Serce Jezusa i Maryi


"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 1 (86) 2003

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witryny«Wojna jest

zawsze porażką

ludzkości»

– powiedział Papież Jan Paweł II podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym

Papież Jan Paweł II wyraził w swej przemowie raz jeszcze zdecydowany sprzeciw wobec potencjalnej wojny z Irakiem.

«Nie wolno uciekać się do wojny, nawet gdy chodzi o tak zwane dobro wspólne» – powiedział Papież w noworocznym przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego 13 stycznia br. w Watykanie. Zaapelował do przywódców politycznych, by ochronili świat przed groźbą wojny: «Politycy powinni powiedzieć nie! wojnie i nie! egoizmowi, ażeby całe narody, a nawet cała ludzkość nie pogrążyły się w otchłani wojny».

Jan Paweł II przypomniał, że wojna mogłaby być ogłoszona jedynie w «skrajnej ostateczności» i na «bardzo rygorystycznych warunkach». Podkreślił, że zawsze należy się zastanowić, jakie to będzie miało konsekwencje dla ludności cywilnej.

«Zawsze można zmienić bieg wydarzeń przy dobrej woli, zaufaniu i współpracy» – przekonywał Ojciec Święty. Jako przykład podał Europę, która obaliła dzielące ją jeszcze niedawno mury i przystąpiła do budowy nowych struktur.

«Wojna nigdy nie jest czymś nieuchronnym; jest zawsze porażką ludzkości. Prawo międzynarodowe, lojalny dialog, solidarność między państwami, szlachetne uprawianie dyplomacji – to środki rozwią­zywania sporów godne człowieka i narodów. Mówię to, myśląc o tych, którzy pokładają jeszcze nadzieję w broni nuklearnej, oraz o zbyt licznych konfliktach, które czynią zakładników z naszych braci w człowieczeństwie.»

W NUMERZE 1/2003 m. in.:

 

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

 

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 stycznia 2003

Drogie dzieci, przez to orędzie na nowo wzywam was do modlitwy o pokój. Szczególnie teraz, kiedy pokój jest w kryzysie wy bądźcie tymi, którzy modlą się i dają świadectwo o pokoju. Bądźcie, drogie dzieci, pokojem w tym świecie pozbawionym pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]