Serce Jezusa i Maryi


"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 5-6 (80-81) 2002

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyZ listu Benedykta XV z 27 kwietnia 1915 r., udzielającego przywileju odpustu rodzinom całego świata, które we własnym domu poświęcą się Najśw. Sercu, najlepiej w obecności kapłana.

CHRYSTUS –

KRÓLEM DOMU

Obraz, ustawiony jakby na tronie, na miejscu w domu najbardziej widocznym, przedstawia wszystkim Chrystusa, jako króla mieszkania. Leon XIII poświęcił Najśw. Sercu cały rodzaj ludzki. Lecz to ogólne poświęcenie nie czyni zbytecznym osobnego poświęcenia każdej rodziny; owszem wybornie z nim harmonizuje i przyczynia się do urzeczywistnienia świętych zamysłów Papieża; bo to, co każdego z osobna dotyczy, jest nam bliższe niż to, co odnosi się ogólnie do wszystkich razem. A czyż może być coś odpowiedniejszego na czasy, które przeżywamy? Jakież dzisiaj podejmuje się wysiłki, by zniszczyć moralny wpływ Kościoła i wrócić do pogaństwa! Ileż szczególnie zamachów na rodzinę! Wrogowie nasi dobrze wiedzą, że, niszcząc rodzinę, burzą całe społeczeństwo. Stąd prawa rozwodowe, stąd z ujmą dla władzy rodzicielskiej przymus oddawania dzieci do szkół publicznych, które prawie zawsze są wrogie religii; stąd ohydna kampania, zmierzająca do zabijania życia w jego źródle, gwałcąca przez niegodziwe środki świętość małżeństwa. Nie można więc nic lepszego uczynić, jak ożywiać ducha chrześcijańskiego w życiu domowym, wprowadzając miłość Chrystusa, jako królowę, do ognisk rodzinnych i ściągając na rodziny błogosławieństwa, obiecane przez Zbawcę domom, w których obraz Najśw. Serca będzie zawieszony i czczony. Lecz hołd ten nie wystarczy. Trzeba przede wszystkim poznać Jezusa, jego naukę, życie, mękę i chwałę. Nie wolno poprzestawać na naśladowaniu go jakimś powierzchownym religijnym uczuciem, które przemawiając do czułego serca, wyciska z oczu kilka łez, a pozostawia nietkniętymi błędy; trzeba przywiązać się do niego żywą i silną wiarą, która nadaje kierunek całemu umysłowi, sercu, postępowaniu. Jeśli Jezus jest tak zapomniany, tak mało kochany, to dlatego, iż jest nieznany lub za mało znany. Trzeba więc przede wszystkim szerzyć znajomość Chrystusa, jego prawdy i prawa; miłość przyjdzie potem.

O intronizacji Serca Jezusowego w rodzinie

O dzisiejszym wezwaniu Serca Jezusa

 

W NUMERZE 5-6/2002 m. in.:

 

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

 

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 maja 2002

Drogie dzieci, dziś zachęcam was do postawienia modlitwy na pierwszym miejscu w waszym życiu. Módlcie się i niech modlitwa, drogie dzieci, będzie dla was radością. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi, a wy, drogie dzieci, bądźcie radosnymi posłańcami moich orędzi. Niechaj wasze życie ze Mną będzie radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]