Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7) «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 2 (67) 2001

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witryny


strony 9-16

W numerze 2/2001:

l List ks. Stefano Gobbiego - str. 2 l Zaproszenie do Doliny Miłosierdzia – str. 3 l Medziugorje – „zgorszenie” naszego wieku? – str. 4 l Nowe orędzia Matki Bożej w Medziugorju – str. 5 l Nowości wydawnicze – str. 6 l Świadectwa czytelników „Prawdziwego Życia w Bogu” – str. 7 l Wezwanie do ewangelizowania: czy znamy orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu”? – str. 8 Modlitwa św. Wincentego Pallottiego do Pana Jezusa Cierpiącego

O Jezu ubogi i odrzucony, nieznany
i zlekceważony,
znienawidzony, zelżony i prześladowany,
od ludzi opuszczony, przez diabła kuszony,
wydany i za podłą cenę sprzedany:
    zmiłuj się nad nami.
O Jezu smutny aż do śmierci, porwany,
powrozami i łańcuchy skrępowany,
płaszczem na pośmiech i hańbę odziany,
bluźnierstwami obrzucony, oskarżony,
niesprawiedliwie skazany
i od Barabasza niżej miany:
    zmiłuj się nad nami.
O Jezu zelżywie z szat obnażony,
aż do krwi biczowany, policzkowany i naigrawany,
cierniem ukoronowany i jako król na pośmiewisko
pozdrawiany, oplwany, popychany i wyszydzany: 
    zmiłuj się nad nami.
O Jezu grzechów naszych krzyżem
i przekleństwami pospólstwa obciążony,
pomiędzy łotrami do drzewa hańby
gwoźdźmi przybity, zelżywościami, boleściami
i upokorzeniami nasycony, za nic miany
i wobec ludzi zniesławiony:
    zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
    O Jezu najsłodszy, któryś z miłości ku nam raczył cierpieć niezliczone zelżywości i upokorzenia niepojęte, wyciśnij głęboko w sercach naszych szacunek i miłość do Twoich upokorzeń oraz gorące pragnienie naśladowania Cię w Twym pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym a wzgardzonym życiu. Amen.
1
Vox Domini

List księdza Stefano Gobbiego do krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny 

Ave Maria!

Mediolan, 1 stycznia 2001

Ukochani!

Rok Jubileuszowy dobiega końca, wkraczamy w trzecie tysiąclecie. W związku z tym przesyłam Wam moje serdeczne życzenia pokoju, ufności i dziecięcego oddania w ręce naszej Niebieskiej Mamy. Zamierzeniem Matki Bożej jest aby w całym świecie triumf Jej Niepokalanego Serca ogarnął ludzkość. Kapłański Ruch Maryjny wkracza więc w nowy etap dla osiągnięcia tego celu. Obecnie musimy z pełnym posłuszeństwem i oddaniem spełnić to zadanie, które Ona nam powierzyła.

Kapłański Ruch Maryjny jest obecny wszędzie w świecie

W roku Wielkiego Jubileuszu mogłem uczestniczyć w wielu regionalnych wieczernikach, w licznych krajach: Brazylii, Salwadorze, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji, w Niemczech i Hiszpanii.

W 54 podróżach samolotem odwiedziłem 50 miast, w których przewodniczyłem 70 wieczernikom. Uczestniczyło w nich 55 biskupów, 1600 kapłanów i 350.000 wiernych. W rekolekcjach w Collevalenza uczestniczyło 15 arcybiskupów oraz biskupów i 500 kapłanów z wszystkich pięciu kontynentów.

Dziękuję księdzu Michaelowi Gaughran, który w moim imieniu, zastępując mnie, prowadził wieczerniki na Filipinach, w Indonezji, Tajlandii, Rosji, w Moskwie, Irkucku, na Syberii, na Litwie, w Brazylii, Nigerii, Ghanie, w Południowej Afryce i w Kongo; księdzu Franciszkowi Geremia, który udał się do Kanady i do niektórych regionów Chin; księdzu Ivanowi Pojavnikowi, który zatroszczył się o wieczerniki w Słowenii, Austrii i w Niemczech.

Podziękowania pragnę również wyrazić wszystkim odpowiedzialnym za Kapłański Ruch Maryjny w poszczególnych krajach oraz regionach; za prowadzenie wieczerników w duchu naszego Kapłańskiego Ruchu, w pełnej jedności ze mną.

Przedstawiam program wieczerników, który przygotowałem na obecny rok 2001. Realizację tego programu powierzam woli Pana i zamierzeniom Niepokalanego Serca Maryi.

Kapłański Ruch Maryjny urzeczywistnia się w wieczernikach

Nadzwyczajne są doświadczenia z udziału w międzynarodowych wieczernikach, podczas których przeżywa się rzeczywiście to, co darowane nam zostało wieczernikiem w Jerozolimie. Również w tym roku, od 24 do 30 czerwca, w Collevalenza odbędą się w świątyni Miłosierdzia Bożego rekolekcje dla biskupów i kapłanów należących do Ruchu Maryjnego Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii.

W nawiązaniu do tego, pragnę poinformować, że:

– Jest tam wystarczająca ilość miejsca dla wszystkich, w jednym domu, który może przyjąć 400 uczestników. Nie zajdzie potrzeba szukania noclegu gdzie indziej.

