MedziugorjeWIADOMOŚCI Z ZIEMI BŁOGOSŁAWIONEJ

Biuletyn prasowy nr 126 z 22 września 1999.

Uroczystość Podwyższenia Krzyża

W Medziugorju uroczystość Podwyższenia Krzyża jest świętowana uroczyście od wielu dziesiątków lat. Krzyż, wzniesiony na Kriżevać w 1933 z okazji Roku Odkupienia, gromadził zawsze licznych parafian i grupki pielgrzymów. Od 1981 roku Msza św. celebrowana pod tym Krzyżem gromadzi dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata, wielką liczbę parafian i pielgrzymów z Bośni-Hercegowiny oraz z Chorwacji. Według świadectw widzących Matka Boża ukazała się raz z krzyżem. To objawienie pozostaje jednym z najważniejszych i znaczących.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie krzyża powinniśmy przypomnieć sobie Zmartwychwstałego, który się ukazał Swoim apostołom z ranami po ukrzyżowaniu. Dla uczniów nie były to rany budzące lęk, lecz rany wyzwalające. Obecność Jezusa była całkowicie uwalniająca także przez rany ukrzyżowania. Oto dlaczego my, chrześcijanie, powinniśmy tak samo spoglądać na krzyż: nie możemy uznawać w krzyżu czegoś odpychającego i trudnego. Krzyż jest czymś o wiele większym. Jeśli tego nie pojmujemy, grozi nam niebezpieczeństwo stania się nieprzyjaciółmi krzyża Pana. Jakże bowiem innym głosić wielkość Krzyża, skoro sami go źle przyjmujemy i interpretujemy?

O. Ivan Landeka

NOWINY

Święto było więc obchodzone uroczyście 12 września na Kriżevać, w obecności dziesiątków tysięcy pielgrzymów. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Stanko Dodig, przełożony klasztoru kapucynów z parafii Matki Bożej Lurdzkiej w Rijeka. Wraz z nim odprawiało tę Mszę św. 80 kapłanów. Jak co roku, licznie przybywający pielgrzymi zaludnili Medziugorje w noc poprzedzającą tę uroczystość. Liczni przybyli pieszo, niektórzy nawet boso, a przeszli setki kilometrów. Święto Narodzenia Maryi, obchodzone 8 września zgromadziło pielgrzymów, z których wielu pozostało już do tych uroczystości przy Krzyżu.

WRAŻENIA O PIELGRZYMCE DO MEDZIUGORJA J. E. BP TADEUSZA WERNO Z POLSKI

Coraz więcej biskupów udaje się do Medziugorja. Jednym z nich był w tym roku Tadeusz Werno, wikariusz generalny, z Koszalina. Podzielił się kilkoma spostrzeżeniami o tych dniach spędzonych w Medziugorju:

«W tym roku świętuję 25 lat mojej biskupiej konsekracji, jubileusz. To moja pierwsza wizyta w Medziugorju, dokąd przybyłem nakłoniony przez pewnego proboszcza z północy Polski, głęboko przenikniętego duchem Medziugorja. Podczas jednej z rozmów usiłował mnie koniecznie przekonać do wyjazdu do Medziugorja i oddał się w tej sprawie do mojej dyspozycji. I tak dotarłem tutaj. 

