Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 3 (48) 1999

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyOrędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 stycznia 1999

     Drogie dzieci! Dzisiaj znowu zachęcam was do modlitwy. Drogie dzieci, z radością wnoście pokój i miłość w ten świat pozbawiony pokoju. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do Mnie i że żyjecie Moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i wstawiam za wami u Boga, żebyście się nawrócili, żeby wasze życie i wasze zachowanie się było zawsze chrześcijańskie.
    Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie!

*

W NUMERZE 3/99 M. IN.:

  O życiu Marty Robin (2)
Wywiad z Ojcem E. Tardifem
Rozważania Ojca Pio o Męce Jezusa Chrystusa
Beatyfikacja Ojca Pio
List Ojca Pio o Matce Bożej i miesiącu maju
*

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

Za kilka dni Papież skończy 79 lat

TAJEMNICA SIŁY PAPIEŻA!

     Jan Paweł II skończy 18 maja 79 lat życia. Cierpienia wywołane chorobami, zamachem, ciężkie walki toczone w obronie wiary zamiast go osłabić, jednak go umocniły.

Jaka jest tajemnica jego siły?

Zapytano o to wietnamskiego kapłana ks. Vincenzo Thu, który przez 8 lat był współpracownikiem Ojca Świętego:
«Msza Święta jest codziennym aktem, który stanowi serce dnia Ojca Świętego. Jan Paweł II w żadnym dniu nie opuścił Mszy św. Nawet gdy był chory, przygotowywano ołtarz przy jego łóżku. Ktoś celebrował Mszę św., a on - koncelebrował. Nawet jego liczne podróże zagraniczne, odwiedziny we włoskich diecezjach, nie odwiodły go od Mszy św. Pragnął jej zawsze jako centralnego punktu swych spotkań.
Wielka żarliwość modlitwy, którą Ojciec Święty rozpoczyna każdego dnia o 5.30, po niej zaś Msza św., wytwarzają w nim samym nim klimat komunii z Bogiem na cały dzień. To wielka podtrzymująca go siła. Pozostaje pogodny i spokojny, bo wciąż trwa w jedności z Panem.»
Inny współpracownik dodaje: «Kiedy udaje się do swej prywatnej kaplicy i modli się intensywnie, kiedy nie ma nikogo, trwa przed tabernakulum i pozostaje tak z rozłożonymi ramionami całymi godzinami, aż do późnej nocy. Można rzec krótko, że on potrafi przebywać w towarzystwie Chrystusa, którego Wikariuszem jest na tej ziemi. Być blisko niego i wiedzieć, jak on się modli to doświadczenie wyjątkowe. Modli się gorąco, z zamkniętymi oczyma. Często powtarza: “O, Panie! O, mój Boże!”
Zamykając oczy pogrąża się w modlitwie do tego stopnia głębokiej, że czasem, gdy je otwiera, nie wie już gdzie skończyliśmy modlitwę z mszału. Jego zatopienie się w modlitwie jest tak całkowite, że to niemal stan ekstazy. Często zauważyłem, że koncelebrujący kapłani, biskupi lub kardynałowie mieli wzrok skierowany na Ojca Świętego, będąc pod wielkim wrażeniem jego postawy. Jeden z kardynałów opowiadał, że podczas konklawe za każdym razem gdy wchodził w nocy do Kaplicy Sykstyńskiej zastawał go tam modlącego się.
Ojciec Święty co tydzień odprawia drogę krzyżową, zachowuje posty, odmawia każdego dnia cały różaniec. W swym nabożeństwie do Maryi - to rzecz znana - wzoruje się na św. Ludwiku, od którego przejął zawołanie: “Totus Tuus”. Zna też dzieła św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, św. Bernarda. Kiedyś rano, widząc, że nie przybył na audiencję szukałem go i znalazłem przed wizerunkiem Najświętszej Panny. Jego modlitwa była tak żarliwa, że wyglądał jak dziecko przed matką. Innym razem, w zimny dzień grudniowy znaleźliśmy go na tarasie, przed ołtarzem poświęconym Najświętszej Pannie z Fatimy. Klęczał, miał na sobie zwykły, czarny płaszcz. Zawołałem go, lecz nie od razu wstał z klęczek... Porządkując jego notatki zauważyłem, że na wszystkich kartkach homilii lub przygotowywanych encyklik zawsze umieszczone było jakieś wezwanie do Matki Bożej.»

(na podst. “Echo de Medjugorje” za: Stella Maris nr 326, str. 14)

Wszystkich, którzy chcieliby złożyć Ojcu Świętemu życzenia urodzinowe, gorąco do tego zachęcamy! Wystarczy zaadresować kartkę następująco: Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II 00120 CITTA DEL VATICANO

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]