– Udział wiernych świeckich będzie ograniczony wyłącznie do osób odpowiedzialnych za Ruch Maryjny.

– Kapłanów wzywam, aby w imię braterskiej pomocy przekazywali wolne intencje mszalne tym, którzy żyją w niedostatku i nie mają możliwości zaspokoić swoich najprostszych potrzeb.

– W sprawie dodatkowych informacji i zgłoszeń należy pisać na adres: P. Florio Quercia S.J.  Via Guerrazzi, 14    40 125 Bologna    tel.: (00 39) 0 51/23 34 89,   fax: (00 39) 0 51/23 25 59.

Kapłański Ruch Maryjny urzeczywistnia się również w regionalnych wieczernikach za granicą. 

Jakże zadziwiający rozkwit naszego Ruchu dostrzegam w czasie udziału w wieczernikach poza granicami Włoch. Pomimo mojego wieku i wątłego zdrowia zamierzam w tym roku, w dniach od 18 stycznia do 30 marca, pojechać do Brazylii i Argentyny; w dniach od 21 maja do 1 czerwca do Hiszpanii; od 12 do 30 września do Irlandii i Anglii.

Nie jestem w stanie przewidzieć moich planów dotyczących późniejszego okresu, od października do grudnia. Być może udam się do tych krajów, w których moja obecność jest najbardziej pożądana.

Kapłański Ruch Maryjny urzeczywistnia się w regionalnych wieczernikach we Włoszech.

Oto terminarz wieczerników, w których będę uczestniczył w różnych regionach Włoch:

1 maja FOGGIA; 3 maja PESCARA; 8 maja COLLEYALENZA; 10 maja FLORENCJA; 12 maja CARAVAGGIO; 15 maja TURYN; 17 maja UDINE; 19 maja CALTANA; 8 czerwca LORETO

 Kapłański Ruch Maryjny urzeczywistnia się w triumfie Niepokalanego Serca Maryi

 W tym właśnie przede wszystkim realizuje się Kapłański Ruch Maryjny. W tym celu Matka Boża powołała go do życia i rozpowszechnia w całym świecie.

„Tu, przed 25 laty dałam początek narodzinom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby tak często zwalczane i odrzucane orędzie fatimskie w waszych dniach spełniło się.” (Fatima, 8 maja 1997)

Wielu zadaje sobie pytania, zastanawia się, bo Wielki Rok Jubileuszowy dobiegł końca, a zapowiadany triumf Jej Niepokalanego Serca jeszcze nie nastąpił.


2
2/2001


W rzeczywistości triumf Maryi w tym roku już się rozpoczął i będzie się rozszerzał w sposób nadzwyczajny dzięki Jej małym dzieciom, które się Jej poświęciły. Wraz z nimi tworzy na całym świecie Swój Zastęp, pozostający jeszcze w ukryciu, lecz z nim właśnie odniesie zapowiadane zwycięstwo.

„Siłą małych uzdrowię tę ludzkość chorą i zranioną grzechem, pychą, przemocą i nieczystością. To dlatego z łagodną stanowczością prowadzę wszystkie Moje małe dzieci drogami świętości, pokory, miłości i czystości. Ten świat stanie się ogrodem, w którym Pan będzie znowu kochany. Będzie Mu się doskonale służyć i uwielbiać Go. Tak dokona się wielkie, przepowiedziane i wyśpiewane przez Boże Pisma zwycięstwo: „Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga” (Ps 8,3) (8 września 1996).

W tym Wielkim Roku Jubileuszowym Matka Boska poprowadziła nas przez Świętą Bramę, którą jest JEZUS CHRYSTUS i wprowadza nas coraz głębiej w tajemnicę Jego życia, byśmy poznali światło Jego prawdy i potrafili rozpowszechniać Jego łaskę i stać się apostołami ostatnich czasów.

„Zapowiedziałam wam tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży. Dokona się to w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie światu Swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz wszystko uczyni nowe. Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do was w chwale. Przeżywajcie budzącą lęk godzinę drugiego Adwentu. Stawajcie się odważnymi zwiastunami Jego tryumfu, bo wy – małe dzieci Mnie poświęcone, żyjące Moim duchem – jesteście Apostołami tych ostatnich czasów. (...) Nadszedł czas, abyście wyszli z waszego ukrycia i oświecili ziemię. (...)” (31 grudnia 1997)

„Kierując spojrzenie w przyszłość, oczekujmy z ufnością świtu nowego dnia... wraz ze zbliżającym się trzecim tysiącleciem wybawienia Bóg zamierza przygotować nam nową chrześcijańską wiosnę”

(Jan Paweł II, 23 maja 1999).

„W surowości zimy wy jesteście pączkami kiełkującymi na Moim Niepokalanym Sercu. Ja umieszczam je na gałęziach Kościoła, aby Wam powiedzieć, że właśnie ma nadejść jego najpiękniejsza wiosna. To będzie dla niego Druga Pięćdziesiątnica.” (31 grudnia 1997).

Powierzam Wam, Odpowiedzialnym, zadanie: przekażcie ten list do wiadomości wszystkim należącym do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby moje serdeczne pozdrowienia i moje kapłańskie błogosławieństwo dotarło do wszystkich.

