Biuletyny prasowe z marca - maja 2000Logo_biuletynu

WIADOMOŚCI Z MEDZIUGORJA

JUBILEUSZ 2000: ROK SOLIDARNOŚCI

Jako jeden z istotnych elementów obchodów Jubileuszu 2000 roku Kościół wylicza obowiązek solidarności. Nawrócenie, pokora, pielgrzymowanie, pojednanie dotyczą wewnętrznej, duchowej strony człowieka. Owoc takiego nastawienia jest rozpoznawany w życiu i w sposobie odnoszenia się do innych. Słyszy się propozycje o anulowaniu ogromnych długów ubogich krajów. Istotnie, uzależnienie gospodarcze krajów biednych od krajów wysoko rozwiniętych i bogatych staje się coraz bardziej problemem socjalnym, społecznym i egzystencjalnym. Jednak solidarność w sensie gospodarczym jest tylko częścią tego zadania, które zostało powierzone współczesnemu chrześcijaninowi. 
Współczesny człowiek przeżywa wiele stresów, często staje wobec sytuacji, w których jeżeli zostanie pozostawiony sam sobie, z trudem może sobie poradzić. Każdy okres w życiu człowieka wymaga zrozumienia i właściwego nastawienia. Chrześcijańskie poczucie solidarności może właśnie to udowodnić, rozwinąć i zrealizować. W solidarnym poczuciu związku chrześcijanina z potrzebującymi dojrzewa najbogatszy plon Roku Świętego.

HERB PAPIESKI

Kilka dni temu papież Jan Paweł II obchodził 80-te urodziny. W czasie trwania jego pontyfikatu napisano na jego temat wiele słów pochwały, ale i wiele słów krytyki. Większość jednak jest zgodna co do jednego: prawie nikt w tym stuleciu nie obstawał tak przy swoich poglądach jak czyni to Papież. Jednym z nich jest godność człowieka. Papież twierdzi, że podstawą godności jest łączność człowieka z Bogiem. Dlatego też podczas wszystkich spotkań z ludźmi, narodami i kulturami mówi o wartości życia i człowieka, których żadna ideologia, żaden system gospodarczy ani państwo nie może pomniejszyć.
W herbie papieskim centralne miejsce zajmuje krzyż, pod nim jest Maryjne M, bo krzyżem Chrystusowym mierzona jest wartość człowieka i pod krzyżem, jak doświadczyła tego Matka Chrystusa, znajdujemy zmiłowanie Boże i pociechę.

o. Ivan Landeka OFM

ILOŚĆ KOMUNII ŚW. I LICZBA KONCELEBRANSÓW

W lutym... 
...w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju rozdano 23 tys. komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 608 kapłanów z kraju i z zagranicy, średnio 21 kapłanów dziennie. Luty jest miesiącem, w którym do Medziugorja przyjeżdża najmniej pielgrzymów. Mimo to przyjechały grupy z: Włoch, Słowacji, Francji, Korei, Irlandii, Polski, Słowenii, USA, Ameryki Południowej i Łacińskiej, Libanu, Australii i oczywiście z Chorwacji.

W marcu... 
...w rozdano 58 tys. komunii św., a Msze św. koncelebrowało 1213 kapłanów z kraju i z zagranicy, średnio 39 kapłanów dziennie.
Marzec jest miesiącem w którym coraz więcej grup przyjeżdża do Medziugorja. Najliczniejsze grupy – na święto Zwiastowania, 25 marca oraz 18 marca, w dniu corocznego objawienia Mirjany Dragicević-Soldo. 

