Z biuletynów parafii w Medziugorju z września i października 2000

WIADOMOŚCI Z ZIEMI BŁOGOSŁAWIONEJ

Obchody święta Podwyższenia Krzyża Świętego

8 września obchodzono święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą wieczorną Mszę św. sprawował nowy proboszcz parafii w Medziugorju o. Ivan Sesar, w koncelebrze z 70 kapłanami. Na obchody święta Narodzenia do Medziugorja przybyło wielu pielgrzymów. Większość z nich pozostała do święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Święto Podwyższenia Krzyża w tym roku było uroczyście obchodzone 10 września na Kriżewacu. W obecności kilku tysięcy wiernych Mszę św. sprawował – wspólnie z 30 kapłanami – franciszkanin o. Mija Dżolan, prowincjał Bośni Srebrenej. Jak co roku tłumy pielgrzymów zjawiły się już w nocy. Wielu z nich przeszło po kilkaset kilometrów, niektórzy nawet boso.

Góra Kriżewac wznosi się niemal kilometr w linii prostej od kościoła i łączy się z Crnicą. Na szczycie (520 m n.p.m.) znajduje się krzyż ze zbrojonego betonu zbudowany przed 66 laty przez ówczesnego proboszcza o. Bernardina Smoljana oraz mieszkańców Medziugorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m wyryte zostały słowa: „Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości na znak swojej wiary, miłości i nadziei na pamiątkę 1900 rocznicy Męki Jezusowej.” W krzyż wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu: fragment krzyża czczonego przez Chrześcijan jako ten, na którym umęczono Jezusa Chrystusa. Największa część tego krzyża jest przechowywana w Kościele Santa Croce di Gerusalemme w Rzymie. Budowę krzyża ukończono 15 marca 1934 r. Stało się zwyczajem, że u jego podnóża odprawia się Mszę św. w niedzielę po Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę Podwyższenia Krzyża.

Kriżewac przyciąga pielgrzymów nie z powodu piękna natury ani nie z powodu faktu, że zbudowano na nim krzyż. Wielu ludzi twierdzi, że tuż po rozpoczęciu medziugorskich objawień widoczne tu były różne świetliste zjawiska i inne znaki, które wszyscy powiązali z objawieniami Matki Bożej oraz z przesłaniem medziugorskich objawień: pokojem, który musi zapanować między Bogiem i człowiekiem oraz pomiędzy ludźmi. Zrozumieli, że droga do pokoju w sposób nieunikniony prowadzi poprzez krzyż.

Do pobożnych praktyk religijnych, podejmowanych w Medziugorju, pielgrzymi dołączyli oddanie czci krzyżowi. Wspinając się trudnym, wyczerpującym szlakiem na sam szczyt rozważają tajemnice drogi krzyżowej. Przy ścieżce wiodącej na Kriżewac ustawiono 16 brązowych płaskorzeźb. Na niektórych z nich jest postać Matki Bożej. Maryja towarzyszy Jezusowi, ale i nam na drodze Krzyżowej naszego życia.

Ilość komunii św. i liczba celebrujących kapłanów

We wrześniu w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju rozdano 160 tys. komunii św., a Msze św. koncelebrowało 3206 kapłanów z kraju i z zagranicy.

Z samej liczby rozdanych komunii św. wynika, że pielgrzymów przybyło naprawdę wielu i przybyli ze wszystkich stron świata.

Podróż o. Slavko Barbaricia do Anglii

Spotkania pielgrzymów medziugorskich odbywają się w Anglii już od 10 lat. Potrzebę organizowania takich spotkań odczuł Bernard Elis, nawrócony na chrześcijaństwo żyd i dobroczyńca narodu chorwackiego w czasie ostatniej wojny. I tak od 1990 r.,w ostatni poniedziałek sierpnia, organizowany jest dzień modlitwy. Oto relacja o. Slavko ze spotkania w roku 2000:

„Już ośmiokrotnie spotykaliśmy się na modlitwie u Karmelitów w znanym centrum pielgrzymkowym Aylsford, potem pojechaliśmy do Walshingham: najstarszego sanktuarium maryjnego w Anglii. Tak było i w obecnym – Roku Jubileuszowym. Było to 10 – jubileuszowe spotkanie. Przybyło wielu wiernych. Spotkanie zaczęło się od modlitwy różańcowej – jak w Medziugorju. Potem wykład i uroczysta Msza św., której przewodniczył kustosz sanktuarium o. Alan Williams - marianin. Koncelebrowało 20 kapłanów, którzy spowiadali na kilka godzin przed Mszą św. Następnie była adoracja i modlitwa o uzdrowienie.

