Logo_biuletynuBiuletyn prasowy z 1 grudnia 1999

ADWENT

Zamknęliśmy kalendarz liturgiczny z 1999 roku. Nowy kalendarz liturgiczny na rok 2000 leży przed nami. Rozpoczął się Adwent. Fakt, że z tej okazji nie składamy sobie życzeń, nie umniejsza w niczym wagi tego wydarzenia - przeciwnie! Spokojny czas Adwentu pozwala nam ocenić wartość faktu rozpoczęcia nowego roku, a nie tylko odliczyć kolejny rok. Co - jako chrześcijanie - powinniśmy robić, żeby wzajemnie umocnić w sobie wiarę? Krytykować? Chwalić? Nie! Ktoś stale krytykowany traci odwagę, a ktoś stale chwalony staje się pyszny. Powinniśmy znaleźć takie słowa, których łatwo słuchać. Być może trzeba więc otworzyć Ewangelię, żeby ujrzeć w niej prostotę Słowa, które buduje i które przemienia? Orędzia Gospy i sposób, w jaki nam je daje, mogą być dobrym podręcznikiem do nauczenia się przyciągania uwagi innych na sprawy wiary, zasługujące na refleksję każdego człowieka.
O. Ivan Landeka

WIZYTY BISKUPÓW I ICH REFLEKSJE

Pod koniec października do Medziugorja przybyło kilku biskupów z grupami pielgrzymów lub całkowicie prywatnie. Oto ich wrażenia:

J.E. Stanislas Lukumwena z Kongo:

"W pierwszy poranek, po moim przybyciu, udałem się modlić na Wzgórze Objawień. Byłem pod wielkim wrażeniem, gdyż spotykałem wielu ludzi skupionych na głębokiej modlitwie. Moje przeżycie programu wieczornego, w którym uczestniczyło także wiele osób również było ważne dla oceny tego miejsca. Osoby z różnych krajów, mówiące różnymi językami, dały mi okazję do odczucia głębokiej i niewyrażalnej radości. Przybyłem z wizytą prywatną, przyjmuję oficjalne stanowisko Kościoła, a jednak osobiste doświadczenie to coś zupełnie innego. Osobiście uznaję, że tego wszystkiego, co się tutaj dzieje - a zwłaszcza przybywanie tych ogromnych tłumów pielgrzymów - nie można wyjaśnić inaczej, jak przez nadzwyczajną Bożą interwencję. Sam problem orzeczenia o autentyczności objawień musimy pozostawić tym, którzy są powołani do tego zadania w Kościele. Osobiście modlę się, żeby uznanie nadeszło jak najszybciej. Gospa wciąż mówi nam, żebyśmy się modlili o pokój. Dziś świat jest podzielony, nie ma ani pokoju, ani miłości. Wzywam wszystkich do silnej i pokornej modlitwy o zstąpienie pokoju na wszystkich ludzi. Radzę wszystkim wspólnotom, którym brak powołań, aby tu przybyły, żyły i modliły się w tym duchu, a z pewnością będą mieć powołania. Wam wszystkim, którzy tutaj żyjecie, chcę powiedzieć: kontynuujcie waszą dotychczasową pracę, w duchu św. Franciszka, z oddaniem i pokorą. Miejcie nadal ufność, gdyż moment uznania tego miejsca nadejdzie, a wtedy wszystkich was ogarnie radość."

J. E. José de Jesus Nunez Viloria, biskup Gujany

Przybył do Medziugorja 24 października, jako pielgrzym. Oświadczył:
"Po kilku dniach spędzonych w Medziugorju są we mnie bardzo pozytywne wrażenia. Dla mnie jest jasne, że coś bardzo silnego i nadprzyrodzonego dzieje się w tym miejscu. Inaczej te wydarzenia nie mogłyby trwać tak długo i rozszerzyć się na cały świat. Wiem, że coraz więcej osób przybywa z całego świata, że ludzie modlą się tu wiele i że się nawracają. To wielka rzeczywistość nadprzyrodzona, fakty świadczą o tym. Widzący przekazują po prostu to, co Gospa im mówi i są to wezwania biblijne: do pokoju, pojednania, modlitwy, postu. Wierni przyjmują je i żyją nimi. Słuchałem jednej z widzących. Widziałem takich pielgrzymów, którzy podchodzili do niej z czystej ciekawości, lecz ona odpowiadała im z prostotą. Mogła przekazywać jedynie to, co Gospa im mówi. Inne pytania pielgrzymi powinni stawiać kapłanom. Moje wrażenie jest bardzo pozytywne na temat wszystkiego co się tu dzieje. Polubiłem szczególnie program wieczorny: różaniec, Mszę św. i adorację. To naprawdę droga nawrócenia.
Chcę powiedzieć wam po bratersku: bądźcie cierpliwi wobec przychodzących. Przybywają z daleka, jeszcze wszystkiego nie wiedzą. Trzeba zawsze słuchać ich cierpliwie i pomagać na tyle, na ile to możliwe. Widzącym, kapłanom i pielgrzymom powiedziałbym: przyjmijcie Maryję, która nam dziś pomaga w szczególny sposób zbliżyć się do Chrystusa, jedynego Pośrednika i jedynego Zbawiciela. Z wysokości krzyża Jezus powiedział Jej: "Oto syn Twój", lecz także do syna rzekł: "Oto Matka twoja". Jestem przekonany, że to jest źródło objawień. Oto prawo, z którego wynika Jej obowiązek ukazywania się i pomagania nam. Naszym obowiązkiem jest przyjęcie Jej. To co tutaj się głosi to samo serce Ewangelii, dlatego trzeba te orędzia przyjąć. Chodzi o odnowę życia według Ewangelii. Duch pobożności i gorliwości tak tutaj wyraźny może naprawdę posłużyć nowej ewangelizacji. Powierzam samego siebie, wszystkich kapłanów i świat cały waszym modlitwom i obiecuję modlić się za was wszystkich."

