Biuletyny prasowe z lipca i czerwca 2000
WIADOMOŚCI Z MEDZIUGORJA

WIADOMOŚCI Z ZIEMI BŁOGOSŁAWIONEJ

BADANIA WIDZĄCYCH

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze Vox Domini, wizjonerów z Medziugorja poddano badaniom naukowym i medycznym w 1998 r. Badania wcześniej przeprowadzone przez lekarzy francuskich w 1984 r. a potem włoskich w 1985 r. zostały ponownie powtórzone jednak w znacznie rozszerzonym zakresie. Grupa naukowców wydała dwa komunikaty: 23.04.1998 oraz 12.12.1998 r. Niedawno ukazała się książka (jedynie po włosku) pt.: «Widzący z Medziugorja. Rezultaty badań psychologiczno-fizjologicznych».

Grupa lekarzy i naukowców pracowała pod kierownictwem dr Andreasa Rescha, profesora teologii z Papieskiego Uniwersytetu Alfonsianum w Rzymie oraz specjalisty od zagadnień paranaukowych. W krótkim komunikacie następująco opisano rezultaty:

«Osoby badane poddały się rozmaitym testom dobrowolnie i chętnie współpracowały.

Z badania psychologiczno-diagnostycznego wynika, że:

– Po 17 latach objawień osoby te nie wykazują żadnych patologicznych symptomów, takich jak zaburzenia transu, zaburzenia dysocjacji, zaburzenia derealizacji.

– U wszystkich osób poddanych testom ujawniają się symptomy, które można powiązać z reakcjami na stres wywołanymi zwiększoną stymulacją egzogenną i endogenną, będącej następstwem codziennego życia.

– Ich osobiste odpowiedzi wykazują, że zmodyfikowane stany świadomości wynikają z niezwykłych doświadczeń, które nazwali i pojęli jako objawienie się Matki Bożej i tak to rozumieją również i dziś.

– Wyniki wszystkich badań psychiatrycznych i psychologicznych, służące opisowi osobowości poszczególnych osób, nie mogą zostać opublikowane ze względu na ochronę danych osobowych.

Badania psychologiczno-fizjologiczne przeprowadzone zostały w następujących stanach świadomości:

– aktywny stan świadomości,

– zmodyfikowany stan świadomości (hipnoza wywołująca stan ekstazy),

– stan wizualizacji wyobrażenia,

– zmodyfikowany stan świadomości (definiowany jako ekstaza podczas objawienia).

Celem badań było ustalenie, czy stan ekstazy podczas objawienia, które w 1985 r. analizowała włoska grupa naukowców, jest obecny również i dziś, czy też zauważalne są jakieś zmiany. Oprócz tego chciano sprawdzić ponownie podobieństwa i różnice w odniesieniu do innych stanów świadomości (np. wizualizacja sugerowana czy hipnoza). Przeprowadzone badania pokazują, że fenomenologia ekstazy jest porównywalna z tą z 1985 r. natomiast jest nieco mniej intensywna.

Hipnotyczny stan ekstazy nie wywołał zjawisk charakterystycznych dla ekstazy spontanicznej, występującej w czasie objawienia. Na tej podstawie można stwierdzić, że spontaniczny stan ekstazy w czasie objawienia nie jest stanem transu hipnotycznego.»

Książkę opublikowało wydawnictwo Resch Verlag z Innsbrucka.

ILOŚĆ KOMUNII ŚW. I LICZBA KONCELEBRUJĄCYCH

W czerwcu w sanktuarium Królowej Pokoju rozdano 140 tys. komunii św., a Msze św. sprawowało 3089 kapłanów z kraju i z zagranicy (średnio 103 kapłanów dziennie).

25 czerwca obchodzono 19 rocznicę objawień Matki Bożej w Medziugorju. Na ten dzień przybyło ok. 100 tys. pielgrzymów z wszystkich stron świata. Najliczniejsi byli Polacy i Chorwacy.

