Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 4-5 (49-50) 1999

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyW NUMERZE 4-5/99 M. IN.:

 O życiu patrona Ojca Świętego: św. Karola Boromeusza
Jan Paweł II w Rumunii – niezwykła wizyta
Vassula w Rumunii!
Nocna adoracja w rodzinie dla wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa
Orędzie z Naju (3 kwietnia 1999
Cud eucharystyczny w Lanciano
Wieści z Medziugorja
O nawiedzeniu Nazaretańskiej Maryi
O wynagradzaniu
Czy Bóg posyła nam dziś Swoich proroków? (1)
Jak rozeznawać objawienia?
*

Czerwiec – miesiąc Serca Pana Jezusa

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących sięprzed obliczem Twoim. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twojemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zmiłuj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 maja 1999

Drogie dzieci! Dziś znowu zachęcam was do nawrócenia i do bardziej zdecydowanej wiary w Boga. Drogie dzieci, szukacie pokoju i modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście waszych serc Bogu, aby On napełnił je Swoją Miłością. Oto dlaczego jestem z wami, dlaczego pouczam was i zbliżam do miłości Bożej. Jeśli będziecie kochać Boga ponad wszystko, będzie wam łatwo modlić się i otworzyć przed Nim swe serca.

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]