J. E. Emilio Bataclan, biskup z Filipin

Przybył do Medziugorja w połowie października. Przed odjazdem powiedział:
"Wierzę, że Matka Najświętsza się tutaj objawia. Ona jest Matką i troszczy się o nas. Wierzę, że jest zawsze ze Swoimi dziećmi, zwłaszcza wtedy, gdy je czeka cierpienie, gdy mają tak wiele problemów. Wiara w to, że Gospa jest tutaj nie nastręcza mi żadnych trudności, gdyż sensus fidelium (wyczucie ludu) zaraz mówi mi że Maryja tu jest. Moje 25 lat doświadczeń jako kapłana, proboszcza i biskupa pomagają mi także w uznaniu znaków obecności Maryi, która zajmuje się Swoimi dziećmi. Wszystkim chciałbym powiedzieć: "Maryja jest Matką kochającą i musi naprawdę przychodzić na ten świat. Przychodzi i mówi nam, co powinniśmy robić, gdyż zajmuje się nami. Mam nadzieję, że świat otworzy swe serce i duszę przed tą dobrą Matką. Módlmy się o łaskę, żeby wszystkie serca otwarły się. Módlmy się jedni za drugich. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!"

J. E. Joseph Mugeny Sabiti z Ugandy:

"Nic nie przedstawia tu dla mnie problemu. To co się dzieje w Medziugorju jest prawdziwe i bardzo mocne. Widać tutaj pielgrzymów z całego świata. Żyjemy w szczególnej epoce, a poprzez to miejsce Bóg daje nam niezwykłe łaski. Osoby mające trudności w wierze powinny przybyć do tego miejsca, do Medziugorja. Medziugorje jest szansą, przywilejem, niezwykłym darem, jaki Bóg nam ofiarowuje poprzez Błogosławioną Dziewicę Maryję, aby nam udzielić pomocy. Świat jest w sytuacji szczególnie trudnej i dobrze jest mieć takie miejsca jak Medziugorje. Wojny, rozwody, narkotyki i inne uzależnienia są złem. Potrzebujemy więc takiego miejsca, w którym możemy się nauczyć prawdziwej miłości, prawdziwego pokoju i prawdziwej wiary. To dlatego to, co się tutaj dzieje, w żaden sposób nie wywołuje zamętu. Tu doświadcza się silniej wiary niż gdzie indziej. Ludzi przebywających tu zamieszkuje duch modlitwy. Myślę, że zwierzchnicy Kościoła powinni tu przybyć i doświadczyć tego miejsca. Może ono bowiem pomóc całemu światu lepiej żyć i prowadzić innych do dobra i do Boga."

J. E. Christopher Kakooza z Ugandy:

"Błogosławiona Dziewica Maryja ukazuje się w licznych miejscach. Jej wezwania do miłości, modlitwy, nawrócenia są ważne. Wezwania Gospy do świętości naszego życia, do nawrócenia, do życia z Bogiem są wezwaniami, których realizacja może nam wyjednać życie wieczne. Myślę, że wszyscy ludzie powinni przyjąć do siebie apel o nawrócenie i modlitwę, aby powrócić do Boga. To tak otwiera się drogi do wieczności."

V spotkanie kapłanów

Piąte już międzynarodowe spotkanie kapłanów pod hasłem "Kapłani w szkole Maryi" odbędzie sie od 30 czerwca do 6 lipca 2000. Tematem szczególnym tego spotkania będzie "Kapłan - człowiek Trójcy Świętej i sługa Ciała Chrystusa". Konferencje wygłoszą: o. Daniel-Ange, o. James Manjackal, o. Rufus Pereira, o. Martin Ramoser, don Cosimo Cavaluzzo, s. Elvira Petrozzi, o. Jozo Zovko i o. Slavko Barbaric.
Kapłani przybywający na to spotkanie zostaną bezpłatnie przyjęci przez wspólnotę parafialną. Zaraz po przybyciu do Medziugorja należy się udać do prezbiterium. Tam będą czekać parafianie, którzy zaopiekują się kapłanami podczas całego ich pobytu w Medziugorju. (Zapisy faxem: + 387 88 651 888 lub telefonicznie w Biurze Informacyjnym Sanktuarium: + 387 88 651 988).


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]