PODRÓŻ MISYJNA O. SVETOZARA KRALJEVICIA

Korzystając z zaproszenia pielgrzymów medziugorskich i Centrów Pokoju o. Svetozar Kraljević odwiedził w lutym Stany Zjednoczone i Anglię. Po powrocie powiedział:
«Po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu, że kapłani z Medziugorja powinni podróżować nawet w najbardziej odległe miejsca na świecie. Powinni odwiedzać grupy modlitewne i wspólnoty, które gromadzą się w celu chrześcijańskiej odnowy, intensywniejszego życia chrześcijańskiego i głoszenia orędzi, które Błogosławiona Dziewica wypowiedziała przez wizjonerów.
Już tradycyjnie konferencja Maryjna odbywa się na początku lutego (pierwszy piątek, sobotę i niedzielę) w San Ramon w pobliżu San Francisco w Kalifornii. Organizatorem była Anna M. Maagdenburg i o. Richard J. Culver. Annę M. znamy w Medziugorju, gdyż pomaga w fachowy sposób młodym osobom, które mają problemy ze słuchem.
W roku jubileuszowym głównym tematem spotkania było: 2000 lat obecności Chrystusa. Gościem honorowym był bp Kenneth D. Steiner. Około 1200 uczestników gorącymi brawami poparło jego wezwanie do praktycznego życia sakramentami i codzienną modlitwą. Słuchając J. E. Steinera ponownie odkryliśmy w jak radosny i interesujący sposób można mówić o najpoważniejszych prawdach życia chrześcijańskiego.»
O. Svetozar mówił o pielgrzymach jako o wcielonej modlitwie. Człowiek wierzący przeżywa istotę modlitwy, która w sposób biblijny obejmuje życie człowieka i pomaga modlącemu się dawać publicznie świadectwo o życiu chrześcijańskim.
Również słów o. René Laurentina wysłuchano jak słów drogiego nauczyciela. Mówił o Medziugorju jako specjalista zajmujący się istotą wezwań maryjnych we współczesnym Kościele i świecie. Wszyscy z wdzięcznością słuchali pełnych nadziei słów wizjonera Ivana Dragićevicia. Także wydarzenie z życia prywatnego – narodziny drugiej córki Ivana – wywołały szczególne emocje.
Wspólnota medziugorskich grup modlitewnych zorganizowała trwające od 18 do 20 lutego rekolekcje w Nuneaton w pobliżu Londynu. W klasztorze sióstr Dominikanek zebrało się ponad 80 animatorów i osób zaangażowanych w działalność wspólnot. Codzienna Msza św., różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważanie rzeczywistości krzyża, męki i śmierci naszego Pana, rozważania o życiu i powołaniu chrześcijańskim wypełniły 3 dni. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, iż potrzebują takich rekolekcji, by podtrzymać ducha, którego w ich sercach obudziła Maryja i aby żyć życiem chrześcijańskim we współczesnym świecie wypełnionym wątpliwościami i pokuszeniami.

RADIOWA GRUPA MODLITEWNA

W każdy wtorek na falach radia Mir emitowana jest audycja Módlcie się z nami z radością w sercu. W sobotę 19 lutego w Medziugorju zebrali się członkowie grupy modlitewnej z terenu Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, którzy gromadzą się w niecodzienny sposób na wspólnej modlitwie. Grupa ta uczestniczy w modlitwie prowadzonej na antenie radia Mir przez o. S. Barbaricia. Członkami wspólnoty są wszyscy ludzie, którzy słuchają i modlą się z radiem, w ten sposób chcą być połączeni z maryjnym orędziem pokoju i nawrócenia. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób. Zamierzają spotykać się nie tylko we wtorki przez radio, ale jak najczęściej podczas pielgrzymek do Medziugorja.

VII SPOTKANIE PROWADZĄCYCH CENTRA POKOJU

W VII spotkaniu prowadzących centra pokoju uczestniczyło 100 uczestników z dwudziestu krajów, ze wszystkich stron świata. Uczestnicy jak co roku wydali KOMUNIKAT:
«Zebrani w Neum od 19 do 24.03.2000 na VII spotkaniu prowadzących centra pokoju i medziugorskie grupy modlitewne, zwracają się do przyjaciół Medziugorja i pielgrzymów:
1. Trwa Wielki Jubileusz chrześcijaństwa. Umieśćmy Jezusa w centrum naszego życia tak, żebyśmy dali wkład w odnowę Kościoła naszych czasów i swego Kościoła lokalnego.
2. Znajdujemy wspólne punkty pomiędzy programem Wielkiego Jubileuszu i orędziami Matki Bożej z Medziugorja. Słowa Matki Bożej: Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie odkrywają, że Jezus Chrystus jest wczoraj dziś i na wieki ten sam.
3. Głoszenie Ewangelii jest zadaniem proroczym wszystkich ochrzczonych. Realizowane jest w życiu osobistym. Najlepszą formą głoszenia jest życie. To samo odnosi się do osób głoszących orędzia Matki Bożej.
4. Wezwanie Maryi do pokoju i pojednania niech będzie w szczególny sposób obecne w życiu jednostek, rodzin i grup, szczególnie w roku Wielkiego Jubileuszu.
5. Ponownie wszystkich wzywamy do lepszego poznania i wiernego strzeżenia duchowości medziugorskiej.»