W Niepokalanym Sercu Maryi,

Wasz mały brat Ksiądz Stefano Gobbi

Przekład z niem.: B. Bromboszcz


Jak co roku zapraszamy serdecznie na rekolekcje do Doliny Miłosierdzia u stóp Jasnej Góry.

ZAPROSZENIE DO CZĘSTOCHOWY NA REKOLEKCJE APOSTOLSKIE W 2001 r.

+ Rekolekcje I stopnia: 8-11 maja 11-14 września

+ Rekolekcje II stopnia: 5- 8 czerwca

+ Rekolekcje III stopnia: 2-5 października

+ Rekolekcje dla przyjętych do ZAK-u: 25-28 września; 16-19 października

+ Rekolekcje rodzinne dla małżonków z dziećmi w wieku 6-14 lat: 9-13 lipca

Chętnych do uczestnictwa w pallotyńskich rekolekcjach prosimy o przysłanie zgłoszenia najpóźniej 20 dni przed wybranym terminem oraz o podanie daty urodzenia i adresu zamieszkania.

Informujemy, że rekolekcje II i III stopnia oraz dla przyjętych do ZAK-u przewidziane są tylko dla tych, którzy uczestniczyli już w poprzednich stopniach. Natomiast dla wszystkich pragnących uczestniczyć po raz pierwszy w naszych rekolekcjach przewidziane są rekolekcje I stopnia. Poprzez te stopnie realizowany jest jednolity program formacji duchowej i apostolskiej. Zaproszenie prosimy przekazać bliskim i znajomym.

Po otrzymaniu zgłoszenia Księża Pallotyni prześlą bardziej szczegółowe informacje. Gdyby jednak nieoczekiwanie zdarzyło się, że ktoś przyjęty nie może przyjechać, to prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym, by to miejsce można było udostępnić innym.

Zgłoszenia należy kierować pod adresem:  

Ks. Jan Porębski SAC ul. Kordeckiego 49 42-226 Częstochowa tel. (0-34) 365-66-68Akt strzelisty św. Wincentego Pallottiego

O mój Jezu, świętością i doskonałością najświętszego życia swego zniszcz wszelką nieprawość mojego życia, a życie Twoje najświętsze niech będzie życiem moim. Niech zniszczone zostanie całe życie moje, a życie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie życiem moim. Amen.

Wyniki losowania nagród

Losowanie nagród spośród osób, które w okresie ogłoszonej przez wydawnictwo promocyjnej sprzedaży „Prawdziwego Życia w Bogu”, zakupiły książki, przeprowadzono w dniu 13 marca 2001 roku o godzinie 13-stej w siedzibie Biura Handlowego „Lumen” w Mikołowie.

 W wyniku losowania następujące nagrody otrzymali:

 1. Pielgrzymkę do Medziugorja – Andrzej Moniuszko

2. Kasetę video „Głoś Moje Święte Imię” (1)– Jan Plata
3. Kasetę video „Spotkania (1)” – Cecylia Pawczyńska
4. Kasety audio „Fragmenty orędzi” (1-2) – Stefania Kłos
5. „Wasze modlitwy mogą zmienić świat” – Roman Rogol
6. „Idź od narodu do narodu” – Helena Szelest
Nagrody rzeczowe przesłaliśmy pocztą. Gratulujemy i życzymy przede wszystkim jak najowocniejszej lektury „Prawdziwego Życia w Bogu”!


3
Vox Domini


Świadectwo kapłana


MEDZIUGORJE – największe «zgorszenie»naszego wieku...?

Zaproszenie

Od piętnastu lat słyszałem, jak mówi się o Medziugorju. Kiedy byłem w Malawi, pewna kobieta, kierująca firmą cukrowniczą organizowała pielgrzymki do Medziugorja. Mówiono mi wtedy, że od 24 czerwca 1981 roku Najświętsza Panna ukazuje się każdego dnia grupie młodych ludzi. Byłem zaskoczony, że Matka Boża mogłaby się ukazywać tak często i tak długo. Nie uczyniłem jednak nic, aby to zagadnienie pogłębić.

Po powrocie do Francji w 1995 roku często zdarzało mi się spotykać grupy ludzi, którzy udawali się do Medziugorja i powracali stamtąd pełni entuzjazmu. Mówiłem sobie: „Pojadę tam dopiero wtedy, gdy Maryja mnie zaprosi...”

W grudniu 1998 roku jeden z moich przyjaciół napisał do mnie: „Jadę wraz z żoną do Medziugorja. Czy chcesz udać się tam z nami? Zapłacimy ci za podróż.” Zaproszenie mojego przyjaciela wydało mi się tym oczekiwanym, pochodzącym od Najświętszej Panny, przyjąłem je więc.

Otwarcie serca

22 maja 1999 roku, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, dotarliśmy do Roissy wraz z 50-cioma innymi pielgrzymami. Wyjeżdżałem z oczyma otwartymi, uszami otwartymi i z otwartym sercem, bez uprzedzeń i sprzeciwów. Mówiłem sobie: „Zobaczymy”!

Na miejsce przybyliśmy wieczorem. Było zbyt późno, aby uczestniczyć we Mszy św. o 19.00. Po posiłku wzięliśmy udział w adoracji, która w każdą sobotę odbywa się wieczorem w kościele parafialnym. Był on tak przeludniony, że część pielgrzymów musiała pozostać na zewnątrz. Mnie udało się wśliznąć do przedsionka kościoła.

