Ks. Stefano Gobbi

KILKA SŁÓW O KAPŁAŃSKIM RUCHU MARYJNYM I JEGO ZAŁOŻYCIELU, KSIĘDZU STEFANO GOBBI

Ks. Gobbi pod wpływem swych doświadczeń założył ogólnoświatowy Ruch, który przyjął nazwę Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, choć oprócz 65 tys. kapłanów ze wszystkich kontynentów, należy do niego także kilka milionów ludzi świeckich. Wewnętrzne pouczenia otrzymywał od dnia, w którym odwiedził Fatimę, modląc się za kapłanów wrogo nastawionych do Kościoła i pragnących przystąpić do stowarzyszeń masońskich. Maryja poradziła mu stworzenie Ruchu, który ocaliłby jak największą liczbę ludzi. Podstawowe założenia Ruchu, przedstawione w książce „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” to:

 • ofiarowanie się Jej Niepokalanemu Sercu
 • codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca
 • wierność Papieżowi
 • tworzenie wieczerników różańcowych.

W zapisie mistycznych pouczeń ks. Gobbi znajduje się m. in. unikatowy komentarz do Apokalipsy, której poszczególne symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością oraz głęboko osadzona w Piśmie Świętym realizujących się obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale dla ustanowienia jego królestwa miłości.
Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotykał się z Ojcem Świętym. Zmarł w r. 2011.

Na naszej stronie poświęconej wyłącznie ks. Gobbi i Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu można przeczytać opracowania tematyczne, bazujące na Orędziach „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”:

 •     O ponownym przyjściu Chrystusa
 •     Rola i cele masonerii
 •     Pojawienie się Antychrysta
 •     Eucharystia w pismach ks. Gobbi
 •     Fatima a Kapłański Ruch Maryjny
 •     Co Matka Boża mówi o ohydzie spustoszenia?
 •     Przebieg wieczernika i modlitwy ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi

ADRES STRONY: http://www.gobbi.pl

Książkę można zakupić:

Warto zobaczyć:

Ks. Piotr Glass o pismach ks. Gobbi

Ks. Stefano Gobbi w Słowacji (2009):