Doświadczenia osób, które przyjeżdżają do Medziugorja dowodzą, że jest to miejsce szczególnej łaski. Liczni są ci, którzy się tu nawracają, którzy wracają na drogę prawdy. Osobiście, odmawiam modlitwę różańcową, ale męczy mnie już jedna część. To tutaj, być może po raz pierwszy, odmówiłem trzy części różańca na raz. Ludzie modlą się w różnych językach, lecz to nie przeszkadza. Pięknie się tego słucha. Widziałem wielu spowiadających się, wracających do uczestnictwa we Mszy św., do przyjmowania Komunii św., do jedności z Bogiem, który jest tutaj pośród nas. Jestem naprawdę szczęśliwy, że tutaj nasi bracia franciszkanie prowadzą ludzi do Jezusa przez Matkę Bożą i jestem im bardzo wdzięczny. Szczególnie podobała mi się Droga krzyżowa na Kriżevać. To było wspaniałe. Spotkałem jedną z widzących, rozmawiałem z nią. Byłem we Wspólnocie s. Elwiry, pomagającej młodym uzależnionym. To naprawdę cudowny owoc wydarzeń w Medziugorju. Wczoraj obserwowałem ludzi uczestniczących we Mszy św. młodzi chłopcy i dziewczęta, dorośli mężczyźni i kobiety modlą się tu na kolanach, całymi godzinami, spowiadają się. Tego nam potrzeba. Ja wierzę w Jezusa i nie potrzebuję objawień ani w Lourdes, ani w Fatimie, ani w Medziugorju, ale potrzebuję tego pokarmu, jaki objawienia nam wskazują i ku któremu nas prowadzą. Tu podkreśla się wagę Mszy św. jako ośrodka życia. Trzeba powiedzieć to, co Jezus Chrystus powiedział: ”Przyjmijcie Ducha Świętego”, Ducha prawdy, miłości, bądźcie moimi świadkami wszędzie na świecie, w rodzinie, na ulicy, w szkole, wszędzie. Miejcie odwagę czynić znak krzyża, być szczęśliwymi i radosnymi!

W końcu życzę wam, franciszkanom, żebyście trwali w waszej wspaniałej misji, żebyście nadal byli narzędziami w rękach Boga. Jestem przekonany, że obecny Papież błogosławi waszą służbę w Medziugorju, że myśli o was w swoim sercu, gdyż bardzo kocha Gospę. Niech Bóg przez pośrednictwo Maryi błogosławi was, jak i wszystkich pielgrzymów. Musicie trwać. To wspaniałe.”

Podróż misyjna ojca Slavko BARBARICIA

Na zaproszenie pielgrzymów o. Slavko Barbarić udał się w dniach od 28 sierpnia do 3 września do Wielkiej Brytanii. Oto kilka jego refleksji:

«Ogień ducha modlitwy i miłości do Matki Bożej, jaki Ona sama rozpaliła w tak wielu sercach przemienia się, nadal płonie, oświeca, ogrzewa serca pielgrzymów, nawet kiedy powracają do własnych domów. Możemy więc zauważyć na całym świecie obecność ognisk światła i miłości oraz ożywienia Kościoła. Osoby, rodziny, grupy modlitewne nadal niestrudzenie żyją orędziami i rozpowszechniają je. Pielgrzymi usiłują pozostać w łączności z Medziugorjem, powracają do tego miejsca, żeby towarzyszyć nowym pielgrzymom, ale pozostają też w łączności ze sobą i organizują dni modlitwy, już na poziomie narodu.

Tak samo jest w Anglii, ale także gdzie indziej. Idea ta zrodziła się w sercu Bernarda Ellisa, wielkiego przyjaciela Medziugorja i ludu chorwackiego w czasie wojny i nadal żyje i rośnie. Przed ośmiu laty w czasie wojny zapro­ponował zorganizowanie w Anglii wspólnego dnia modlitw. Zgodnie z przekonaniem wszystkich, najodpowiedniejszym dniem był "bankholyday", w ostatni poniedziałek sierpnia. Tak zdecydowano, a doświadczenie ukazało, że wybór był dobry. To był już ósmy dzień modlitwy, a coraz więcej osób przybywa. Przez sześć lat spotkanie odbywało się w karmelitańskim sanktuarium w Alysford w pobliżu Londynu. W ubiegłym roku w Wintershall, a w tym – w Walsingham, w jednym z najstarszych sanktuariów maryjnych w Wielkiej Brytanii. Poza tym głównym spotkaniem, zorganizowano też mniejsze. W sobotę 28 sierpnia był program modlitewny przygotowany w parafii św. Małgorzaty w Londynie. Młody proboszcz Alexander Serbrooke, udał się do Medziugorja przed 10 laty. Jego pierwsza pielgrzymka odbyła się w czasie, gdy był klerykiem. Wrażenia z tej podróży były tak silne, że umocniły go na drodze do kapłaństwa. Kiedy został proboszczem, wprowadził ducha modlitwy, który nim owładnął w Medziugorju. M. in. zorganizował codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w parafii, od 11 do 22.00. Ponad 100 osób podjęło się codziennego adorowania Jezusa. Inni przychodzą od czasu do czasu. Ich liczba stale wzrasta. Proboszcz zaświadcza, że ta praktyka przynosi wielkie owoce duchowe w jego parafii.

