Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 6 (51) 1999

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyBył wśród nas...

W czerwcu 1999 gościliśmy w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II. Przybył, aby zamknąć obchody 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha oraz w sposób szczególny wytyczyć nam drogę, po której wkroczyć mamy w III Tysiąclecie chrześcijaństwa: drogę realizacji błogosławieństw. Pragniemy przypomnieć choć fragmenty wypowiedzi i modlitwy Ojca Świętego, aby stały się dla nas wszystkich drogowskazem.

W NUMERZE 6/99 M. IN.:

Jan Paweł II w Rumunii: przemówienie do Świętego Synodu
Kardynał Ratzinger jeszcze raz o Nocie
Wywiad z abp Franjo Franiciem
Vassula w Libanie
Wieści z Medziugorja
Chiński przekład "Prawdziwego Życia w Bogu"!
Czy Bóg posyła nam dziś Swoich proroków? (2)
*

pap_99.jpg (28263 bytes)Modlitwa Ojca Świętego z Pelplina

Panie, zostań z nami...

«Panie, zostań z nami» (por. Łk 24,29) – tak mówili uczniowie, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego na drodze do Emaus, a «serce w nich pałało, gdy rozmawiał z nimi i Pisma im wyjaśniał» (por. Łk 24,32).

My dzisiaj pragniemy powtórzyć ich słowa: «Panie zostań z nami!»

Spotkaliśmy Cię na długiej drodze naszych dziejów. Spotykali Cię przodkowie nasi z pokolenia na pokolenie. Umacniałeś ich Twoim słowem przez życie i posługę Kościoła.

Panie zostań z tymi, którzy po nas przyjdą! Pragniemy tego, abyś był z nimi, tak jak z nami byłeś. Pragniemy tego i o to Cię prosimy. Zostań z nami, kiedy dzień się nachylił! Zostań, kiedy czas naszych dziejów dobiega kresu drugiego tysiąclecia. Zostań i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Zostań z nami w Twoim słowie – w tym słowie, które staje się sakramentem: Eucharystią Twojej obecności.

Pragniemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je. Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie. Pragniemy być wśród tych błogosławionych, którzy «słuchają słowa Bożego i zachowują je». Amen.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 czerwca 1999

     Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie Moimi orędziami i swoim życiem dajecie świadectwo. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie się, żeby modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was będzie należeć do Mnie i Ja będę go prowadzić drogą zbawienia. Drogie dzieci, módlcie się i waszym życiem dawajcie świadectwo o Mojej obecności tutaj. Niech każdy dzień będzie dla was radosnym świadczeniem o Bożej miłości.
    Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]