marie.jpg (5114 bytes)Biuletyn prasowy PARAFII W MEDZIUGORJU z 19 maja 1999:


WIADOMOŚCI Z ZIEMI BŁOGOSŁAWIONEJ


Maryja: pamięć Kościoła

W miesiącu maju Kościół, jeszcze mocno naznaczony wydarzeniami Wielkanocy zwraca się ku Maryi. Nigdy nie odwraca się przez to od Chrystusa: przez Maryję Kościół usiłuje bardziej się do Niego zbliżyć. W swej homilii w dniu 1 stycznia 1987, w uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki, Jan Paweł II określił Maryję pamięcią Kościoła. Wyrażenie to mogłoby zostać uznane za nowy tytuł przyznany przez Kościół Matce Bożej. Z punktu widzenia historycznego, teologicznego i semantycznego termin ten jest bardzo wymowny. Nikt bardziej od Maryi nie posiada całego wspomnienia o Jezusie, od wcielenia po Krzyż, złożenie do grobu i zmartwychwstanie.

Dziś Ona ujawnia to wspomnienie jak czyniła to w przeszłości. Miesiąc maj to nowa okazja dla chrześcijanina, by przyjąć tę pamięć przez wiarę i jej postanowienia, przyjąć Maryję jako autentycznego świadka Ewangelii Jezusa dla naszego czasu.

Wizyta biskupa Panamy

Do Medziugorja przybył ostatnio J. E. José Dimas Cedeno Delgado, arcybiskup Panamy. Oto fragment jego rozmowy z o. Slavko Barbariciem:

SB: Czy zechciałby się Ksiądz Arcybiskup krótko przedstawić?

JD: Jestem arcybiskupem Panamy w Ameryce Środkowej, przewodniczącym konferencji Episkopatu kraju, liczącego 8 diecezji i milion mieszkańców. Język obowiązujący to hiszpański. Ja jestem 47 biskupem odkąd powstała diecezja – najstarsza w Ameryce. Nasz Kościół dobrze się rozwija. Nadal mamy wiele powołań. To zaś, co jest ważne, to fakt, że liczni świeccy wnoszą dobrego ducha angażując się w życie Kościoła. Mamy powody do nadziei.

SB: Co mógłby Ksiądz Arcybiskup powiedzieć o swoim pobycie w Medziugorju?

JD: To moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Towarzyszy mi 20 pielgrzymów. W tych dniach mogłem zauważyć i doświadczyć, że w grupach wszystkich pielgrzymów panuje wielki duch pobożności i gorliwej modlitwy. Gotowość do modlitwy jest wspaniała. Duch wiary, jakiego można tu odczuć na modlitwie pobudza do przemiany wiary w sercach wszystkich, którzy tu przybywają.

SB: Czy mógł Ksiądz Arcybiskup doświadczyć owoców Medziugorja w Panamie?

JD: Oczywiście, dzięki Bogu! W parafii, którą kieruje o. Francesco Verar, często bywający w Medziugorju, zbudowaliśmy kościół identyczny jak ten w Medziugorju. O. Francesco utworzył nawet wspólnotę Sióstr Maryi, Królowej Pokoju. W każdy wieczór w parafii jest ten sam program duszpasterski, co w Medziugorju. Oni są bardzo aktywni.

SB: Czy ta wspólnota została już uznana przez Kościół?

JD: Tak. Kiedy zobaczyłem, co robią i jak żyją – ich główną misją jest modlitwa o pokój – gdy zapoznałem się z ich duchowością, uznałem tę wspólnotę na szczeblu diecezjalnym.

Wspólnota istnieje od wielu lat. Mają dobre doświadczenia. Spotkałem proboszcza, który zna ich dobrze i potwierdził moje pozytywne odczucie. Dokonałem więc zatwierdzenia 25 czerwca 1998, w rocznicę objawień. Mam doskonałą świadomość, że jest to owoc Medziugorja.

Ks. Laurentin w Medziugorju

René Laurentin, renomowany mariolog francuski, autor licznych książek o objawieniach Matki Bożej na świecie, przyjaciel Medziugorja, przybył tu wraz z grupą 100 pielgrzymów francuskich. Podczas 2 dni spędzonych w Medziugorju, o. Laurentin uczestniczył w programie wieczornej modlitwy w kościele i wszedł na Podbrdo oraz Kriżevac. Wygłosił konferencję do pielgrzymów o objawieniach Matki Bożej w Medziugorju.

O. Leonard Orec w Albanii i Macedonii

W połowie kwietnia towarzysząc włoskiemu transportowi z pomocą humanitarną, o. L. Orec, dyrektor organizacji humanitarnej Medjugorje-Mir, udał się do Albanii i Macedonii, krajów, które w głównej mierze przyjmują uchodźców z Kosova. W swoim raporcie o. Leonard mówi jako naoczny świadek o akcji maskowania największej katastrofy humanitarnej naszego czasu. Siostry w Albanii i w Macedonii nie szczędzą wysiłku, aby otrzymać i rozdzielić pomoc. Potrzeba wszystkiego: pożywienia, ubrań, butów, środków czystości, leków. Na ich prośbę o. Leonard przekazał, iż wszyscy, którzy wysyłają pomoc do Albanii powinni na tydzień przed przyjazdem poinformować Caritas w Albanii, kto jest odbiorcą transportu, co on zawiera, podać rejestrację samochodu, nazwisko kierowcy, datę i miejsce przejścia granicy. Dobrze jest, gdy odbiorca spotyka się z transportem w porcie Drac, wtedy unika się niedogodności szukania drogi.

Przyjaciele Królowej Pokoju zawsze potrafili odpowiedzieć na potrzeby braci. Dają tego dowód także teraz.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy humanitarnej można otrzymać w biurze: Medjugorje-Mir. Tel.: + 385 21 361 354 lub fax: + 385 21 342 258.

Święto Matki w Medziugorju

Dzieci z parafii w Medziugorju przygotowały dla swoich matek i dla wszystkich matek świata program w przeddzień Dnia Matki, który tu obchodzi się 8 maja. Śpiewami i wierszami Małe Gołąbki Pokoju - chór dziecięcy parafii prowadzony przez s. Slavicę Kozul, wyraził swą miłość i wdzięczność za największą miłość na świecie: matczyną. Do ich programu dołączył się chór męski Medjugorje. Przez godzinę dzieci śpiewały i recytowały wiersze. Publiczność opuściła kościół bardzo wzruszona, przekonana, że uczucia najsilniejsze i najgłębsze, niewyrażalne są ukryte w sercach dzieci.

Obecnych ogarnęło znane doświadczenie z pielgrzymek do Medziugorja: powrócili do domów z doświadczeniem bliskości i miłości Matki, której ani śpiewy, ani wiersze nie zdołają wyrazić. było więc naturalne, że program poświęcony ziemskim matkom musiał zamknąć śpiew ku czci Maryi, naszej Niebieskiej Matki.

Przekład z franc.: E.B.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]