KONFERENCJA DARCZYŃCÓW

Spotkanie dobroczyńców, których do działania natchnęły orędzia medziugorskie, odbędzie się 26 czerwca w Medziugorju. Temat: Mniecie uczynili.

I międzynarodowa konferencja przedstawicieli organizacji humanitarnych i osób prywatnych, którzy dzięki Medziugorju zajmują się działalnością humanitarną odbędzie się w Medziugorju 26 czerwca 2000. Początek o 9.00. Na konferencję zaproszeni są wszyscy, którzy w czasie wojny materialnie i duchowo pomagali zagrożonej wojną ludności.

ZMARŁ KS. ANGELO MUTTI

Ks. Angelo Mutti – założyciel i redaktor naczelny gazetki Echo Medziugorja zmarł 3 marca 2000 r. Echo Medziugorja głosiło przez wiele lat orędzia Matki Bożej i wiadomości o wydarzeniach w parafii Medziugorje. Ponieważ było tłumaczone na wiele języków, orędzie pokoju i pojednania stało się dostępne na wszystkich kontynentach. Zasługi ks. Angelo były wprost nieocenione. Dziękujemy mu za to co uczynił i polecamy jego duszę modlitwom, mając nadzieję, że współpracownicy będą kontynuować jego dzieło.

WIZYTA PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO FRANCISZKANÓW

W czasie podróży z Mostaru do Splitu generalny przełożony zakonu franciszkanów o. Giacomo Bini i o. St. Ottenbreit odwiedzili Medziugorje. W czasie spotkania z franciszkanami z parafii rozmawiali o pracy duszpasterskiej i życiu pracujących tu braci.

UCZNIOWIE W MEDZIUGORJU

Wśród chorwackich pielgrzymów najliczniejszą grupę stanowi młodzież, która na koniec roku szkolnego jeździ na wycieczki. Wielu z nich jako cel wybiera Medziugorje. Tu uczniowie dziękują Królowej Pokoju za szczęśliwe zakończenie roku szkolnego.

DAROWANA PIELGRZYMKA

Od 5 do 10 maja w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju przebywała grupa pielgrzymów z Bułgarii. Podróż opłaciła parafia austriacka za co pielgrzymi z Bułgarii byli bardzo wdzięczni. Pielgrzymkę prowadziły siostry zakonne.

ZJAZD FRAMY

W sanktuarium w Szirokim Brijegu od 12 do 14.05 odbył się coroczny zjazd młodzieży franciszkańskiej. Temat spotkania: “W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...” (Mt 28,19). Uczestniczyło w nim 450 osób. 

POST MEDZIUGORSKIEJ MŁODZIEŻY

Na początku Wielkiego Postu młodzież uczestniczyła w akcji urządzania parku, po południu w sobotę. W drodze krzyżowej na Kriżevać brała udział regularnie co piątek. Ponadto młodzi spotykali się jak najczęściej na Mszy św. łącząc się z pielgrzymami. Zdecydowali się też co wieczór odmawiać modlitwę franciszkańskiej młodzieży, łącząc się niewidzialnym łańcuchem modlitwy z innymi. Troszcząc się o ubogich wyrzekli się drobnych przyjemności i pieniądze przeznaczyli na pomoc potrzebującym. 
Niech przez wstawiennictwo Maryi Bóg ich błogosławi i strzeże!

BADANIA NAUKOWE PRZEPROWADZONE NA WIZJONERACH 

W 1998 r. na wizjonerach z Medziugorja przeprowadzone zostały ponowne badania naukowe i medyczne. 

