Biuletyn prasowy parafii w Medziugorju nr 120 z 30 czerwca 1999.

WIADOMOŚCI Z ZIEMI BŁOGOSŁAWIONEJ

Pielgrzymujący Lud Boży

Sobór Watykański II rozmyślał nad znaczeniem roli Kościoła, poszukującego swego miejsca w nowym kontekście. W Kościele i wokół niego dochodziło i nadal dochodzi do wielkich przemian. To dlatego Kościół przedstawia siebie jako partnera w dialogu ze światem i określa siebie jako lud Boży pielgrzymujący poprzez trudności i prześladowania. To sformułowanie zaczyna być zrozumiałe dla świata. Kościół nie izoluje się od zmian i trudności, ale swą misję oddaje na służbę człowiekowi i cywilizacji współczesnej.

Jezus Chrystus podróżuje z tym Kościołem jako jedyny Pośrednik. Maryja, Jego i nasza Matka, która niestrudzenie nadal pielgrzymuje z Kościołem przez wszystkie czasy pozostaje znakiem, który trwa pośród nas. Ona wskazuje drogę życiu chrześcijańskiemu. Jako taka ukazuje się także w parafii w Medziugorju.

O. Ivan Landeka

NOWINY: Obchody 18 rocznicy objawień Gospy w parafii w Medziugorju

Od 18 lat obecność Maryi w parafii w Medziugorju rozszerza się na cały świat dzięki pielgrzymom. Pomimo wojny, jaka dotknęła naszą ojczyznę, orędzie pokoju Gospy dotknęło najbardziej oddalone regiony świata, czyniąc z Medziugorja parafię świata. Potwierdzeniem tego jest obecność ponad 70 tys. wiernych, którzy udali się do Medziugorja na 18 rocznicę. Jest niemal niemożliwe wyliczenie wszystkich krajów, z których przybyli pielgrzymi. Wymienimy jedynie, że grupy największe przybyły z Niemiec, Włoch, Kanady, Irlandii, Belgii, Słowenii, Portugalii, USA, Francji, Singapuru, Włoch, Argentyny, Słowacji, Węgier, Anglii, Holandii, Polski, Korei, Szwajcarii, Czech i oczywiście – z Chorwacji. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy – 1000 pielgrzymów. Szczególną grupą byli Chorwaci przybyli do Medziugorja pieszo prosić Maryję - Królową Pokoju o pokój.

Z powodu różnic językowych 24 i 25 czerwca Msze św. były sprawowane w 16 językach. Rozdzielono przy tej okazji 50.000 komunii. Wieczorną Mszę św. z 24 czerwca odprawiał o. Slavko Barbarić, a koncelebrowało ją 150 kapłanów. Około 15.000 pielgrzymów brało w niej udział.

Nazajutrz, w samą rocznicę objawień 30.000 wiernych przybyło na Mszę św., której przewodniczył o. Ivan Bradvica. Koncelebrowało z nim 160 kapłanów z około 20 krajów.

Z okazji 18 rocznicy rozpoczęcia objawień przybyło dwóch dostojników Kościoła: abp Franjo Franić, dawny metropolita Split-Makarska, oraz Farhat Edmond, nuncjusz apostolski w Słowenii.

Ósmy “Marsz Pokoju” odbył się 24 czerwca. Rozpoczęła go o 6.00 rano modlitwa i błogosławieństwo pielgrzymów przed klasztorem w Humac. 3.000 pielgrzymów udało się następnie do Medziugorja. Kapłani z licznych krajów nieśli Najświętszy Sakrament, prowadzeni przez o. Slavko Barbaricia oraz o. Branko Radosa. Kiedy przybyli do Medziugorja, pielgrzymi zgromadzili się przed kościołem na krótka wspólna modlitwę. Idea “marszu Pokoju” zrodziła się w sercach pielgrzymów i przyjaciół Medziugorja podczas wojny w 1992 r. Ten marsz i długa modlitwa – na przestrzeni 13 km – to odpowiedź na niepokój, na przemoc, na nienawiść i zachęta do prawdziwego pokoju i autentycznego pojednania.

Doroczne objawienie Matki Bożej widzącej Ivance

Widząca Ivanka Ivanković-Elez dostąpiła łaski corocznego objawienia 25 czerwca 1999. Zgodnie z tym, co mówią widzący, Vicka, Marija i Ivan mają obecnie objawienia codzienne, a Mirjana, Ivanka i Jakov – objawienia jeden raz w roku.

Podczas ostatniego objawienia 7 maja 1985, Gospa powierzyła Ivance 10 tajemnicę i obiecała objawiać się każdego roku, w czasie całego jej życia, w dniu rocznicy objawień. Miało to miejsce także tego roku. Do objawienia trwającego 7-8 min. doszło w domu Ivanki, jedynie w obecności rodziny: męża i ich trojga dzieci. Po objawieniu powiedziała, że modliła się za parafię i za rodziny. Powierzyła je Gospie, od której otrzymała następujące orędzie: «Drogie dzieci, dziękujcie Mojemu Synowi za wszelkie łaski, jakich On wam udzielił. Módlcie się o pokój, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój!»

Zakon Maltański

Przez ostatnie 5 miesięcy Zakon Maltański zajmował się opieką medyczną nad potrzebującymi jej pielgrzymami. Około 2 tys. osób zwróciło się z prośbą o pomoc. W tym roku Zakon pozostanie w Medziugorju 6 miesięcy. Przeprowadzi dwa rodzaje kursów: pierwszej pomocy oraz opieki na ludźmi chorymi i starszymi.

Pielgrzymi szukający pomocy medycznej w Medziugorju mogą się zwracać do personelu Zakonu Maltańskiego od 9 do 12.00 oraz od 17 do 20.00, przed kościołem, przy tablicy MALTESER.

Ekipy telewizyjne

Od 9 do 16 czerwca 1999 dziennikarze telewizji irlandzkiej przebywali w Medziugorju. Przez cały tydzień rejestrowali wydarzenia, kręcąc reportaż o Medziugorju. Z pewnością film ten stanie się nowym bodźcem dla wiernych irlandzkich, którzy w ciągu tych lat przybywali do Medziugorja jako najliczniejsza grupa.

Narodowa telewizja chorwacka kręciła film od 14 do 18 czerwca 1999. Od wielu miesięcy przygotowywała dokument o wydarzeniach, które miały miejsce w parafii w Medziugorju. Film obejrzy widownia chorwacka.

Młodzież franciszkańska w Medziugorju

5 czerwca tego roku 120 członków ruchu Młodzieży Franciszkańskiej FRAMA z Cerin, Citluk i Humac, parafii sąsiadujących z Medziugorjem, prowadziło modlitwę różańcową wraz z młodzieżą z parafii. Swymi śpiewami ubogacili wieczorną liturgię. Nazajutrz udali się do Humac, do sanktuarium św. Antoniego, z okazji trwającej nowenny do tego świętego.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo"Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]