Serce Jezusa i Maryi


"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 8 (83) 2002

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyRÓŻANIEC: PROSTE I GŁĘBOKIE WOŁANIE O POKÓJ W SERCACH I W ŚWIECIE

JAN PAWEŁ II PRZYGOTOWUJE DOKUMENT O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

29 września 2002, podczas modlitwy Anioł Pański Papież przypomniał pielgrzymom w Castel Gandolfo, że Kościół poświęca październik modlitwie różańcowej: „modlitwie tradycyjnej, tak prostej i zarazem tak głębokiej”. Następnie dodał: „Różaniec to kontemplacja oblicza Chrystusa, uczyniona niejako oczyma Maryi. To zatem modlitwa, zakorzeniona w samym sercu Ewangelii, w pełni zgodna z natchnieniem Soboru Watykańskiego II i doskonale zgodna z tym, co sam napisałem w Liście Apostolskim Novo millennio ineunte: jest konieczne, aby Kościół wypłynął na głębię w nowym Tysiącleciu, wychodząc od kontemplacji oblicza Chrystusa.

Pragnę zatem poradzić jednostkom, rodzinom, chrześcijańskim wspólnotom, aby odmawiały różaniec. Aby dodać mocy tej zachęcie przygotowuję właśnie dokument, który pozwoli nam ponownie odkryć piękno i głębię tej modlitwy.”

Następnie Papież przypomniał, jak ważna jest modlitwa o pokój w świecie i prośba do Boga o przemianę serc: „Znajdujemy się wobec sytuacji międzynarodowej obarczonej napięciami, czasem zaognionymi. W niektórych miejscach planety, gdzie starcia są najsilniejsze – myślę szczególnie o umęczonej ziemi Chrystusa – widać jasno, że usiłowania polityczne na niewiele się zdają, nawet jeśli są zawsze potrzebne, skoro umysły pozostają rozpalone i niezdolne do nowego spojrzenia, sercem, aby na nowo podjąć dialog.

Któż jednak może zrodzić takie uczucia, jeśli nie sam Bóg? Jest bardziej konieczne niż kiedykolwiek dotąd, żeby ku Niemu wzniosło się z całego świata wołanie o pokój. Modlitwa różańcowa jest ku temu najbardziej wskazana. Ona buduje pokój, gdyż będąc wołaniem o łaskę Boga, składa w sercu tego, kto ją odmawia, ziarno dobra, po którym można się spodziewać owoców sprawiedliwości i solidarności w życiu osobistym i w życiu wspólnotowym. Myślę o narodach, ale i o rodzinach. Tak wielki pokój byłby w stosunkach rodzinnych, gdyby ponownie zaczęto odmawiać modlitwę różańcową w rodzinach!”

Nasza propozycja: Rozważania różańcowe

 

W NUMERZE 8/2002 m. in.:

 

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

 

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 września 2002

Drogie dzieci! Także w tym niespokojnym czasie zachęcam was do modlitwy. Drogie dzieci, módlcie się o pokój, aby w tym świecie każda osoba odczuła miłość do pokoju. Jedynie wtedy, gdy dusza znajduje pokój z Bogiem czuje się zadowolona i miłość zaczyna z niej płynąć na świat. W sposób szczególny, wy, drogie dzieci, jesteście wezwane do życia i świadczenia o pokoju – pokoju w waszych sercach i w waszych rodzinach – poprzez was pokój także zacznie wypływać na ten świat.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]