Zaproszenie do Amsterdamu – 2003

Rzym, 2 lutego 2003, święto Ofiarowania Pańskiego

Zaproszenie na V Międzynarodowy Dzień Modlitw ku czci Pani Wszystkich Narodów

Kochani Bracia i Siostry!

Wielu z nas przeżyło z wielką radością chwilę, kiedy biskup Jozef Maria Punt przedstawił publicznie – tak podczas Narodowego Dnia Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, jak i w Kolonii – swoje przekonanie o nadprzyrodzoności objawień amsterdamskich.
W oświadczeniu z 31 maja 2003 pisze:
„Biorąc pod uwagę te wszystkie orzeczenia, świadectwa i rozwój wydarzeń, w połączeniu z modlitwą i teologiczną refleksją stwierdzam, że pochodzenie objawień amsterdamskich jest nadprzyrodzone”.
Uznanie objawień amsterdamskich odbiło się w świecie szerokim, żywym i radosnym echem wśród wielu biskupów, księży i wiernych. Wyrażały tę radość także Narodowe Dni Modlitwy ubiegłych 2 lat. W 15 krajach na wszystkich kontynentach zebrało się tysiące ludzi wokół Cudownego Obrazu Pani Wszystkich Narodów, aby Ją uczcić jako Matkę. Wciąż wyrażano życzenie, aby zorganizować ponownie Międzynarodowy Dzień Jej Modlitwy w Amsterdamie. Dlatego też biskup Haarlemu-Amsterdamu Jozef Maria Punt wraz z patriarchą kard. Ignacym I Moussą Daoudem z Rzymu, Prefektem Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, z biskupami i kapłanami z całego świata, ale przede wszystkim z Wami, kochani przyjaciele, cieszy się już dziś z tego nadchodzącego Dnia Modlitwy!
Tematem tegorocznego Dnia Modlitwy jest: «Pani Wszystkich Narodów i Rok Różańca świętego».
I jest ono zgodne z celem Ojca świętego, który – w swoim Liście Apostolskim ROSARIUM VIRGINIS MARIAE – woła: „…weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo…”
Tak jak 4 poprzednie Międynarodowe Dni Modlitwy w Amsterdamie, tak z pewnością i nadchodzący V Dzień będzie Dniem radości i jedności. Przeżyjemy go jako jedna wielka rodzina. Przede wszystkim jednak pragniemy, poprzez naszą wspólną modlitwę przed Jej Cudownym Obrazem, przyczynić się do zapanowania pokoju w świecie, który jak nigdy dotąd jest zagrożony.
Przy tym rzeczą naturalną jest, że wystąpienia i świadectwa z wielu stron świata pobudzą nas na nowo do pracy na rzecz światowej Akcji Rozpowszechniania Jej Modlitwy i Obrazu. Maryja obiecuje nam przecież, że będzie mogła „pod tym tytułem i przez tę modlitwę wybawić świat od wielkiej światowej katastrofy.” (10 maja 1953)
Kochani przyjaciele! Nie zwlekajcie zatem z odpowiedzią na zaproszenie Matki Bożej. Przybądźcie do Amsterdamu ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, czy nawet kolegami z pracy. Również wierzący innych wyznań, religii, czy poszukujący są bardzo serdecznie zaproszeni!
Ciesząc się już z wyprzedzeniem z tego Dnia łaski pozdrawiamy i błogosławimy Was

Podpisali:

Biskup Paul Maria Hnilica
Ksiądz Paul Maria Sigl

P R O G R A M
V Międzynarodowego Dnia Modlitwy wokół wizerunku Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie
Sobota, 7 czerwca 2003, Wigilia Zesłania Ducha świętego
15.00 Uroczyste otwarcie V Międzynarodowego Dnia Modlitwy – modlitwa i śpiew.
16.30 Świadectwa pielgrzymów z różnych krajów świata.
17.00 Msza św. wigilijna.
19.00 Spotkanie młodzieży.
Niedziela, 8 czerwca 2003 Uroczystość Zesłania Ducha świętego
8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
9.00 Przemówienia i odczyty biskupów, i gości; świadectwa i występy muzyczne przedstawicieli różych krajów.
10.15 Przerwa.
11.15 Uroczyste wniesienie flag narodowych przez reprezentantów poszczególnych państw i następnie:
Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez wszystkich obecnych biskupów i kapłanów.
Na koniec: Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
13.30 Przerwa obiadowa.
14.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego z przezroczami i medytacjami, zaczerpniętymi z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.
15.30 Odczyty oraz relacje z przebiegu dotychczasowych Narodowych Dni Modlitwy, a także świadectwa z cudownego działania Pani Wszystkich Narodów. Muzyka i śpiew dla uczczenia Matki Bożej.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i udzielenie eucharystycznego błogosławieństwa wszystkim pielgrzymom.

Poniedziałek, 9 czerwca 2003

8.00 Msza św. dla pielgrzymów, którzy pozostaną w Amsterdamie do poniedziałku.

ZAPRASZAMY!