WTC i Tajemnica Saletyńska

TAJEMNICA ATAKU NA WORLD TRADE CENTER

Czy istnieje związek między atakiem na World Trade Centre i Pentagon w USA a tajemnicą z La Salette?

«….w przestworzach głosy słyszeć się dadzą… …ludzie bić będą głową o ścianę, wzywając śmierci… …krew płynąć będzie ze wszech stron. …ogień z nieba spadnie i pożre trzy miasta, świat cały osłupieje z przerażenia…»

Posiadających film „Objawienie Matki Bożej w La Salette” zachęcamy do obejrzenia go w kontekście wydarzeń w Nowym Jorku (szczególnie obrazy około 43-44 minuty filmu) i do refleksji nad tym, czy słowa Matki Bożej wypowiedziane we wrześniu 1846 roku o nie dotyczą też ogromnych budynków, wzniesionych przez ludzi? Każdy pozostaje całkowicie wolny w interpretacji, dla nas jednak szczególnym znakiem prawdziwości tego – w niewiarygodny sposób zwalczanego orędzia – jest fakt, że na naszym filmie, z przełomu lat 1996/1997, który przygotowaliśmy z okazji 150-lecia Tajemnicy z La Salette, niejako… przypadkiem ! w chwili, kiedy widz słyszy wspomniane słowa, na obrazie widać właśnie cały Manhattan oraz wieżowce całkowicie zniszczone przez ataki dokonane 11 września 2001 przez porwane samoloty… Czy cały świat – śledzący te wydarzenia na żywo w telewizji – nie zamarł też w tej chwili z przerażenia, jak zapowiedziała to Matka Boża? Zachęcamy więc wszystkich, zjednoczeni w modlitwie zarówno za ofiary, jak i za sprawców, za cały świat i za nas samych, do zastanowienia się nad tym, co podobne wydarzenia oznaczają dla naszego życia, dla świata… a może i do zadumy nad całą tajemnicą saletyńską.

Garabandal a atak na World Trade Centre?

Nie wiadomo, czy istnieje taki związek. Na to pytanie mogłyby nam odpowiedzieć jedynie wizjonerki z Garabandal, żyjące w USA, gdzie orędzie to rozpowszechniło się w sposób najbardziej spektakularny. Chcemy jedynie przypomnieć kilka informacji, jakie podały na temat ostrzeżenia, aby każdy mógł zastanowić się przez chwilę, czy to, co obecnie dzieje się na świecie nie jest jego początkiem lub zapowiedzią. Wizjonerki zawsze powtarzały, że zjawiska związane z ostrzeżeniem będziemy oglądać na niebie, potem zaś przeniosą się do wnętrza dusz. W związku z zawieszeniem na kilka dni lotów wielu linii lotniczych w wielu krajach świata, zwraca uwagę nawet ciekawa informacja w wywiadzie z Mari-Loli, która wyjaśnia, że także silniki samolotów zatrzymają się w czasie wydarzeń, jakich oczekujemy.

Z wywiadu z JACINTĄ w 1977 roku:
– Czy może nam pani powiedzieć, jakie będzie to Ostrzeżenie?
– Ostrzeżenie będzie czymś, co zostanie najpierw zobaczone w powietrzu, wszędzie na świecie i natychmiast przeniesione do wnętrza duszy. Nie potrwa długo, ale będzie się wydawać, że trwa to bardzo długo z powodu jego oddziaływania na nas. Będzie dla dobra naszych dusz, abyśmy zobaczyli w nas samych, w naszych sumieniach dobro i zło, jakie popełniliśmy. Odczujemy wtedy wielką miłość do naszych niebieskich rodziców do Boga – naszego Ojca i Maryi- naszej Matki i poprosimy o przebaczenie za wszystkie zniewagi
– Czy Ostrzeżenie odczują wszyscy niezależnie od wierzeń?
– Ostrzeżenie będzie dla wszystkich, ponieważ Bóg pragnie naszego zbawienia. Ostrzeżenie ma za cel zbliżyć nas do Niego i powiększyć naszą wiarę. W związku z tym trzeba się przygotować na ten dzień. Nie należy jednak oczekiwać go ze strachem, ponieważ Bóg nie zsyła niczego, aby tylko przerazić, lecz robi to z powodu sprawiedliwości i miłości oraz dla dobra wszystkich Swoich dzieci, aby cieszyły się wiecznym szczęściem i nie potępiły się

Z wywiadu z MARI-LOLI w 1977 roku:
– Kiedy dowiedziała się pani, że nastąpi Ostrzeżenie?
– Nie przypominam sobie, kiedy jednak Najświętsza Dziewica mówiła mi o Ostrzeżeniu kilka razy.
– Czy może nam pani opisać, jakie będzie to Ostrzeżenie?
– Odczujemy je w naszym wnętrzu i będzie jasne, że pochodzi od Boga. Odczujemy smutek z powodu tego, że obrażamy Boga naszymi grzechami.
– Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z Conchitą na temat daty Ostrzeżenia, którego rok pani zna i Cudu, o którym ona wie? Czy może nam pani powiedzieć w przybliżeniu o czasie, jaki upłynie między tymi dwoma wydarzeniami, aby ludzie mogli się przygotować i udać na miejsce Cudu?
– Nigdy nie rozmawiałam z Conchitą o tych datach. Wiem, że przeminie mniej niż jeden rok pomiędzy Ostrzeżeniem a Cudem.
– Czy zna pani dokładną datę Ostrzeżenia?
– Nie. Wszystko, co wiem, to rok.
– A co będzie z samolotami na niebie? Czy widziała je pani albo słyszała o nich?
– Najświętsza Dziewica powiedziała mi, że wszystkie silniki i maszyny zatrzymają się
– Czy komunizm spełnia jakąś rolę w Ostrzeżeniu?
– Nie wiem o tym albo nie przypominam już sobie.
– Czy zechciałaby pani udzielić rady, jak się przygotować na to wydarzenie?
– Czynić wielką pokutę, podejmować ofiary, nawiedzać Najświętszy Sakrament każdego dnia, kiedy to możliwe i odmawiać codziennie różaniec.

Więcej o: