Święci

ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI, WIELCY LUDZIE KOŚCIOŁA I ICH DZIEŁA

„Wybrał nas, abyśmy byli święci”

Sylwetki świętych, błogosławionych, kandydatów na ołtarze, ludzi, którzy swoim wyjątkowym życiem i dziełem zajęli szczególne miejsce w historii Kościoła. Wiele z nich przedstawia wyjątkowa i piękna publikacja „Wybrał nas, abyśmy byli święci”

Osoby, których życie i dzieło warto poznać

Inne sylwetki świętych i błogosławionych, przejrzyj ARCHIWUM PISMA „VOX DOMINI”

Polecamy także publikację: „Wybrał nas, abyśmy byli święci” [opis] [sklep]