Na kolanach modliłem się wraz ze zgromadzonymi, kiedy nagle jakiś Amerykanin dał mi znak, abym poszedł za nim. Wyprowadził mnie na zewnątrz w miejsce, gdzie jakaś mówiąca po angielsku grupa odmawiała gorliwie różaniec. Nie pojmowałem jeszcze, czego ode mnie chciał, kiedy nagle usłyszałem krzyki małej grupy (dwóch mężczyzn i jednej kobiety), stojącej z dala od tłumu, blisko muru po prawej stronie kościoła. Zrozumiałem, że grupa modliła się intensywnie za te trzy krzyczące osoby, a widząc, że jestem kapłanem prosili mnie o pomoc.

Modliłem się z nimi. Potem, gdy krzyki zaczęły słabnąć, przyszedł jakiś franciszkanin, który stwierdziwszy, że spokój powoli wraca, dał znak grupie modlitewnej, aby się oddaliła. Jeden z dwóch mężczyzn miał głowę pochyloną w przód. Dwoje towarzyszących mu osób, podtrzymywało go. Podszedłem i położyłem dłoń na głowie chorego i trzy razy uczyniłem znak krzyża. Nie mógł widzieć ani mnie, ani moich gestów, gdyż znajdowałem się za nim. Byłem zaskoczony widząc, że wraz ze mną czyni znak krzyża. Potem wszystko się uspokoiło. Wróciłem do adoracji w kościele.

Nie przybyłem do Medziugorja, aby biegać w poszukiwaniu cudów...

...lecz aby odpowiedzieć pielgrzymom na ich potrzebę sakramentu pojednania. Pomagałem pielgrzymom języka angielskiego i francuskiego (Libańczykom, Kanadyjczykom i innym), oczywiście na pierwszym miejscu mojej grupie. Muszę powiedzieć, że miałem cały czas co robić!

W poniedziałek nasza grupa poszła na spotkanie z jedną z osób widzących Matkę Bożą – z Vicką. Zrobiła na mnie wrażenie przez swą prostotę, dobroć, stały uśmiech. To co mnie najbardziej uderzyło u niej to podwójne otwarcie:

– wewnętrzne, na tajemnicę, której my nie widzimy;

– zewnętrzne na otaczający ją świat, widoczne w kontakcie z pielgrzymami, szczególnie tymi, których rozpoznawała w tłumie.

Są ludzie utrzymujący, że Vicka cały czas kłamie. Nie wiem, czy kłamie, ale musiała by być bardzo silna, gdyż to trwa od 24 czerwca 1981 roku. Tymczasem pokój, jaki bije z jej twarzy, słodycz, dobroć, jakie ujawniają się z całej jej istoty, nie są według mnie oznakami kłamstwa.

Uczestniczyłem także w spotkaniu z innym widzącym – Iwanem. On wydał mi się bardzo surowy, nie sprawiał wrażenia, jakby szukał pochlebstw. Zadowolił się daniem swego świadectwa, nic nie dorzucając. Wydał mi się w tym swoim ludzkim zachowaniu bardzo autentyczny.

W czwartek udaliśmy się na spotkanie z ojcem Jozo Zovko. Był proboszczem parafii w Medziugorju, kiedy rozpoczęły się objawienia. Podobno i jemu ukazała się Matka Boża. Został potem w parafii Siraki Brieg. I on nie sprawił na mnie wrażenia człowieka, który usiłuje zostać „gwiazdą”. Raczej pokorny i dyskretny mówił nam o tym, o co prosi Matka Boża. Na koniec Mszy św. położył ręce na wszystkich obecnych kapłanów, potem poprosił ich, aby uczynili to samo dla pielgrzymów obecnych. prosił z naciskiem, jakby o to prosiła Najświętsza Panna. Wielu pielgrzymów podchodziło, aby otrzymać to kapłańskie błogosławieństwo.

Jakie są moje wrażenia z pielgrzymki do Medziugorja?

Nie próbowałem dociec, czy <widzący> naprawdę widzą Matkę Bożą. Dla mnie pewne jest to, że Medziugorje to oaza pokoju, jakiej nigdzie indziej się nie znajdzie. Mieszkańcy tej miejscowości mają wciąż wielką gorliwość i uczestniczą tłumnie w rozmaitych uroczystościach. Niezwykle liczne są osoby przystępujące do sakramentu pojednania, a nawet powracające do wiary i na łono Kościoła.


4
2/2001


«Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami...»

W czasie mojego pobytu w Medziugorju, we wtorek, 25 maja, w czasie nieszporów, odczytałem werset 7 psalmu 101: „Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami.” I od razu skojarzyłem to z tymi, którzy mówią o widzących z Medziugorja: „To kłamcy. Są w zmowie z franciszkanami...”

W takim razie nie pochodzi z Nieba ten niebiański spokój, jaki się tu odczuwa i który jest naprawdę szczególną łaską? A nawrócenia, a powroty do przykładnego życia chrześcijańskiego? Skoro widzący są kłamcami i oszukują wszystkich, jak niektórzy uważają, to największym zgorszeniem tego wieku byłby fakt, że Niebo współpracuje z tymi kłamcami i oszustami zsyłając liczne dobrodziejstwa! Czyż więc kłamcami nie są raczej ci, którzy usiłują zaszkodzić Medziugorju, zniekształcając prawdę lub przedstawiając ją tylko częściowo?