Program zorganizowany tutaj trwał 4 godziny. Przybyło 500 wiernych. Różaniec, celebracja Eucharystii, konferencja i adoracja, jak w Medziugorju. Potem w czasie spotkań w małych grupach ludzie dzielili się radośnie swymi doświadczeniami z pobytu w Medziugorju.

29 sierpnia – „Młodzi 2000”. Pod takim hasłem zgromadziło się ponad 1000 młodych osób. Ich spotkanie trwało 5 dni: konferencje, modlitwy, stała adoracja. Idea zrodziła się w Medziugorju. Spotkałem liczne twarze promieniejące radością i pokojem. Tego ranka przemówiła do nich s. Elwira. Jej świadectwo jak zwykle wywołało entuzjazm. Wieczorem – ten sam program modlitw co w Medziugorju.

W poniedziałek, 30 sierpnia: "bankholyday". Od rana liczni pielgrzymi przybywali ze wszystkich stron Wielkiej Brytanii. Po raz kolejny wszystko było jak w Medziugorju. O godz. 13.00 rozpoczął się różaniec, po nim – konferencja, Msza św. i adoracja. Rektor Sanktuarium, o. Alan Williams, który sam także pielgrzymował do Medziugorja, otwarł szeroko swe serce. Msze św. odprawiło 30 kapłanów, którzy spędzili całe popołudnie na wysłuchiwaniu spowiedzi. Młodzi, dla których tym wieczorem kończył się program 5-dniowych spotkań modlitewnych, upiększyli Eucharystię pięknym śpiewem. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem pielgrzymi rozeszli się do domów, a ja wyruszyłem na północ.

We wtorek, 31 sierpnia prowadziłem dzień skupienia dla 30 kapłanów w pobliżu Birmingham, w Instytucie Merryvale. Pośród kapłanów byli też pastorzy anglikańscy oraz jeden, który z całą rodziną przeszedł do Kościoła katolickiego i teraz katechizuje w szkole. To spotkanie było ogromnie ciekawe. Po wysłuchaniu ich wrażeń z pielgrzymek do Medziugorja oraz ze spotkań grup modlitewnych w ich parafiach usiłowałem podkreślić rolę kapłana w tym modlitewnym ruchu. Osoby do niego należące powinny mieć duchowego przewodnika, którym może być jedynie kapłan. Wszyscy zaświadczyli, że lepiej pojęli Medziugorje, kiedy spowiadali pielgrzymów. Ciekawe było usłyszenie anglikańskich pastorów mówiących, że i ich wierni, po pobycie w Medziugorju, zakładają grupy modlitewne.

W środę, 1 września, byłem w Manchester. Po południu spotkałem się z kilkoma kapłanami. Każdy z nich widzi Medziugorje jako nową szansę odnowy swej wspólnoty parafialnej.

W Manchester istnieje od 13 lat Centrum Medziugorja kierowane przez Tony Hickey’a. Organizuje często pielgrzymki, jest bardzo aktywny. Dotąd proboszcz nie chciał pozwolić, żeby miały miejsce w parafii jakiekolwiek przejawy duchowości związanej z Medziugorjem.

