Mel Gibson u s. Łucji

PROJEKCJA FILMU „PASJA” W COIMBRA: MEL GIBSON Z WIZYTĄ U SIOSTRY ŁUCJI, PRZED JEJ ŚMIERCIĄ

Na krótko przed śmiercią s. Łucja obejrzała film „Pasja”. Ujawnił to w „Corriere della Sera” Vittorio Messori, powołując się na źródła portugalskie.
Do klasztoru karmelitanek w Coimbrze, gdzie mieszkała siostra Łucja Dos Santos, Gibson przywiózł swój film na życzenie zakonnic, które chciały obejrzeć go na początek rekolekcji wielkopostnych.
W czasie projekcji reżyser komentował niektóre sceny zza kraty. Włoski pisarz katolicki ujawnił, że Mel Gibson oraz odtwórca roli Chrystusa Jim Caviezel próbowali spotkać się z siostrą Łucją w 2003 r., czyli w czasie kręcenia filmu, nie posiadali jednak wówczas wszystkich odpowiednich zezwoleń na rozmowę z nią. Jak pisze Messori, decyzja w tej sprawie zależała od prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera.
Gibson jedynie za pośrednictwem przełożonej klasztoru prosił ją o modlitwę w intencji podjętego dzieła. Do spotkania doszło dopiero we wrześniu, przed śmiercią s. Łucji.