Wanda Malczewska 1822-1896

Papież Paweł VI zapytany o to, czego najbardziej potrzebuje ludzkość w dzisiejszych czasach, odpowiedział, że potrzebuje żywych świadków Chrystusa, czyli prawdziwych świętych. To zaś osiąga się jedynie na drodze praktykowania cnót chrześcijańskich. Ojciec Święty Jan Paweł II często wzywał wiernych do zapoznawania się z życiem świętych w celu pogłębiania wiary, aby w ten sposób nasze … Czytaj dalej Wanda Malczewska 1822-1896