Ja osobiście wierzę w prawdziwość objawień w Medziugorju. Poradziłbym wszystkim, którzy wątpią w to miejsce z powodu wpływu kłamiących o Medziugorju, aby udali się tam jak ja – wolni od uprzedzeń. Niech odwiedzą to miejsce z sercem dziecięcym i niech pozwolą się ogarnąć tym, co jest tam tak niezwykłe. Z pewnością wrócą stamtąd inni niż byli wyjeżdżając i bardziej wierzący.

Ojciec Alain B., Francja

Stella Maris luty 2000 r., str. 30-31 Przekład z franc. za zgodą Wyd. du Parvis.

Wydawnictwo du Parvis publikuje w języku francuskim i niemieckim pismo religijne o współczesnych zjawiskach mistycznych. Mozna je zaprenumerować pod adresem: Stella Maris, 1648 Hauteville, Szwajcaria


Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne «Halina»

zaprasza przez cały rok na wyjazdy do Medziugorja.

 

Informacje i zgłoszenia pod numerami telefonów: 032-242-23-90 (11-15);  032-242-43-90 (17-22);  032-242-68-33 (tel./fax); 0601-471-527

Wyjazdy spod Dworca PKP w Katowicach. Warunki dogodne dla osób z całej Polski.


Orędzie Matki Bożej dane w Medziugorju Mirianie Soldo 18 marca 2001

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości i miłosierdzia. Dawajcie innym miłość tak, jak wasz Ojciec daje miłość wam. Bądźcie miłosierni – sercem. Wypełniajcie dobre czyny. Nie pozwalajcie, aby na was czekały długo. Każdy uczynek miłosierdzia wychodzący z waszego serca zbliża was do mojego Syna.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lutego 2001

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż pojmiecie miłość Boga wobec każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2001

Drogie dzieci! Dziś znowu zachęcam was do otwarcia się na modlitwę. Drogie dzieci, żyjecie w czasie, w którym Bóg daje wam wielkie łaski, lecz nie potraficie z tego korzystać. Troszczycie się o całą resztę, lecz na końcu – o duszę i życie duchowe. Obudźcie się z ciężkiego snu waszej duszy i powiedzcie „tak” Bogu ze wszystkich waszych sił. Zdecydujcie się na nawrócenie i na świętość. Ja jestem z wami, drogie dzieci i zapraszam was do doskonałości duszy i wszystkiego, co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.


5
Vox Domini


NOWOŚCI WYDAWNICZE: «PIEŚŃ OBLUBIEŃCA»

Vassula Ryden, autorka dziennika duchowego „Prawdziwe Życie w Bogu” usłyszała 22 czerwca 1998 słowa Ducha Swiętego: „Ja, Miłujący ludzkość, Pan Bóg, proszę cię, córko Trójcy: weź dwa inne kantyki, które ci wyśpiewał Ojciec i Syn,dołącz je do tego i nazwij Nasze Dzieło: PIEŚŃ OBLUBIEŃCA.”

Publikacja ta jest więc realizacją prośby wyrażonej przez Boga. Pieśń Oblubieńca to zaledwie fragment pełnych miłości i dobroci słów pochodzących od Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ich wołanie rozlega się z mocą w naszej epoce, prosząc o głębokie zjednoczenie ze Stwórcą i Panem. Prośba ta dotyczy każdej bez wyjątku duszy, Bóg bowiem kocha wszystkich miłością nieskończoną i dla każdego pragnie życia wiecznego w Swoich objęciach.

Czytając te słowa trzeba pamiętać, że Vassula nieustannie podkreśla: «Jezus prosił mnie o zachęcenie was do tego, abyście zawsze usuwali z orędzi moje imię i zastępowali je waszym własnym imieniem...»

Cena 7 zł + koszty wysyłki.


«TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ»

Broszura zawiera:    

l tekst całej tajemnicy fatimskiej

l opinię ks. Stefano Gobbiego  założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego

l opinię ks. Adama Skwarczyńskiego  założyciela Zjednoczenia Dusz-Ofiar o trzeciej tajemnicy fatimskiej.

Publikację uzupełniliśmy o 

l modlitwy fatimskie, przekazane dzieciom

l wielką obietnicę Matki Bożej: zbawienia dla tych, którzy będą - w sposób przez nią wskazany - przeżywać pierwsze soboty miesiąca.

l zdjęcia bł. Hiacynty i Franciszka, świadków cudu słońca i inne.

Cena 4 zł + koszty wysyłki.

Zamówienia realizuje za zaliczeniem pocztowym:

Biuro Handlowe „Lumen”  43-190 Mikołów  ul. Żwirki i Wigury 6  Tel.: (032) 738-38-69  e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl


6
2/2001Czytelnicy „Prawdziwego Życia w Bogu” dają świadectwo:

«Dzięki tym Orędziom wróciłam do Kościoła katolickiego...»

I.

 

Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” przeobraziły moje życie i dzięki nim odrodziła się we mnie dusza. Byłam bardzo oddalona od Kościoła katolickiego przez ponad 35 lat. W 1997 roku zostałam w wyjątkowy sposób doprowadzona do lektury pism „Prawdziwego Życia w Bogu”. Od tego czasu całkowicie odnowiła się moja wiara, doszłam do poznania i pokochania Boga w bardzo osobisty sposób. Poprzez te książki On mówił do mnie, pokazał mi Swoje Serce i miłość, jaką nad obdarza.