Zmiana proboszcza spowodowała, że na jego miejsce przyszedł dawny sekretarz biskupa, który szeroko otwarł drzwi przed pielgrzymami z Medziugorja. Poznał jego owoce i nie chce, żeby jego parafia została ich pozbawiona.

W czwartek, 2 września, podróż do Walii, do jej stolicy Cardiff. Tę czterogodzinną podróż podjęliśmy po to, żeby uczestniczyć w bezpośrednim programie BBC w południe. Pół godziny mówiliśmy o wydarzeniach w Medziugorju. Program będzie jeszcze retransmitowany. Nasze nagranie było możliwe także dzięki temu, że zasadniczo zmieniła się tu postawa biskupa. Po południu – konferencja w sali dla 200 wiernych. A ponieważ było to po raz pierwszy – przybyli licznie kapłani, a nawet pastorzy anglikańscy. Następnie – modlitwa w kościele św. Piotra, bardzo piękna. Liczne osoby deklarowały chęć przyjazdu do Medziugorja.

Przepełniony wrażeniami z tych coraz bardziej ekumenicznych spotkań, udałem się w kierunku lotniska, aby powrócić do Medziugorja.

Zmiana programu modlitw wieczornych.

Informujemy pielgrzymów, udających się do Medziugorja, że od 13 września program codziennej wieczornej modlitwy zaczyna się w kościele o 17.00, a kończy – o 20.00 (o 17 – Różaniec; o 18.00 – Msza św.; potem błogosławieństwo i różaniec).

Adoracja Najświętszego Sakramentu: środa i sobota, od 21 do 22, a w czwartek zaraz po zakończeniu Mszy św. Adoracja krzyża – w piątki w kościele, po Mszy św. wieczornej. W każdą niedzielę – o 15.00 różaniec na Wzgórzu Objawień, a we wszystkie piątki o tej porze – Droga Krzyżowa na Kriżevać. Co wieczór, co najmniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem programu modlitw – okazja do spowiedzi.

Wszystkie informacje można otrzymać w Biurze pod telefonem + 387 88 651 988 od 8 do 17 oraz na miejscu przed probostwem, a nie w zakrystii.

Biuletyn prasowy nr 127 z 6 października 1999.

Modlitwa różańcowa

W tradycji katolickiej miesiąc październik to ten, w którym kładziemy nacisk na odmawianie Różańca, co podkreśla z jednej strony – wagę tej modlitwy, bez pomniejszania wartości ogromnego skarbca modlitwy Kościoła rozwiniętej w czasie dwóch tysiącleci; a z drugiej – fakt, że modlitwa różańcowa się sprawdziła jako forma modlitwy dla wszystkich wieków, podatna na jej rozmaity rozwój, choć nadal zachowuje swą istotną treść. Ta forma modlitwy otwiera się szeroko na różne formy ubogacania jej, zależnie od okoliczności, wieku, potrzeb, duchowej wrażliwości odmawiających ją ludzi.

Modlitwa różańcowa to „zanurzenie się w atmosferze życia Maryi, której treścią jest Chrystus” (Guardini). Teologia Kościoła Wschodniego nazywa Maryję "hodighitria", co oznacza Tę, która towarzyszy na drodze ku Bogu.

Wszystkim, którzy w miesiącu październiku będą odmawiać różaniec życzę, żeby się pogłębiła ich więź z Chrystusem!

o. Ivan Landeka

NOWINY

Liczba rozdzielonych Komunii oraz osób celebrujących Msze św.

W miesiącu wrześniu 120 tys. Komunii zostało rozdzielonych w Sanktuarium Królowej Pokoju i 3010 kapłanów z kraju oraz z zagranicy celebrowało Msze św.

Nie sposób wymienić wszystkich krajów pochodzenia pielgrzymów, jak mamy to w zwyczaju. Wystarczy powiedzieć, że we wrześniu pielgrzymi przybyli ze wszystkich kontynentów, a grupy najliczniejsze – z Ameryki Łacińskiej.

