Serce Jezusa i Maryi


"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 3 (88) 2003

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyMario, ty powiedz,
coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzone przez świadków, przez tych, którzy o świtaniu pierwszego dnia o szabacie przybyli do grobu. Były to naprzód niewiasty, a z kolei aniołowie. Starożytna sekwencja liturgiczna zwraca się do Marii z Magdali, bo jej dane było nie tylko odkryć pusty grób, ale powiadomić o tym apostołów. Piotr i Jan pobiegli i stwierdzili, że jest tak, jak mówiły niewiasty.
Zwracamy się do ciebie, Mario z Magdali, któraś klęczała pod krzyżem, całując stopy Chrystusa konającego. Przynaglona miłością pobiegłaś do grobu i odkryłaś, że jest pusty; jako pierwsza mogłaś zobaczyć Zmartwychwstałego i z Nim rozmawiałaś. Nawrócona grzesznico, którą Chrystus uczynił poniekąd równą apostołom i na której wargach złożył orędzie zmartwychwstania.
Raduj się, Mario z Magdali! Radujcie się, Piotrze i Janie! Radujcie się, wszyscy apostołowie! Raduj się, Kościele, gdyż grób jest pusty. Chrystus zmartwychwstał! Na miejscu, na którym Go złożono, pozostały tylko płótna, pozostał całun, którym owinięto Go w Wielki Piątek.
Wołajcie z nami do całej ludzkości: «Surrexit Christus spes mea – Surrexit Christus spes nostra!» Wołajcie za nami, że Chrystus jest nadzieją także dla tych, których życie i przyszłość są zagrożone przez wojnę i nienawiść... Światło Chrystusa niech prowadzi rządzących państwami, których decyzje mają kosztować współistnienie różnych ludów, kultur i religii, tak jak w Ziemi Świętej.
Moc Zmartwychwstałego niech wspomaga tych, którzy pragną utrwalić pokój i demokrację zdobyte często za cenę wielu ofiar, tak jak w regionie Bałkanów, a w szczególności w drogiej nam Albanii.
Niech miłość Chrystusa, Zwycięzcy grzechu i śmierci, obdarzy wszystkich odwagą przebaczenia i pojednania, bez których nie można rozwiązać problemów w sposób godny człowieka... Niech radość paschalna stanie się udziałem wszystkich naszych braci w wierze, którzy w różnych częściach świata cierpią ucisk lub prześladowania. Oni nie mogą niestety obchodzić tego święta Odkupienia tak, jak by pragnęli. Niech nie poddają się zniechęceniu, niech nie czują się osamotnieni! Jest z nimi Chrystus, jest z nimi Kościół!
«Surrexit Christus spes mea». Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! W Nim możemy dziś zwyciężyć moce zła. On wszystkim przynosi nowe życie; dzięki Niemu każdy może już dzisiaj otworzyć się z miłością na braci w duchu gościnności, służby i przebaczenia. Tak, w Jezusie zmartwychwstałym wszystko zyskuje nowy sens i wartość.
«Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy»… Świadectwo niewiast i apostołów, świadectwo Kościoła dociera nie tylko do Jerozolimy i do wzgórz Galilei. Niesie się daleko przez świat. ...Świadectwo to rozbrzmiewa już wszędzie: Chrystus zmartwychwstał!
Wierzymy, ponieważ wiemy: scimus. I z głębi tego szczególnego poznania, w którym spotykają się Boże słowo i rozum ludzki, wołamy do Ciebie, Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstały: «Tu nobis, victor Rex, miserere!»
Amen. Alleluja!
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 30 marca 1997, Plac św. Piotra

W NUMERZE 3/2003 m. in.:

Pełna wersja pisma tylko drukiem w prenumeracie pocztowej

 

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 kwietnia 2003:

Drogie dzieci, znowu dziś was zachęcam do otwarcia się na modlitwę. W czasie tego Wielkiego Postu zrozumieliście, jak jesteście mali i jak mała jest wasza wiara. Drogie dzieci zdecydujcie się jeszcze dziś na Boga, aby On - w was i poprzez was - zmieniał serca ludzi i także wasze serca. Bądźcie radosnymi nosicielami Jezusa zmartwychwstałego w tym świecie pozbawionym pokoju, który gorąco pragnie Boga i wszystkiego, czym jest Bóg. Ja jestem z wami, małe dzieci, i kocham was szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]