Z powodu mojej żarliwej, na nowo odkrytej wiary, wiele osób z mojego otoczenia (przyjaciele, moja pasierbica, jej troje dzieci i 29-letnia kobieta, którą zabrałam na prelekcję Vassuli) przyjęlo chrzest w Kościele rzymsko-katolickim. Również jeden z przyjaciół, nie będący katolikiem, zaczął uczęszczać do kościoła, a w końcu wraz z córką przyjął chrzest. To Duch Święty dokonał tych cudów w moim życiu, w życiu mojej rodziny i przyjaciół.

Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” doprowadziły mnie do głębszego zrozumienia mojej katolickiej wiary i otwarły moją duszę na zrozumienie Trójcy Świętej. Jedno przesłanie wywarło na mnie szczególne wrażenie. Wiedziałam, że aborcja jest strasznym złem. Jednak dopiero orędzie św. Michała Archanioła (z 14 października 1994 r.) zwróciło moją uwagę na jej znaczenie. Poczułam wtedy, że muszę w jakiś sposób postarać się zatrzymać to składanie ofiar z ludzi szatanowi. I tak w ciągu tygodnia Jezus doprowadził mnie do Centrum kryzysowego dla ciężarnych kobiet, istniejącego w moim mieście. Mam odpowiednie kwalifikacje, aby udzielać porad młodym kobietom, które przychodzą do centrum, chcąc wykonać bezpłatne testy ciążowe. Wiele z tych kobiet nie myśli o przerywaniu ciąży, ale zwykle są daleko od Boga. To stwarza dla mnie cudowną sposobność, aby podzielić się z nimi Bożym przesłaniem w osobistej rozmowie. Niektóre z nich należały dawniej do Kościoła katolickiego. Próbuję więc przyprowadzić je na nowo do Kościoła i do sakramentów. Rozdaję nawet „Prawdziwe Życie w Bogu” i książki „Mój Anioł Daniel”, mając nadzieję, że te młode kobiety odkryją, kto je naprawdę kocha.

Pewnego ranka zanim wyszłam do Centrum, modliłam się jak zwykle do Ducha Świętego. Uświadomiłam sobie, że nie miałam jeszcze do czynienia z osobą chcącą dokonać aborcji. Odczułam, że ten czas jest bardzo bliski. Poprosiłam więc Ducha Świętego, aby mówił przeze mnie, kiedy ten czas nadejdzie.

Właśnie w tym dniu pierwszą telefonującą osobą była młoda zrozpaczona kobieta, która – podejrzewając, że jest w ciąży – pragnęła zabić poczęte dziecko. Miała wiele powodów, aby wybrać takie rozwiązanie: była niezamężna, miała już 4-letnie dziecko, ojciec poczętego dziecka cierpiał na zanik mięśni, ona zamierzała rozpocząć szkołę, a sama była w przeszłości dzieckiem adoptowanym i to nieszczęśliwym. Zdołałam namówić ją, aby przyszła do Centrum. Rozmawiałam z nią przez 2 godziny. Kiedy wychodziła, powiedziała, że decyduje się urodzić to dziecko, ale odda je do adopcji. Byłam z nią w kontakcie, ale czułam w sercu, że zmieniła zdanie, bo wszyscy jej znajomi namawiali ją, aby dokonała aborcji i nazywali ją niemądrą, dlatego że zamierzała urodzić dziecko.

Tydzień później grupa młodych studentów, która prowadzi kampanię przeciwko aborcji w USA i przemierza kraj modląc się przed klinikami aborcyjnymi, odwiedziła mój kościół. Jedna z młodych kobiet modliła się ze mną za moją „podopieczną” i ofiarowała za nią swój udział we Mszy św. Następnego dnia ta nieszczęśliwa mama, za którą zanosiłyśmy modły, zadzwoniła do mnie z płaczem. Powiedziała, że planowała dokonanie aborcji, ale nie potrafi się na to zdobyć.

I tak jej druga córka, Grace Jo Anna, urodziła się 30 stycznia 2001 roku. Grace, jej mama i siostra, są teraz częścią mojej poszerzonej rodziny. Mam zostać matką chrzestną dziewczynek. Ich mama wróciła do Kościoła katolickiego i życia sakramentalnego po 9-letnim okresie oddalenia od Boga.

Łaska Boża, która zadziałała w tych wydarzeniach, miała związek z orędziami „Prawdziwego Życia w Bogu”.

W miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi.

Jo Ann Miller (USA)

 

II.

Pisma Vassuli były dla mnie darem Niebios. Zanim je odkryłam, błądziłam bez Boga przez około 10 lat. Czułam, że wzywał i przyciągał mnie nasz Ojciec, ale moja duma była tak wielka, że wciąż odwracałam się od Niego tak, żeby Go nie słyszeć. Nie chciałam wyzbyć się mojej dumy.

Tak daleko odeszłam od mojego Pana, że pomimo tego, iż byłam katoliczką „od kołyski” i 13 lat spędziłam w katolickiej szkole, przestałam wierzyć w Chrystusa jako Odkupiciela, Mesjasza i Osobę Trójcy Świętej. Czułam, że Światło, którego doświadczałam jako dziecko, rozproszyło się i znikło z mego życia, a przynajmniej że było bardzo odległe. Moje życie pełne było bólu i złości, nie wiedziałam, w którym kierunku mam się zwrócić.