Szczegóły opublikowanego właśnie raportu w następnym numerze.

WIZYTA BISKUPA Z WYSP KARAIBSKICH

W lutym z prywatną wizytą w Medziugorju przebywał J. E. Robert Rivas, biskup St. Vinces i Grenadines z Wysp Karaibskich. Do Medziugorja przyjeżdża wielu pielgrzymów, a wśród nich coraz więcej księży, zakonników i zakonnic. Jest to naturalne, że przyjeżdża też coraz więcej biskupów. Zgodnie z komunikatem wydanym w Zadarze w 1991 r. biskupi powinni śledzić wydarzenia w Medziugorju, by wiedzieć, dokąd zmierzają ich wierni. Skorzystałem z okazji i rozmawiałem z J. E. Robertem Rivasem, przebywającym przez 10 dni w Medziugorju. Dziękujemy mu za gotowość podzielenia się swoim świadectwem. 
Oto wybrane fragmenty rozmowy:
SB: Proszę się przedstawić naszym czytelnikom.
RR: Nazywam się Robert Rivas. Urodziłem się w czerwcu 1946 r. w Trynidad-Tobag. W 18 roku życia wstąpiłem do zakonu dominikanów. Nowicjat i studia teologiczne ukończyłem w Irlandii. Święcenia kapłańskie otrzymałem w 1971 r. Potem udałem się do Rzymu, gdzie ukończyłem studia w Antonianum i otrzymałem licencjat z teologii. Ponieważ bardzo interesowała mnie praca w środkach masowego przekazu rozpocząłem w tym kierunku studia. Po powrocie do Trynidadu, po blisko dziewięcioletniej nieobecności przełożeni polecili mi (z powodu mojej długiej nieobecności), ponownie zapoznać się z tutejszymi problemami. Przez 7 lat pracowałem w trzech wspólnotach parafialnych. Potem przez 2 lata kierowałem służbami masowego przekazu. Przez 10 lat uczyłem nowicjuszy i opiekowałem się nimi. Również w tym okresie, przez 6 lat, byłem duszpasterzem studentów. Następnie otrzymałem zadanie zorganizowania i połączenia na Wyspach Karaibskich różnych wspólnot dominikańskich. Było ich 6, ale nie było prowincji. Przez 4 lata pracowałem nad tym. Potem zostałem biskupem Wysp Karaibskich.
SB: Kiedy Ksiądz Biskup po raz pierwszy usłyszał o Medziugorju?
RR:W Trynidadzie wiele mówiło się o Medziugorju i to już od pierwszych objawień. Ktoś z pielgrzymów poprosił mnie o opiekę duchową nad pielgrzymką. Z zaproszenia skorzystałem dopiero w 1988 r. Byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony z powodu pierwszej wizyty w Medziugorju, gdyż zobaczyłem i przeżyłem wraz z pielgrzymami odnowienie wiary i życia przez wiarę. Szczególną łaską w Medziugorju jest to, że kapłani przyjeżdżający z grupami mogą pełnić tam swoją kapłańską posługę, będąc do dyspozycji w czasie spowiedzi i rozmów. Najważniejszą łaską Medziugorja jest właśnie spowiedź. Pielgrzymi po odwiedzeniu Medziugorja stają się aktywni w swoich parafiach, modlą się, prowadzą życie sakramentalne. Zauważyłem tu działanie szczególnej łaski i obecność Maryi. Naprawdę wierzę, że Matka Boża tu głosi orędzia.
SB: Co dla Księdza Biskupa było najbardziej przekonujące i pomogło uwierzyć w Medziugorje?
RR: Muszę powtórzyć: to pielgrzymi, którzy zaczęli tu się zmieniać, decydując się na życie według wiary.
SB: W czasie drugiej wizyty przyjechał tu ksiądz jako biskup, a nie jako zwykły kapłan. Czy coś się zmieniło?
RR: Tym razem zdecydowałem się na przyjazd, by trwać w ciszy i pozostać incognito. Chciałem tu przeżyć w ciszy swoje rekolekcje. Nie zdołałem tego jednak uczynić, bo pielgrzymi prosili mnie o spowiedź i głoszenie kazań. Zrozumiałem, że moja rola jako księdza uległa zmianie. Szczególne wzruszyła mnie miłość jaką mają wierni do biskupa. Kto kocha biskupa – kocha Kościół. Duch Święty tu działa. Działa tu Matka Boża. Osobiście pragnę nieustannie być pod Jej opieką.
SB: Czy Ksiądz Biskup chce przekazać jakieś przesłanie z Medziugorja?
RR: W swoim życiu próbuję zachować prostotę. Myślę, że prostoty i cierpienia nauczyłem się w kapłaństwie. Wzrastałem w głębokiej miłości do Boga, Matki Bożej, Kościoła w całkowitym oddaniu się Chrystusowi. To czego pragnę, to wykonywać wolę Bożą i Boże dzieło. Moje przesłanie dla wspólnoty parafialnej, wizjonerów, księży w parafii i dla wszystkich pielgrzymów jest następujące: 
Niech będą gotowi całkowicie oddać życie Bogu i być wolnymi dla miłości, by żyć prostotą i pięknem Ewangelii. Chcę, byśmy wszyscy poznali, że Jezus Chrystus jest Królem naszego życia. Jako katolicy musimy być gotowi pokazać światu piękno wiary z pomocą Matki Bożej. Poleciłbym wszystkim, by przybyli do Medziugorja, żeby tu pogłębić wiarę, miłość do Kościoła i Matki Bożej i stać się świadkami radosnej nowiny dla innych. A radosna nowina płynąca z Medziugorja to: pokój.
SB: Dziękuję za rozmowę i obiecujemy pamięć w modlitwie.
 