Spotkanie modlitewne w Fuldzie

Czwarte spotkanie modlitewne dla pielgrzymów do Medziugorja i przyjaciół Medziugorja z Niemiec odbyło się 11 września w Fuldzie, w Niemczech. W katedrze napełnionej wiernymi o. Dominik Ramljak zwrócił się do wiernych i do arcybiskupa Johannes Dyby z Fuldy, który przewodniczył Eucharystii. przemawiając powiedział:

„Ci, którzy doszli z Jezusem aż pod Krzyż pierwsi ujrzeli Go po Zmartwychwstaniu. Świadomość rzeczywistości zmartwychwstania powinna być siłą w trwaniu w niesieniu krzyża. Dla chrześcijanina to przywilej mieć prawo jak Szymon Cyrenejczyk iść wytrwale naprzód pod krzyżem. Jeszcze dziś Jezus idzie swą krzyżowa drogą przez czasy...”

O. Ivan Landeka, proboszcz Medziugorja, także uczestniczył w tym spotkaniu. Zwracając się do wiernych powiedział :

«To co łączy ludzi w Medziugorju, to jest doświadczenie wiary, uzdrowienie wewnętrzne serca, które daje siłę do pomagania innym. Krzyż nie jest łatwy ani do zrozumienia, ani do wyjaśnienia. To na krzyżu Jezus dopełnił swoją misję. Krzyż znaczy długą historię zbawienia. Nie można zapominać o pozytywnym i zbawczym przesłaniu krzyża. Orędzia Matki Bożej dawane w Medziugorju od 1981 roku stanowią pomoc dla dzisiejszego Kościoła : modlitwa, nawrócenie, post, pokój, pojednanie i Eucharystia to droga człowieka do Jezusa. Współczesny człowiek potrzebuje jakiegoś zarzewia, jedynie Bóg może nim być. Świadectwem tego było 15.000 młodych zgromadzonych w Medziugorju na modlitewnych spotkaniach w sierpniu.

Modlitewne spotkania odbyły się od 17 do 20 września także w Belgii i Luksemburgu. uczestniczył w nich o. Slavko Barbarić.

XI spotkanie międzynarodowe ośrodków Królowej Pokoju z Ameryki Centralnej i Południowej

Przedstawiciele 17 krajów z Ameryki Łacińskiej zgromadzili się w Medziugorju w dniach od 24 do 28. Temat tego 11 już spotkania brzmiał: <Maryja wzywa: „powróćcie do Ojca”>. Te centra powstały w całej Ameryce Łacińskiej stając się zgromadzeniami osób, które odczuły wagę wezwania Matki Bożej w Medziugorju. Zajmują się rozszerzaniem Orędzi i organizowaniem grup modlitewnych oraz pielgrzymek. Przybyło 430 uczestników, którzy spędzili 5 dni na modlitwie i rozmyślaniu, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Podkreślali wagę osobistego duchowego rozwoju animatorów tych grup. Spotkanie było piękną inspiracją i przykładem dla wszystkich, jak pracować dla rozszerzenia orędzi pokoju.


SESJE w DOMUS PACIS

Dwa spotkania modlitwy i postu odbyły się w "Domus Pacis": 13 do 18 września dla 50 osób z Polski oraz od 4 do 10 października dla 35 pielgrzymów niemieckojęzycznych. Odkrywszy w Medziugorju moc modlitwy i postu coraz więcej osób zapisuje się na takie sesje, w swoich grupach językowych, odpowiadając tak na wołanie Gospy o post i modlitwę. Także w dniach od 24 do 26 września odbyła się sesja dla dziewcząt organizowana od wielu lat przez siostry franciszkanki w tym samym domu.

Święto św. Franciszka z Asyżu

Święto obchodzone 4 października w całym świecie katolickim ma specjalnie uroczysty charakter we wspólnotach franciszkańskich, w tym – w Medziugorju. W dniu upamiętniającym śmierć św. Franciszka, 3 października, odbyła się Msza św. wieczorna. Kościół był szczególnie pięknie udekorowany, a franciszkanie i franciszkanki przeszli w procesji, ze śpiewem, przez nawę kościoła.

