Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 7 (52) 1999

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyMatka Boża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, jak poświęcenie się Maryi grupy nastolatków za radą o. Kentenicha przemieniło życie religijne w wielu miejscach Europy oraz o tym, jak założyć domowe sanktuarium

W NUMERZE 7/99 M. IN.:

Jan Paweł II w Polsce 1999: kilka myśli z przemówień
Vassula: Moje spotkania z Bogiem Ojcem
O. Józef Kentenich (1885-1968): PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z MARYJĄ czyli o Ruchu Szensztackim
Wiadomości z parafii w Medziugorju
Bł. Mikołaj Barré
Wywiad z o. Rupciciem: "Łaska Boża mocniejsza jest niż słabość ludzi"
Jezus odmawia modlitwę "Ojcze nasz" w środową noc przed Męką
*

Akt poświęcenia się Matce Bożej

O Pani moja i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całą/całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.
Ukochana Matko Boża! Pełni ufności prosimy Ciebie, okaż się poprzez to sanktuarium domowe Trzykroć przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Schönstatt.
Przedziwna Matko, napełniaj nas duchem miłości, zrozumienia i przebaczenia. Uczyń naszą rodzinę domowym Kościołem. Uczyń nas silnymi w wierze i wiernymi.
Przedziwna Zwycięska Pani! Chroń nas przed wszelką mocą zła. Wzmacniaj nas w cierpieniu. Przyjmij nasz codzienny trud, a także nasze słabości, aby za Twoim wstawiennictwem trud ten okazał się owocny w dziele odnowienia rodzin. Amen
.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 lipca 1999

Drogie dzieci! Dziś znowu cieszę się wraz z wami i zachęcam was wszystkich do modlitwy sercem. Zachęcam was, drogie dzieci, żebyście tu wszyscy dziękowali Bogu ze Mną za łaski, jakie zostały wam udzielone za Moim pośrednictwem. Pragnę, abyście zrozumieli, że chcę tu stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, lecz także – spotkania serc.
Pragnę, aby Moje Serce, Serce Jezusa i wasze serca zlały się w jedno serce miłości i pokoju. To dlatego, drogie dzieci, módlcie się i cieszcie wszystkim, co Bóg tu czyni, choć szatan wywołuje kłótnie i niepokój. Ja jestem z wami i prowadzę was wszystkich po drodze miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 sierpnia 1999

Drogie dzieci! Dzisiaj znowu wzywam was do wychwalania Boga Stworzyciela w barwach przyrody. On nawet poprzez najmniejszy kwiat mówi wam o Swoim pięknie i głębi miłości, z którą was stworzył. Drogie dzieci! Niech modlitwa wypływa z waszych serc jak świeża woda ze źródła. Niech pola pszenicy mówią wam o miłosierdziu Boga do każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę dziękczynną za wszystko, co On wam dał. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]