WIZYTA BISKUPA Z BRAZYLII

Od 3 do 5 marca z prywatną wizytą w Medziugorju przebywał J. E. Joao E. M. Terra biskup pomocniczy w stolicy Brazylii. Była to jego druga wizyta w Medziugorju.

WIZYTA BISKUPA Z NIEMIEC

Od 18 do 23 marca w Medziugorju przebywał J. E. Franziskus Einsbach, bp pomocniczy Mainz. W czasie rozmowy powiedział:
„Jestem tu jako pielgrzym. Pragnę poznać Medziugorje i tu się modlić. Już od lat znam orędzie z Medziugorja i choć chciałem już wcześniej przyjechać, czekałem na znak, chcąc wiedzieć, kiedy ma to nastąpić. Teraz zostałem wyraźnie zaproszony, więc przyjechałem. Pierwsze moje wrażenie jest takie: kościół nieustannie jest pełny podczas wszystkich Mszy św., a szczególnie podczas adoracji. Zrozumiałe jest to, że Medziugorje zostało uznane jako szczególne miejsce modlitwy. Wielu ludzi doświadczyło tu polepszenia osobistej modlitwy przez doświadczenie modlitwy wspólnotowej. Znam wielu ludzi, których wiara odnowiła się w Medziugorju i ponownie nauczyli się modlić. A teraz i ja sam mogłem doświadczyć, jak pomaga Medziugorje. Drugie bardzo ważne doświadczenie: w Medziugorju nie mówi się jedynie o modlitwie ale widzi się, że modlitwa przynosi owoce służąc drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który ma problemy. Ważne było dla mnie poznanie matczynej wioski, w której znalazły schronienie matki z dziećmi, opuszczone dzieci i sieroty wojenne. Wszystko jest połączone z przedszkolem, w którym spotykają się z dziećmi z normalnych rodzin. Widziałem, że dzieci te mają okazję nauczyć się żyć. 
Wielkie wrażenie zrobiła na mnie również wspólnota s. Elwiry, gdzie uzależnieni od narkotyków znajdują pomoc i doznają uzdrowienia. Odprawiłem tam Mszę św. i uczestniczyłem w modlitwie porannej. Warto było zobaczyć, jak się modlili, jak radośnie uczestniczyli we Mszy św. Zrozumiałem, że główną metodą leczenia jest tu pogłębianie wiary i doświadczenia wspólnoty w modlitwie i pracy.
Ważne było dla mnie poznanie akcji wujek dla dziecka czyli akcji pomocy dla dzieci poległych obrońców Chorwacji, w którym uczestniczy wiele rodzin z Niemiec, przesyłając co miesiąc pieniądze dla konkretnego dziecka i jego rodziny. Te dzieła miłości do ludzi potrzebujących udowadniają, że w Medziugorju panuje prawdziwy duch wiary. Miłość do Boga, uwidoczniona w modlitwie, przynosi owoce ujawniające się w trosce o człowieka.