WIZYTA BISKUPA Z BRAZYLII

Od 1 do 4 czerwca w Medziugorju przebywał ks. bp Waldemar Chaves de Araujo wraz z grupą pielgrzymów z Brazylii. Przed wyjazdem rozmawiał z o. Slavko Barbariciem OFM:

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

– Nazywam się Waldemar Chaves de Araujo, jestem biskupem w diecezji Sao Joao del Rei w Brazylii. Studiowałem w Brazylii i w Belgii. Sytuacja w mojej diecezji jest dobra. Mam dobry kontakt z księżmi, zakonnikami i świeckimi. Mamy grupy, które działają w rozmaitych dziedzinach życia. Właśnie teraz organizujemy spotkania w parafiach, następnie w diecezji, a potem w regionie. W mojej diecezji jest około 300 tys. wiernych i 304 wspólnoty. Przybyłem tu na pielgrzymkę wraz z grupą pielgrzymów z Brazylii, która odwiedza miejsca kultu maryjnego. Wspólnie się modlimy, rozważamy, trwamy w ciszy. Jest to moja pierwsza wizyta w Medziugorju.

 

Kiedy Ksiądz Biskup po raz pierwszy usłyszał o Medziugorju i jakie są wrażenia z pobytu tutaj?

– Czytałem o wydarzeniach z Medziugorja, rozmawiałem z ludźmi, którzy tu przybywali. Wierzę, że Matka Boża tu się objawia. Ona jest Matką Jezusa i naszą Matką. Pragnie nam pomóc. Dlatego przybyłem tu z pielgrzymką. Przeżywamy te dni świadomi, że Ona jest w szczególny sposób z nami jako Matka. Według mnie jest to prawdziwe miejsce modlitwy. Mogę powiedzieć, że zawsze w szczególny sposób pielęgnowałem pobożność maryjną, ale tu ją odnowiłem i pogłębiłem. Nie mam żadnych przeszkód, by wierzyć, że Maryja się tu objawia. Bóg działa jak chce i kiedy chce, a w ten sposób zdecydował się działać w Medziugorju.

 

Czy Ksiądz Biskup ma jakieś szczególne przesłanie do parafian i pielgrzymów, do ludzi?

– Moje orędzie z Medziugorja to orędzie nadziei. Ktokolwiek zdecyduje się na prawdziwą pobożność maryjną i czyni to, co Ona mówi, ten spotka Jezusa. Jezus zaś daje nadzieję. Kto zacznie żyć życiem sakramentalnym, tak jak tu to widziałem, czyli: zacznie uczestniczyć we Mszy św., spowiadać się, uczestniczyć w adoracji, modlić się, tego życie będzie wypełnione pokojem i nadzieją. Z Maryją nasza droga jest bezpieczna. Przyjmijcie to, co Ona mówi, bo Ona zna Drogę, zna Swego Syna i pomoże nam w drodze do naszej ojczyzny w Niebie. Niech Bóg was błogosławi. Będę się modlił za was wszystkich.

 

OBCHODY XVII ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU

W wigilię rocznicy objawień odbył się dziewiąty z kolei Marsz Pokoju. Rozpoczął się o 6.00 od modlitwy i błogosławieństwa pielgrzymów przed franciszkańskim klasztorem w Humacu. Około 3 tys. pielgrzymów ruszyło następnie w kierunku Medziugorja. Różni kapłani na zmianę nieśli Najświętszy Sakrament. Procesję prowadził o. Slavko Barbarić. W Medziugorju pielgrzymi zgromadzili się na krótkiej modlitwie przed kościołem.

Idea Marszu Pokoju zrodziła się w sercach pielgrzymów medziugorskich i przyjaciół Medziugorja w 1992 r. w czasie, gdy wokół szalała okrutna wojna. Ten marsz modlitewny – około 13 km – jest odpowiedzią na niepokój, przemoc i nienawiść. Jest nawoływaniem do prawdziwego pokoju i pojednania.

W czasie minionych 19 lat o obecności Matki Bożej w parafii Medziugorje mówili pielgrzymi z całego świata. Pomimo wojny, która dotknęła kraj orędzie pokoju docierało do najdalszych zakątków świata i uczyniło z Medziugorja parafię całego świata. Dlatego też wymienienie wszystkich krajów, z których czciciele Królowej Pokoju pielgrzymują do Medziugorja jest prawie niemożliwe. Wymienimy więc kraje, z których przybyły największe grupy: Niemcy, Włochy, Kanada, Reunion, Irlandia, Belgia, Słowenia, Portugalia, USA, Francja, Singapur, Argentyna, Słowacja, Węgry, Anglia, Holandia, Polska, Korea, Szwajcaria, Czechy i oczywiście Chorwacja. Najliczniejszą grupę stanowili pielgrzymi z Polski. Przybyło około 100 tys. pielgrzymów wraz z towarzyszącymi im kapłanami. Bardzo wielu pielgrzymów przybyło też z Chorwacji. Niektórzy przyszli boso prosząc o pokój Maryję – Królową Pokoju.