Kiedyś miałam sen, który wystraszył mnie i sprawił, że znowu zaczęłam myśleć o sprawach ducha i zaczęłam nawiedzać chrześcijańskie kościoły. Nie chciałam jednak wrócić do Kościoła katolickiego, ponieważ wymagało to wyzbycia się mojej dumy, a na to jeszcze nie byłam gotowa.

Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z „Prawdziwym Życiem w Bogu”. Czytała te książki moja mama. Ja uważałam te pisma za intrygujące, ale jakby nie dla mnie. Jednak ziarno zostało zasiane i zaczęło kiełkować pod powierzchnią, zanim uświadomiłam sobie, co się dzieje.

Za każdym razem kiedy odwiedzałam rodziców, widziałam „Prawdziwe Życie w Bogu” leżące na stole. Za każdym razem, kiedy na nie patrzyłam, ziarno we mnie rosło, odrzucałam newage’owski sposób myślenia i wracałam do Chrystusa z mojego dzieciństwa, który był mi kiedyś tak bliski.

Odwiedziłam kilka kościołów, a ludzkie błędy, których byłam świadkiem, dały mi poznać, że słabość duchowa jest rzeczą ludzką i nadszedł czas, aby spojrzeć na nowo na katolicyzm i uśmierzyć mój gniew wobec Kościoła. Wtedy pożyczyłam „Prawdziwe Życie w Bogu” od mojej mamy i zdecydowałam się je czytać.

W miarę jak czytałam, stale przychodziły mi do głowy myśli, które wypaczały te miłosne słowa. Mój sceptycyzm był silny i, razem z moją dumą, nie miał zamiaru poddać się bez walki. Jednak Bóg jest stały, a ja powiedziałam sobie, że odłożę na bok te myśli i otworzę moje serce na prawdę. Jeśli Pan był obecny w tych pismach, chciałam móc Go usłyszeć. Większość pierwszego tomu to była walka, ale nim go skończyłam, czułam, że osuwam się w ręce Pana. Zamówiłam następny tom, żeby mieć go przed ukończeniem lektury pierwszego. Z końcem drugiego tomu, byłam już całkowicie w rękach Pana: na kolanach, z twarzą zalaną łzami przy ziemi. Błagałam Boga, żeby przebaczył mi utratę wiary i odejście od Niego.

Nawrócenie było głębokie i silne. Przez następny miesiąc żyłam z potęgującym się uczuciem Bożej obecności we wszystkich ludziach i podczas Mszy św. Czułam się wcześniej rozdarta w tłumie obcych ludzi, a nagle uświadomiłam sobie obecność w nich mojego Ojca. Przed nawróceniem nie uczestniczyłam regularnie we Mszy św. Teraz zaś czułam się przyciągana na Mszę także w ciągu tygodnia. Kiedy kończyła się poranna Eucharystia, ja już tęskniłam do następnego dnia, kiedy znów mogłabym spotkać Pana w komunii św. Pierwszy raz od lat poszłam do spowiedzi i wydłużyłam czas codziennej modlitwy. Doświadczałam także niewiarygodnego spokoju – daru naszego Ojca. Nic mnie nie niepokoiło ani nie martwiło. Nawet mój współpracownik skomentował moje zachowanie. Uśmiechnęłam się. Boże drogi są naprawdę tajemnicze i niewiarygodne. Moje nawrócenie dokonało się 5 lat temu i od tej pory nie oglądam się wstecz. Intensywność, z jaką odczuwam obecność Boga w moim życiu, nie jest już tak stała, jak w tym pierwszym miesiącu, ale Pan od czasu do czasu daje mi posmak tego, czego doświadczyłam po moim nawróceniu. Czuję, że moja wiara teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. Za to chwalę Pana.

Oczywiście, odkąd wróciłam na ścieżkę prowadzącą do Pana, nie raz potknęłam się i upadłam. Walczę dalej i codziennie upadam, ale teraz rozumiem, że mój Bóg jest zawsze ze mną i podnosi mnie, dając mi siłę, abym dalej szła Jego drogą. Odkryłam, że ścieżka prowadząca do Pana staje się prostsza kiedy sprawy mojego życia podporządkowuję Bogu. Zdaję sobie sprawę z tego, jak Jego Miłość obecna jest codziennie, w każdym momencie mojego życia.

Chwała Tobie, mój Panie i Boże!

A Tobie, Vassulo, dziękuję, że powiedziałaś „tak” naszemu Panu!

USA, świadectwo z 1999 r. z: http://www.tlig.org


7
Vox Domini


Ankieta Vassuli dla tych, którzy chcieliby dawać świadectwo

Czy znamy orędzia

„Prawdziwego Życia w Bogu”?...