Przed spotkaniem w Willingham miałem jeszcze dwa spotkania modlitewne. 26 sierpnia odbyło się spotkanie w parafii św. Małgorzaty Szkockiej, gdzie kustoszem jest ks. Alexander Sherbrooke. Wraz z pielgrzymami medziugorskimi wprowadził codzienną adorację w kościele od 10.00 do 22.00. Ks. Alexander ma nadzieję, że już wkrótce będzie możliwe wprowadzenie całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, bo coraz to więcej ludzi gotowych jest podarować Jezusowi godzinę i trwać z Nim na adoracji. Mówi też, że owoce duchowe są widoczne i dlatego pragnie dalej działać w tym samym duchu. Równocześnie odbyło się spotkanie młodzieży: Youth 2000.

Angielskie spotkanie młodych

W tym dziewiątym już spotkaniu uczestniczyło 1500 młodych ludzi z Anglii i Szkocji. To medziugorskie festiwale młodzieży zainspirowały Roberta Toone i jego żonę Amandę. Spotkanie w roku Wielkiego Jubileuszu rozpoczęło się w czwartek 24, a zakończyło przed południem 28 sierpnia.

Niedzielę 27 sierpnia spędziłem z młodzieżą – wygłosiłem wykład i prowadziłem adorację. Tak jak w Medziugorju! Temat był taki sam jak na spotkaniu młodzieży w Rzymie i w Medziugorju: „A Słowo stało się z nami i zamieszkało między nami!”

Przeżycia były bardzo bogate. Robert Toone pomimo problemów organizacyjnych nie poprzestaje, gdyż widzi owoce w sercach młodzieży. Jesteśmy wdzięczni Maryi – Królowej Pokoju za to, że zgromadziła wokół siebie Swoje dzieci, które z oddaniem wprowadzają Jej słowa w życie.”

 Inne spotkania modlitewne

Od 15 do 18 września o. Slavko Barbarić prowadził też spotkania modlitewne w innych krajach. 17 września – w Belgii, w kościele franciszkańskim w Brukseli, odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Przybyło wielu wiernych. 16 września odbyło się całodniowe – już tradycyjne – spotkanie modlitewne w belgijskim sanktuarium narodowym w Beauraing, gdzie Matka Boża objawiała się w latach 30-tych naszego stulecia, wzywając do modlitwy o nawrócenie grzeszników.

Pomimo złej pogody i blokad na drogach, będących wyrazem protestu przeciwko wzrostowi cen benzyny i oleju napędowego przybyło dość dużo ludzi. Spotkanie modlitewne zaczęło się o 10.00, a zakończyło o 18.00. Odmawiano różaniec w języku francuskim, flamandzkim i niemieckim, następnie został wygłoszony wykład na temat orędzi Matki Bożej. O 12.00 o. Jean Boulanger mówił o sakramencie pojednania. Po południu – różaniec, uroczysta Msza św. i godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie.

Oprócz wiernych z Belgii, Holandii i Luksemburga w spotkaniu udział wzięła duża grupa wiernych z Kongo, mieszkająca w Paryżu. Śpiewali afrykańskie pieśni i wzięli udział w procesji z darami, z liturgicznym śpiewem i tańcem. Panowała prawdziwie modlitewna atmosfera. Dziesięciu spowiedników przez cały dzień spowiadało wiernych. Kto zna życie tego sanktuarium przyzna, że dni medziugorskie zwykle są najbardziej intensywne.

16 i 17 września zorganizowano Dni Maryjne w Fuldzie. To pomysł, zmarłego już, arcybiskupa Johanesa Dybe. Zamiast niego Mszę św., w niedzielne przedpołudnie, sprawował biskup pomocniczy Ludwig Schick, w obecności wielu czcicieli Maryi, wśród których większość stanowili pielgrzymi medziugorscy.

W pierwszy dzień oprócz wykładów: Maryja – znak jedności, Odnowa 2000 – Kościół i nowa Europa,ˇWizjonerzy z Fatimy, odbyła się również Droga Krzyżowa, różaniec i Msza św. Wieczorem Inge Brueck wraz z chórem młodzieżowym z Neuhof przedstawiła program muzyczny i opowiadała o swoim nawróceniu.