W wigilię rocznicy objawień 24 czerwca wieczorną Mszę św. sprawował o. Miljenko Szetko OFM, a uczestniczyło w niej 125 koncelebransów. We Mszy udział wzięło około 15 tys. wiernych. 24 i 25 czerwca Msze św. odprawiane były w 15 językach. Rozdano 66 tys. komunii św.

W rocznicę objawień wieczorną Mszę św. w której uczestniczyło około 30 tys. wiernych sprawował o. Mate Dragiciević i 150 koncelebransów z dwudziestu różnych krajów.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 

W dniach od 30 czerwca do 6 lipca w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju odbyły się V międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów. W rekolekcjach na temat: “Kapłan – sługa Trójcy Przenajświętszej i sługa Ciała Pańskiego” wzięło udział 300 kapłanów z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Polski, Ameryki, Rumunii, Hiszpanii, Argentyny, Rosji, Czech, Meksyku, Madery, Portugalii, Brazylii, Słowenii, Irlandii, Australii, RPA, Korei, Ugandy, Haiti, Kanady, Holandii, Belgii, Austrii, Litwy, Węgier, Ukrainy i Chorwacji. Najliczniejsza grupa przybyła z Polski – 60 księży.

Przez 6 dni kapłani uczestniczyli w wykładach, dyskutowali, modlili się, wspólnie celebrowali Msze św. Wspólnie byli na Kriżevacu i na Górze Objawień. W imieniu sanktuarium rekolekcje zorganizował i poprowadził o. Slavko Barbarić OFM. Na zakończenie kapłani wystosowali następujący komunikat:

 

KOMUNIKAT

My, księża rzymskokatoliccy, studenci teologii wyższych seminariów duchownych, członkowie wspólnot zakonnych zgromadzeni w liczbie 272 z 30 krajów świata, sprawujący różne funkcje w Kościele, wraz z przedstawicielami Kościoła grekokatolickiego, prawosławnego i anglikańskiego zebraliśmy się na V rekolekcjach kapłańskich na temat: “Kapłan – sługa Trójcy Przenajświętszej, sługa Ciała Pańskiego”.

Wysłuchaliśmy wykładów: o. Daniela Ange’a, o. Rufusa Pereiry, o. Martina Ramosera, o. Jamesa Manjackala, o. Cossimo Cavaluzzo, s. Elviry Pertozzi, o. Jozo Zovko i o. Slavka Barbaricia.

W roku Wielkiego Jubileuszu pragniemy wyrazić radość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Pan Bóg wybrał nas i uświęcił w kapłaństwie. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkich darów, które Pan dał światu przez Kościół, powierzając nam Swego Syna Jezusa Chrystusa przed ponad dwoma tysiącami lat.

Dziękujemy, że uczynił nas sługami swego Ciała i Krwi, świadkami swego miłosierdzia, ludźmi, którzy oddają życie światu, dając mu Boga, Boga obecnego, który daje się w sakramentach.

Grzeszni, niegodni tajemnic nam powierzonych, prosimy o wybaczenie wszystkich ludzi, których uraziliśmy, rozczarowaliśmy lub zasmuciliśmy, prosząc ich, by z nami i za nas wzywali miłosierdzia Bożego.

Jeżeli przyćmiliśmy oblicze Jezusa w Jego Kościele, od teraz pragniemy uczynić Je w pełni promieniejącym, pracując nad własnym uświęceniem.

Przybyliśmy pozwalając się całkowicie odnowić w Duchu Świętym, posiadając wylanie Ducha Świętego, którego przyjęliśmy w czasie święceń kapłańskich. Przyszliśmy przyjąć z serca Ojca przez ręce Maryi, Królowej Pokoju nowy etap miłości do Jezusa, nowy żar, nowy zapał apostolski.

Pragniemy pozostać rozmiłowanymi czcicielami Jezusa w Eucharystii - odważnymi apostołami Miłości, która daje nam Życie. Jesteśmy gotowi poświęcić nawet własne życie, by chronić życie innych i uratować miłość.

Dziękujemy Bogu za tajemnicę naszego Kościoła. Pragniemy Go kochać tak jak kocha Go Jezus. Jesteśmy gotowi przelać za niego krew, ze wszystkich sił pracować nad Jego Jednością, nad jednością braterskich Kościołów, w pełni miłości i prawdy, byśmy mogli poznać radość wiary.