 

Otrzymałam od niektórych z Was odpowiedzi na mój apel o to, aby zgłaszały się osoby, które chcą być apostołami ostatnich czasów dającymi świadectwo o „Prawdziwym Życiu w Bogu” (zob. „Vox Domini” nr 1/2001, str. 14-15). Teraz przedstawiam inną prośbę dla ułatwienia wyboru, w jakim Duch Święty będzie moim przewodnikiem. Aby rozeznać, kto może zostać wysłanym, potrzebuję odpowiedzi na następujące pytania (jedna, dwie, najwyżej cztery linijki na każde pytanie):

1. Jaki pierwszy krok powinniśmy uczynić, aby Duch Święty ogarnął naszą duszę Swoim światłem?

2. Wiele dusz dzisiaj jest wysuszonych jak pustynia. Jak więc nasza dusza zostanie przemieniona, aby uwielbiała Boga w widoczny sposób?

3. Jakie dwa kroki należy wykonać, jakich Ojciec uczył nas na początku?

4. Jak Jezus opisuje Ojca?

5. Jak opisuje nas Bóg jako pochodzących od Ojca?

6. O co Ojciec prosi nas ponad wszystko?

7. Jaka jest wola Ojca?

8. Co znaczy wyrażenie „chodzić z Bogiem”?

9. Jaka jest największa usługa, jaką można oddać Bogu?

10. Co to jest „nieustanna modlitwa”?

11. Jakie jest znaczenie „prawdziwego życia w Bogu”?

12. Jak można wyjaśnić, czym jest modlitwa serca?

13. Jak można wyjaśnić, co oznacza równość miłości, kiedy Jezus prosi nas o równość miłości?

14. Jakie jest znaczenie bycia „bogami przez uczestnictwo”?

15. Czy możemy zostać przebóstwieni, kiedy jeszcze jesteśmy na ziemi?

16. Co mamy uczynić, aby zostać przebóstwieni?

17. Co oznacza wyrażenie „panować wraz z Bogiem”? Czy możemy będąc jeszcze na ziemi, panować z Nim?

18. Jak można wyjaśnić, co oznacza druga Pięćdziesiątnica?

19. Co oznaczają: Nowe Niebiosa, Nowa Ziemia i Nowe Jeruzalem?

20. Jezus mówi o skarbach Swego najświętszego Serca, jaki jest więc największy skarb, jaki można otrzymać od Boga? W orędziach mówi On o wielu skarbach, lecz jeden podkreśla szczególnie.

21. W kilku linijkach, słowami, jakie zostały nam przekazane, należy przedstawić opis Ducha Świętego lub Jego działania na nas i na Kościół.

22. Czym jest dla nas krzyż? Jezus to opisuje.

23. Jezus mówi o dwóch kluczach do jedności Kościoła. Jakie to klucze?

24. Na czym polega jedność, jaką jezus przedstawia w Swoich orędziach? Czym jest jedność dla was?

25. Jak Jezus przedstawia i opisuje Swoją Świętą Matkę?

26. Jaka cnota jest największa ze wszystkich?

27. I na koniec: o zrobienie czego przede wszystkim prosi nas Bóg?

*

Nie jest łatwo dawać świadectwo o „Prawdziwym Życiu w Bogu” i o treści, jakie Pan przekazał nam przez Swoje Orędzia, wyrzekając się własnych myśli i interpretacji. Vassula prosi, aby na jej pytania odpowiadać, cytując wyłącznie słowa Orędzi.

Jeśli nawet ktoś nie czuje się jeszcze dziś na siłach zgłosić się w całej gotowości do dawania świadectwa (na apel Vassuli odpowiedziała w Polsce dotąd jedna osoba), zachęcamy do odpowiedzi na postawione pytania. Pomogą one wrócić do najistotniejszych treści Orędzi, przypomnieć je sobie, a przy tej okazji – podzielić się nimi z innymi.

Spośród osób, które odpowiedzą na pytania – do dnia 15 czerwca 2001 – wykazując się znajomością „Prawdziwego Życia w Bogu” wylosujemy nagrody.


Wakacyjna propozycja dla zainteresowanych duchowością „Prawdziwego Życia w Bogu” oraz pragnących żyć nią kilka dni we wspólnocie

Serdecznie zapraszamy 

na tygodniowy pobyt do wsi Jaworki, niedaleko Szczawnicy osoby zainteresowane duchowością Orędzi Najświętszego Serca Pana Jezusa, przekazanych Vassuli.

Jest to piękna okolica, a z Krakowa kursują do Szczawnicy często autobusy (2 godziny drogi). Ze Szczawnicy pozostaje już do przebycia tylko 6 km.

Osoby nie mające własnego środka transportu – odbierzemy z autobusu.

W programie:

– codzienna modlitwa różańcowa

– rozmowy i rozważania

według wskazówek Pana Jezusa, przekazanych Vassuli (zob. Duchowość trynitarna <Prawdziwego Życia w Bogu>).

– spacery i wycieczki nad Dunajec i po okolicy, a nawet – według życzeń uczestników – spływ.

Chętnych przyjmiemy w wygodnym domu, w którym jest miejsce na kilkanaście osób.

We wsi jest kościół parafialny, który daje możliwość uczestniczenia w Eucharystii.

Zgłoszenia należy kierować  do p. Władysławy Bobak. Tel.: 018/262-10-56.

Pierwsza grupa może przyjechać już od 20 (środa) do 27 czerwca.

W każdą środę będzie się rozpoczynał nowy <turnus>, czyli następne kolejno: 27 czerwca, 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca itd.

Koszt pobytu: ofiara.

Zapraszamy!


8
2/2001

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"
Powrót do początku tej strony

 Archiwum pisma "Vox Domini"

 

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]