Oczywiście zamierzałem też lepiej zrozumieć zjawisko jakim są objawienia, dlatego też chciałem spotkać któregoś z widzących Matkę Bożą. Spotkałem jedną z wizjonerek, rozmawiałem z nią i byłem obecny w czasie objawienia. W czasie pierwszego spotkania z Mariją Pavlović, w jej domu rodzinnym, zastałem ją w gumowcach, pracującą w ogrodzie. Jest to zupełnie normalna młoda kobieta z trojgiem dzieci. Podczas rozmowy zrozumiałem, że jest bardzo aktywna, potrafi zarówno zadawać pytania, jak i opowiadać o swoich doświadczeniach. Posiada ducha rozeznania, wie co jest dobre, a co nie. Zaprosiła mnie do uczestnictwa w modlitwie, która jest jej przygotowaniem do spotkania z Matką Bożą, które trwają już ponad 18 lat. Modliliśmy się w kapliczce w jej domu rodzinnym, gdzie zebrało się wielu ludzi. Odmawialiśmy różaniec w kilku językach i czekaliśmy na chwilę objawienia. Marija uprzedziła nas, że ta chwila nadchodzi i po modlitwie, którą prowadziła, zamilkła. Wiedzieliśmy, że to jest chwila, kiedy widzi Matkę Bożą. Po objawieniu powiedziała, że Matka Boża modliła się nad wszystkimi i wszystkich pobłogosławiła. Jeszcze raz zaprosiła nas do modlitwy. 
Spotkanie z Mariją pokazało mi, że jest ona zupełnie normalną młodą kobietą, że stoi mocno na ziemi i troszczy się o swoje dzieci. Widziałem, że ma dobre kontakty z rodziną i z pielgrzymami. Jest prosta i naturalna. Po wszystkim mogę powiedzieć, że jest to kobieta, której można wierzyć. Jest wiarygodna, więc nie mam problemu, by nie wierzyć w to co mówi i widzi oraz w to, że jest to prawdziwe. Jest to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Doszedłem do wniosku, że to miejsce modlitwy opiera się na doświadczeniu, które ci młodzi ludzie otrzymali jak dar modlitwy i wiarygodnie przekazują je innym ludziom.
Matkę Bożą w Medziugorju czcimy jako Królową Pokoju. Jej orędzia i przesłania miały przygotować świat na straszne doświadczenie wojny. Dziesięć lat po rozpoczęciu objawień wybuchła wojna w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie. Medziugorje jest miejscem, w którym ludzie nieustannie modlą się o pokój. Orędzia płynące z Medziugorja dla całego świata są jasne: wojny i konflikty trzeba pokonać siłą miłości. Odnosi się wrażenie, że w Medziugorju dotyka się duszy, serca i ciała człowieka. Dlatego Medziugorje w tym sensie niesie orędzie dla całego Kościoła: pozwolić Bogu i Matce Bożej, by w naszej ludzkiej rzeczywistości dotknęli nas, byśmy pozwoli Maryi obdarować się Jej miłością i sami nauczyli się kochać całym sercem. 
Mogę więc powiedzieć, że nikt nie powinien się bać Medziugorja, nawet jeżeli oficjalnie nie jest ono uznane przez Kościół. Tu naprawdę się modli w sposób motywujący człowieka. Dlatego przyjeżdża tu wielu wierzących, którzy chcą nauczyć się modlitwy. Chciałbym, aby te słowa dotarły do Niemiec, bo my Niemcy bardziej skłaniamy się do racjonalizmu niż do uczuć. A tu mówi się o przesłaniu dla całego człowieka. To jest nam naprawdę potrzebne.

Na podst. biuletynów parafii w Medziugorju z marca, kwietnia i maja 2000.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]