Potwierdzamy przywiązanie naszego serca i ducha do Ojca Świętego, sługi wspólnoty, gwarantowi prawdy i mistrzowi życia.

Potwierdzamy naszą miłość do Boskiej Prawdy objawionej w Słowie Bożym, które codziennie nas karmi oraz naszą wierność Objawieniu, żywym w Kościele Wschodnim i Zachodnim.

Pragniemy trwać w służbie najbiedniejszych, najsłabszych, osób najbardziej zranionych przez życie, by zajaśniała boska miłość i by ludzie doświadczyli Bożego serca.

Pragniemy ofiarowywać siebie bez końca tak, abyśmy mogli przekazać prawdę, która wyzwala, zwłaszcza tym najbiedniejszym, którym brakuje nadziei i życia: tym, którzy jeszcze nie wiedzą że Bóg ich kocha. Chcemy promienieć Ewangelią i uczynić, co w naszej mocy, żeby dać Boże życie zagubionej młodzieży.

Dziękujemy Bogu za odwagę męczenników tego stulecia, w którym z powodu wojen i reżimów totalitarnych było więcej ofiar niż w czasie wszystkich innych stuleci, szczególnie wśród nas braci w kapłaństwie. Nie chcemy, by nasza niewierność uczyniła ich krew niepłodną, ale przeciwnie pragniemy nieść owoce męczeństwa, dumni i godni naszych starszych braci. Czyż nie jesteśmy synami ich łez, modlitw, miłości? Pewni jesteśmy jednego: ich krwi przelanej z miłości zawdzięczamy działanie Ducha, który odnawia Kościół.

Na koniec błogosławimy Pana, który ufa naszemu kapłaństwu i naszej służbie Matce Bożej, Matce kapłanów Chrystusowych, Matce Kościoła, Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Pokoju i Pojednania.

Przybyliśmy tu podziękować za nieskończenie wiele owoców wydanych przez to miejsce pielgrzymkowe, które znane jest wiernym z naszych krajów. Dziękujemy za wszystkie znaki Matczynej obecności w tym decydującym momencie przejścia, z jednego tysiąclecia w drugie. Ona nieustannie przypomina nam o Ewangelii, Ona prowadzi zagubione dzieci do Ojca, Ona pokazuje nam przyszłość: powrót w chwale naszego Zbawiciela, który przemieni nasze ubogie ciała w Swe Chwalebne Ciało.

W oczekiwaniu na nasze ostateczne Zmartwychwstanie niech Maryja strzeże nas, wiernych do końca, i niech uczyni z nas świętych ku radości całego Kościoła ziemskiego i niebiańskiego. Amen

Medziugorje, 30 czerwca – 6 lipca 2000 r. Podpisali kapłani uczestniczący w V rekolekcjach kapłańskich

OBCHODY ŚWIĘTA ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

 

25 lipca uroczyście obchodzono święto św. Jakuba – patrona parafii Medziugorju. Procesja z figurą Świętego wyruszyła z kościoła parafialnego w kierunku parku, przy licznym udziale wiernych. Tam uroczystą Mszę św. odprawił o. Ivan Landeka OFM.

Parafia medziugorska została założona w 1892 r. Już wtedy parafianie zdecydowali się obrać za swego patrona św. Jakuba – patrona wszystkich pielgrzymów! Stary kościół parafialny wybudowany został w 1897 r. na niestabilnym gruncie, wkrótce rozpoczęto więc budowę nowego kościoła. Resztki starego znajdują się na rondzie obok sanktuarium. Budowę nowego kościoła zakończono w 1969 r., wtedy też kościół konsekrowano. Jak na tamte czasy kościół był zbyt duży na potrzeby parafian i nikt nie wiedział, dlaczego wybudowano tak wielką świątynię. Tak samo zastanawiający jest fakt wyboru patrona parafii: patrona pielgrzymów. W 1892 r. nikt z parafian nie mógł przypuszczać, że do ich parafii zjeżdżać będą miliony ludzi i że św. Jakub, którego obrali za swego patrona, będzie również ich patronem.

 

MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODYCH

Tradycyjne już XI Międzynarodowe Spotkanie Młodych odbywało się od 31 lipca do 6 sierpnia 2000. Hasło tegorocznego spotkania: «Bóg Ojciec – źródło życia». Spotkanie miało się rozpocząć 31 lipca o 18.00 różańcem. O 19.00 – planowana była Msza św. Sanktuarium spodziewało się licznego udziału młodzieży. Wszystkich serdecznie witamy i życzymy obfitych łask Bożych!


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]