Koronka do boleści

KORONKA DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ

O tej modlitwie, którą warto przypominać np. w okresie Wielkiego Postu mówiła w Kibeho (Rwanda, objawienia 1981-1983, zatwierdzone przez Kościół) Matka Boża, przedstawiając się widzącym Ją dzieciom jako Matka Słowa.
„Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata…”
”Możesz rozpowszechnić to nabożeństwo po całym świecie, nawet nie ruszając się z tego miejsca. Łaska jest wszechmogąca…”
Matka Słowa powiedziała, że chce pomóc wizjonerce Alphonsine odkryć jej własne powołanie. W tym celu zaprosiła ją do wstąpienia do Legionu Maryi. Gdy Alphonsine wyraziła gotowość, aby to uczynić, Matka Najświętsza dodała, że chce, aby ludzie Jej bardziej ufali i więcej Ją miłowali, jest bowiem ich Matką, która pragnie zaprowadzić ich do Swego Syna.
Maryja wielokrotnie powtarzała:
„Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory. [..] Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jeszcze jest czas”.
W ostatnim posłaniu 28 listopada 1989 r. Maryja powiedziała, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do modlitwy, pokuty i posłuszeństwa Kościołowi, do wierności Ewangelii i do trwania przy hierarchii. Odchodząc dodała:
„Kocham was bardzo, kocham was, bardzo was kocham! Nigdy nie zapomnijcie o miłości, jaką mam do was”.
Matka Najświętsza poleciła w Kibeho:

  • rozważać Mękę Pańską
  • odmawiać Różaniec
  • odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Jak odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej?

Modlitwa wstępna

Krótka modlitwa o szczerą skruchę

1. Maryja otrzymuje zapowiedź Symeona o mieczu, który przebije Jej Serce

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 2,25nn)
Zdrowaś… (3x) Ojcze nasz… (3x)

2. Maryja ucieka z Jezusem i Józefem do Egiptu

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Mt 2,13nn)
Zdrowaś… (3x) Ojcze nasz… (3x)

3. Maryja gubi Jezusa w Świątyni

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 2,41nn)
Zdrowaś… (3x) Ojcze nasz… (3x)

4. Maryja spotyka Jezusa na Drodze Krzyżowej

Ojcze nasz… Zdrowaś… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (Łk 23,26nn)
Zdrowaś Maryjo… (3x)
Ojcze nasz… (3x)

5. Maryja trwa u stóp Jezusa na Krzyżu

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,25nn)
Zdrowaś Maryjo… (3x)
Ojcze nasz… (3x)

6. Maryja przyjmuje Ciało Jezusa zdjęte z Krzyża

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,28nn)
Zdrowaś Maryjo… (3x)
Ojcze nasz… (3x)

7. Maryja jest świadkiem złożenia Jezusa do Grobu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… (7x)
Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom Cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.
Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej. (J 19,38nn)
Zdrowaś… (3x) Ojcze nasz… (3x)

O Kibeho w archiwalnych numerach pisma „Vox Domini”:

  • Co wiemy o losach widzących z Kibeho? nr 9-10(74-75)/2001 str. 11
  • Treść orędzia Matki Bożej z Kibeho – fragment Deklaracji uznającej autentyczność objawień 9-10/2001 str. 10-11
  • Oficjalne uznanie autentyczności objawień Matki Bożej w Kibeho o.Ignacy Mboneyabo 4-5(69-70)/2001 str 25-26
  • Świat jest w stanie buntu przeciw Bogu… wywiad z bpem Gikongoro, A. Misago o objawieniach nr 2(87)/2003 str. 12
  • List biskupa Misago 2/2003 str. 13

Wszystkie numery archiwalne są nadal dostępne w sprzedaży.