Maryja z Amsterdamu w Polsce

FIGURA MATKI BOŻEJ Z AMSTERDAMU W POLSCE…

Domacyno

Przed kilkoma laty zapytaliśmy naszych Czytelników na łamach Vox Domini, czy ktoś zna Domacyno – miejsce, w którym jak się dowiedzieliśmy, stanął posąg Matki Bożej-Pani Wszystkich Narodów. Odpowiedział nam wtedy jeden czytelnik, informując tylko o tym, że figura została do Polski przywieziona jako dar Filipińczyków. Przed kilkoma tygodniami otrzymaliśmy bardziej szczegółowe dane, które z radością publikujemy, łącząc je z prezentacją orędzi Matki Bożej z Amsterdamu – Pani Wszystkich Narodów, których nadprzyrodzone pochodzenie zostało uznane przez Kościół 31 maja 2002 roku.
Chcąc trafić na miejsce, w którym stoi figura Matki Bożej, trzeba pytać o Karlino, sławne z powodu wybuchu złóż ropy naftowej w grudniu 1980 r. Jednak złoża ropy i gazu to nie jedyna atrakcja tej okolicy. Są tu także ciekawe dla archeologów groby z VI wieku przed naszą erą, groby z okresu kultury łużyckiej oraz ślady osad wczesnośredniowiecznych z IX–XII wieku.
Statua Matki Bożej – Królowej Świata, jak ją tu nazwano, stanęła w Domacynie, w gminie Karlino, 29 października 1995 r. Przywieźli ją Filipińczycy w dowód szacunku i podziwu, jakim darzyli Jana Pawła II i dla upamiętnienia jego wizyty w roku 1995. W uroczystości wziął udział kardynał Vidal z Filipin, który poświęcił posąg w obecnosci arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego oraz biskupów koszalińskich. Statua jest dziełem znanego na całym świecie współczesnego filipińskiego rzeźbiarza Eduardo Castrillo i jest to najwyższa tego typu figura w Polsce. Inicjatorem daru był Stefan Masternak, były mieszkaniec Australii, który obecnie mieszka w Domacynie, ma za żonę Filipinkę.
10 września 2000 r. w tym właśnie miejscu odbył się start honorowy dla uczestników VIII Biegu Papieskiego, po raz pierwszy organizowanego w Karlinie. Była to kontynuacja imprezy sportowej, która od 1992 r. corocznie odbywała się w Koszalinie. Celem imprezy było uczczenie rocznicy czerwcowej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi koszalińskiej. Wzięło w niej udział 115 zawodników z całej Polski, w tym czołówka polskiej lekkoatletyki. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem i organizatorzy mają nadzieję, że z czasem nabierze ona rangi międzynarodowej. W przyszłości na terenach obok figury powstanie schronisko zapewniające pokoje noclegowe dla pielgrzymów.

Informacje i zdjęcia: http://domacyno.pl/?page_id=63