Siódme spotkanie animatorów grup modlitewnych oraz Central Królowej Pokoju

Parafia w Medziugorju organizuje po raz siódmy z rzędu międzynarodowe spotkanie dla animatorów grup modlitewnych, świadczących dzieła miłosierdzia oraz organizatorów pielgrzymek. Będzie ono miało miejsce od 19 do 24 marca 2000 w hotelu  „Sunce” w Neum. Tematem seminarium będzie „Medziugorje – prorockie wyzwanie dla XXI wieku »

Program

Niedziela 19 marca 2000: 19.00 Eucharystia (o. Tomislav Pervan - Prowincjał franciszkanów w Hercegowinie)>

Poniedziałek 20 marca 2000: 07.30 Modlitwa poranna; 08.00 Śniadanie ; 09.00 Konferencja : «Prorocy w Piśmie świętym i w tradycji Kościoła” – o. Franjo Vidovic ofm; 10.00 Przerwa; 10.30 Spotkania i dyskusja nad tematem konferencji; 12.00 Obiad; 15.00 Spotkanie z prelegentem; 16.00 Przerwa; 16.30 Spotkanie z franciszkanami (o. Ivan Landeka, o. Slavko Barbaric, o. Miljenko Stojic, o. Leonard Orec, o. Jozo Zovko, o. Svetozar Kraljevic, o. Branimir Musa); 17.30 Różaniec; 18.00 Msza św. (o. Jozo Zovko); kolacja i różne sprawy

Wtorek 21 marca 2000: 07.30 Modlitwa poranna ; 08.00 Śniadanie; 09.00 Konferencja: «Pozycja chrześcijanina we współczesnej cywilizacji”, o. Sabino Palumbieri, sdb; 10.00 Przerwa; 10.30 Spotkania i dyskusja nad tematem konferencji; 12.00 Obiad; 15.00 Spotkanie z prelegentem; 16.00 Przerwa; 16.30 Spotkanie z widzącymi; 17.30 Różaniec; 18.00 Msza św. (o. Ivan Bradvica ofm); kolacja; 20.30 Adoracja (o. Ivan Landeka ofm)

Środa 22 marca 2000: 07.30 Modlitwa poranna ; 08.00 Śniadanie; 09.00 Konferencja: «Cechy profetyczne Medziugorja” (Alfons Sarrach); 10.00 Przerwa; 10.30 Spotkania i dyskusja nad tematem konferencji; 12.00 Obiad; 15.00 Spotkanie z prelegentem; 16.00 Przerwa; 16.30 Dyskusje, wnioski; 17.30 Różaniec; 18.00 Msza św. (o. Svetozar Kraljevic); kolacja 20.30 Zgromadzenie - Wnioski (deklaracja)

Czwartek 23 marca 2000 - dzień skupienia; 07.30 Modlitwa poranna ; 08.00 śniadanie; 09.00 Konferencje, rozmowy, modlitwa; 12.00 Obiad; 15.00 Konferencje, rozmowy; 17.30 Różaniec; 18.00 Msza św. (o. Slavko Barbaric); Kolacja

Piątek 24 marca 2000: 07.30 Modlitwa poranna; 08.00 śniadanie ; 09.00 wyjazd do Medziugorja; wejście na Wzgórze Objawień lub do wyboru: na Kriżevać

Liczba miejsc jest ograniczona, a z każdym rokiem wzrasta liczba chętnych. Prosimy więc o zapisanie się najszybciej jak to możliwe, najpóźniej do końca grudnia. Fax : + 387 88 651 444

E-mail : medjugorje-mir@medjugorje.hr

Dla wszystkich grup językowych będzie tłumaczenie. Cena zakwaterowania, przejazdów i konferencji: 315 DM na osobę w pokoju dwuosobowym.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]