Taddeide

TADDEIDE – MISJONARZE I MISJONARKI SŁUŻĄCY ZJEDNOCZENIU CHRZEŚCIJAN

Wielki Post naznaczony w sposób szczególny rozważaniem Męki Jezusa Chrystusa, a zakończony przeżywaniem Triduum Paschalnego, przypomina nam niezmiennie fakt podziału Kościoła, wywołujący jeszcze dziś cierpienia Serca Jezusowego. Właśnie przed Męką Jezus dał głęboki wyraz pragnieniu, aby wszyscy, którzy będą w Niego wierzyć, wytrwali w jedności. Zwrócił się więc do Boga Ojca słowami: «Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś» (J 17,20-23).
Problem jedności powraca nieustannie w przesłaniach „Prawdziwe Życie w Bogu” dyktowanych Vassuli. Wstrząsające są słowa Jezusa: «Dwa razy cierpię Mękę» z powodu dwóch różnych dat Wielkanocy (katolickiej i prawosławnej). Vassula niestrudzenie powtarza te słowa uwrażliwiając nas na problem rozbicia Kościoła Chrystusowego, w którym staliśmy się niezdolni nawet do wspólnego świętowania Pamiątki naszego Odkupienia… Temat jedności podjęła w 1994 na falach Radia „Maryja” siostra Joanna, Polka, mieszkająca od wielu lat we Włoszech we Wspólnocie poświęcającej życie właśnie dla przywrócenia jedności Kościoła. Wspólnota ta nie jest w Polsce znana, chcemy ją więc przedstawić Czytelnikom.
TADDEIDE jest centralnym Domem Rodziny Ekumenicznej, która ma placówki również w innych krajach (USA, Hiszpania, Meksyk). Jej wielkim pragnieniem jest utworzenie placówki w Polsce. Rodzina Ekumeniczna powstała w 1944 w Rzymie założona przez o. Giulio Penitenti, a od roku 1951 przeniosła się do dzisiejszej siedziby. Szczególnym jej Patronem jest św. Juda Tadeusz. Taddeide to duchowe centrum modlitwy i formacji ekumenicznej, która realizuje się poprzez:

  • codzienną adorację Najświętszego Sakramentu;
  • spotkania modlitewne;
  • sympozja międzywyznaniowe;
  • organizację Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;
  • rozpowszechnianie publikacji ekumenicznych.

Ci, którzy przyjeżdżają do Centrum otaczani są atmosferą życzliwości, serdeczności i duchowego wsparcia, aby czuli się jak dzieci tego samego Ojca. We Wspólnocie żyją, modlą się i pracują połączeni tym samym ideałem ekumenicznym

  • KSIĘŻA
  • SIOSTRY ZAKONNE (jako misjonarze i misjonarki ekumeniczne)
  • ŚWIECCY (nazywani «michaelitami» i żyjący w zgromadzeniu lub we własnych rodzinach)

Wszyscy starają się przyczynić do realizacji najgłębszego pragnienia Chrystusa «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17,21) poprzez życie całkowicie ofiarowane Bogu modlitwą, pracą i nauką, poprzez realizowanie ślubów: posłuszeństwa, czystości, ubóstwa i czwartego specjalnego ślubu wierności Ojcu Świętemu. Każdy kto pragnie nawiązać kontakt z tym Zgromadzeniem może napisać na adres: 

Cittadella Ecumenica Taddeide 00060 Riano (Roma) – Włochy tel. 0-0.39.6/90.34.614

Nasze zwycięstwo? Posłuszeństwo!
Nasza wielkość? Pokora!
Nasza broń? Miłość! Nasz dom? Kościół!
Nasza parafia? Świat!
Nasza ojczyzna? Niebo!
o.Giulio Penitenti (1912-78)