Podczas dni Maryjnych uroczystą Mszę św. sprawował biskup pomocniczy Ludwig Schick. Mówił na temat «Z Maryją w trzecie tysiąclecie». Po południu modlitwy wieczorne odbywały się w rytmie, jakim tętni życie duchowe parafii w Medziugorju (różaniec, Msza św., adoracja). W kościele franciszkańskim w Frauenbergu prowadził je o. Slavko Barbarić.

Kościół pogrążony w modlitewnej atmosferze był wypełniony do ostatniego miejsca. Takie spotkania pokazują, że duch medziugorski ogarnął ludzi ze wszystkich stron świata, że przynosi owoce nawrócenia i sprawia, że wierni z Maryją mogą przyjść do Jezusa i z Nią rozpocząć nowe tysiąclecie.

Wizyta włoskiego biskupa 

Pod koniec września z dwudniową wizytą przebywał w Medziugorju emerytowany biskup Janez Moretti. Przez wiele lat pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Brukseli.

Spotkanie medziugorskich centrów pokoju z Ameryki Południowej i Łacińskiej

Przedstawiciele 20 krajów latynoamerykańskich zgromadzili się w Medziugorju na XII Międzynarodowym Spotkaniu centrów pokoju (22–26 września). Tematem tegorocznego spotkania było «Wraz Maryją obchodzimy Wielki Jubileusz».

Centra powstały jako miejsca, gdzie gromadzą wszyscy, którzy odczuli, jak ważne jest wołanie Maryi z Medziugorja. Ich podstawową działalnością jest głoszenie orędzi, organizowanie grup modlitewnych i pielgrzymek do Medziugorja. Spotkanie odbyło się po raz dwunasty, ale dopiero po raz czwarty w Medziugorju. 650 uczestników spędziło 5 dni na modlitwie i rozważaniach oraz na wymianie długoletnich doświadczeń w swej dotychczasowej pracy w głoszeniu orędzi. Szczególnie podkreślono wagę osobistego wzrostu duchowego i życia orędziami Matki Bożej. Takie życie staje się bowiem przykładem i motywuje innych do tego, aby żyć orędziami pokoju i głosić je. 100 uczestników, w większości animatorów grup modlitewnych, pozostało na 3-dniowych rekolekcjach w Medziugorju.

Ważny komunikat dla polskich pielgrzymów

Od 1 października wjazd na teren Bośni i Hercegowiny, gdzie znajduje się Medziugorje, jest możliwy jedynie przy posiadaniu wizy. Nie potrzebują jej obywatele: Chorwacji, Malezji, Jugosławii, Iranu, Macedonii, Węgier, Rosji, Rumunii, Tunezji, Turcji, Watykanu, Lichtensteinu, Austrii, Belgii, Bahreinu, Brunei, Szwecji, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Grecji, Japonii, Niemiec, Danii, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Finlandii, Francji, Irlandii, Omanu, Szwajcarii, Norwegii, Luksemburgu, Hiszpanii, USA, Kanady, Portugalii, Kataru, Włoch i Słowenii.

Dowód osobisty wystarczy jedynie Chorwatom, a pozostałym – paszport.

Zmiana godzin modlitw wieczornych

Modlitwy wieczorne od 13 września rozpoczynają się o 17.00 i trwają do 20.00 (17.00 – różaniec, 18.00 – Msza św., modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała oraz 3 część różańca).

Adoracja Najświętszego Sakramentu w środy i soboty od 21 do 22.00, a w czwartki bezpośrednio po Mszy św., czyli od 19 do 20.00.

Adoracja krzyża Pańskiego w każdy piątek od 19.00 do 20.00.

W każdą niedzielę na Górze Objawień różaniec o 15.00.

W każdy piątek na Kriżewacu Droga Krzyżowa o 15.00 (po zmianie czasu o 14.00).

Spowiedź święta codziennie w czasie różańca przed Mszą świętą. Msza święta w j. polskim w dni powszednie o 13.00, w niedziele i święta – o godz. 11.00.

Wszystkie informacje dotyczące programu modlitw wieczornych w Sanktuarium Królowej Pokoju jak i inne informacje można uzyskać w Biurze Informacji:

Tel. 00 387 36 651988 – od 9.00 do 17.00.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]