedną z największych tajemnic: powrotem Pana Jezusa na ziemię i Jego królowaniem nad całym światem. Uważam tę prawdę za fundament wiary. Miała ona priorytet w Ewangelii, w listach Apostołów, w życiu pierwszych chrześcijan. Obecnie przewija się prawie w każdej ważniejszej modlitwie i w całej liturgii. Dogmat o przyjściu Pana Jezusa jest obecnie przez wielu chrześcijan (również kapłanów) zlekceważony, uważany za nierealny, w który nie można wierzyć, ponieważ wiele sekt podawało mylne daty jego realizacji: zawsze się myliły. Dla mnie powrót Pana Jezusa na ziemię to dogmat najbardziej fascynujący, radosny, bliski realizacji, to moje główne zainteresowanie, mój żywioł, moje oczekiwanie, to właściwy temat do rozmów, to najważniejszy dogmat wiary, w stadium realizacji. Dziwię się, że teologowie panicznie go unikają, że w najnowszej lekturze religijnej nic na ten temat nie można znaleźć, chyba że potępienie. Zgromadziłem więc dość obszerną literaturę współczesnych mistyków na temat bliskiego powrotu Pana Jezusa i Jego Powszechnego Królestwa. Ku mojemu zdumieniu przekonałem się, że w tej materii jest wyjątkowa jednomyślność. Na pierwszym miejscu stawiam: “Prawdziwe Życie w Bogu” Vassuli Ryden w 7 tomach. Przeczytałem je bardzo dokładnie, sprawdziłem z Pismem Św. i cieszę się, że mogę dopiero teraz rozumieć pełniej i objawienie Boże, i liturgię. Na przykład w odniesieniu do modlitwy “Ojcze nasz”: Święć się Imię Twoje - cały świat uzna Chrystusa Króla. Przyjdź Królestwo Twoje - i przyjdzie pełne, doskonałe. Bądź wola... jako w Niebie - rzeczywiście wszyscy będą słuchać Chrystusa i Boga, jak słuchają w Niebie. Chleba... - będzie obfitość. Odpuść nam... - Pan Bóg przebaczy. Zbaw nas... - Chrystus nas wybawi od grzechów, cierpień i wszelkich utrapień. I tak każdy tekst biblijny czy liturgiczny ma pełniejszy wymiar. Bez tej książki, a z przesunięciem powrotu Pana Jezusa w nieskończenie odległe epoki, bylibyśmy bardzo nieszczęśliwi tym bardziej, że zło i cierpienie szalenie wzrasta. Kto nie czytał “Prawdziwego Życia w Bogu”, łatwo je potępia, opierając się na mylnym werdykcie innych. Orędzia Pana Jezusa spisane przez Vassulę Ryden potwierdzają merytorycznie inne, ważniejsze orędzia np. Matki Bożej “Do Kapłanów, umiłowanych synów...”, orędzia z Medziugorja, z Naju w Korei, Akita w Japonii, liczne orędzia cytowane w książce Madonna Płacząca ks. Uklei. Łączę wyrazy szacunku, uznania i wdzięczności dla Zespołu Redakcyjnego. Szczęść Boże w dalszej zbożnej pracy. ks. Eugeniusz

*

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za przekazywanie Orędzi Najświętszego Serca Jezusowego p. Vassuli Ryden: pociechy dla dusz końca XX wieku. Zanim zdobyłam I tom, a było to na początku jego ukazania się, byłam osobą głęboko wierzącą. Książka ta od razu mnie zachwyciła powagą chwili i miłością Bożą. Orędzia w niej głoszone pielęgnuję nieustannie w sercu jak największy skarb. Przylgnęłam do nich całym sercem i pragnęłabym przekazać je wszystkim duszom. Pogłębiły one bardzo moją wiarę, gdyż czytając je moje serce zapala się miłością do Boga, który poprzez nie mówi do mnie... Mocno wierzę w to, że jest to największy znak Boży końca XX wieku dla ratowania dusz, które giną. Proboszcz w naszej parafii czyta te książki gorliwie i sam często daje świadectwo wiary, poświadcza je wypowiedziami wybitnych osobistości, zachęca do rozpowszechniania. Stałam obok Vassuli, gdy była w Warszawie. Otrzymałam niewypowiedziane i liczne radości duchowe. Genowefa K.

Vox Domini nr 2/96, str. 6.


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]