San Nicolas – Bóg ukazuje Swą Dobroć

Joanna Ottea

MATKA BOŻA W SAN NICOLAS 

PRZEZ OBJAWIENIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY W OBECNYCH CZASACH PAN BÓG OKAZUJE SWOJĄ NIEZWYKŁĄ DOBROĆ I MIŁOSIERDZIE.

W latach 80-tych miały miejsce objawienia Matki Bożej Różańcowej w San Nicolas de los Arroyos, w prowincji Buenos Aires, w Argentynie.
Matka Boża zaczęła objawiać się prostej kobiecie nazwiskiem Gladys de Motta, która jest mężatką i matką w średnim wieku.
W latach 1983-1990 otrzymała ona wewnętrznie, bez wchodzenia w ekstazę, ponad 1800 orędzi. Są przepiękne w prostocie i głębokie w treści. Mają nieco inną formę zewnętrzną, niż te z Medziugorja. Często kończą się wezwaniem, aby przekazać je światu, czasem słowem „Amen”, albo wskazaniem, jaki ustęp z Pisma Świętego przeczytać, odnośnie konkretnego posłania.
Pani Gladys de Motta nadal ma widzenia, ale od 11 lutego 1990 roku nie otrzymuje już przekazów dla świata.
Poddawana wielokrotnie badaniom lekarskim i psychiatrycznym, uznana jest za osobę zdrową i zrównoważoną. Od listopada 1984 roku naznaczona jest stygmatami, na które medycyna nie znajduje racjonalnego wyjaśnienia. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu, w czwartki i w piątki pojawiają się rany na jej rękach. Krwawią w piątki Wielkiego Postu.
W każdy Wielki Piątek ukazują się rany na jej stopach. W ten dzień jej obie stopy przylegają do siebie w taki sposób, jak gdyby były złączone niewidzialnym gwoździem. Lewa stopa nałożona jest na prawą i nie można ich rozłączyć, mimo, że, jak stwierdzają lekarze, nie obserwuje się żadnego wysiłku ze strony Gladys, ani napięcia mięśni.
Matka Boża wyraziła życzenie, aby w San Nicolas wybudować bazylikę w miejscu, które wskazała. Mimo różnych trudności finansowych, budowa ogromnej i pięknej bazyliki jest już daleko posunięta.

Znany teolog i mariolog ojciec René Laurentin, w swojej książce zatytułowanej „Apel Maryi w Argentynie” podaje, że gdy Papież Jan Paweł II przelatywał nad San Nicolas w 1987 roku, poprosił, aby obniżyć lot helikoptera, ponieważ chciał zobaczyć miejsce budowy bazyliki.
Wyniki obserwacji specjalnie ustanowionej komisji do zbadania wydarzeń w San Nicolas i związanych z nimi uzdrowień i łask nadzwyczajnych, które towarzyszą objawieniom, są pozytywne. Miejscowy biskup Domingo Castagna oraz lokalne władze kościelne traktują sprawę poważnie i z przychylnością.
Widząca doświadczyła pierwszego objawienia dnia 25 września 1983 roku. Z tej okazji każdego 25 dnia miesiąca, z udziałem biskupa i duchowieństwa odbywa sie w San Nicolas uroczysta procesja ku czci Matki Bożej. Biorą w niej udział liczni pielgrzymi.
Ojciec Rene Laurentin, rozważając sprawę objawień w świetle cytatów z Pisma Świętego Starego i Nowego Testament, konkluduje, że jedno z głównych przesłań można określić tak: „Bóg chce odnowić swoje przymierze ze swoim ludem przez Maryję, która jest Arką Przymierza.”
Pan Jezus powiedział do Gladys: „Poprzednio świat został ocalony przez arkę Noego. Dzisiaj Arką jest moja Matka. Przez Nią dusze będą ocalone, ponieważ Ona przyprowadzi je do Mnie”. (30.12.1989)
Matka Boża powiedziała do niej: „Ja jestem Arką i pragnę prowadzić moje dzieci do Boga”. (14.10.1984)
Niektóre przesłania z San Nicolas zawierają modlitwy. Pochodzą one od Matki Bożej. Są krótkie i piękne. Nasza Święta Matka nie tylko wzywa do modlitwy, lecz także uczy, jak się modlić. Uczy modlić się sercem.
Podane niżej modlitwy wybrałam z książki wydanej w języku angielskim, która jest tłumaczeniem z książki w języku hiszpańskim, wydanej z Imprimatur władz kościelnych i zawierającej wszystkie orędzia z San Nicolas przeznaczone dla świata.
W dniu 13 czerwca 1985 roku Matka Boża powiedziała do pani Gladys de Motta: „Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jaką wartość dla Boga ma modlitwa. Dlatego właśnie proszę was o tak wiele modlitw! Odmawiajcie także różaniec, medytując. Zapewniam was, że wasze modlitwy wzniosą się, jak prawdziwa pieśń miłości dla Boga”.

Modlitwy przekazane przez Matkę Bożą w San Nicolas

„Nie ustawaj w modlitwie. Módl się więcej za innych, niż za siebie.”

„Ojcze, wybaw nas od wszelkiego złego. Przez swoją świętą Mądrość zachowaj nas od wszelkiego grzechu. W imię tych, którzy Cię kochają, wprowadź nas na właściwą drogę. Amen.” Przeczytaj Z Księgi Przysłów 2,1-11. Kto odmówi tę modlitwę przez dziewięć dni wraz z Różańcem, otrzyma specjalną łaskę ode mnie. (12.12.1983)

Panie, wziąłeś moje życie i ja ufam Tobie. Usłysz mnie Jezu, pociesz moje serce, umocnij mojego ducha, usuń ode mnie każdą chorą myśl. Prowadź mnie ze swoją miłością. Wiem, że tylko w ten sposób otrzymam Twoje błogosławieństwo na Sądzie Ostatecznym. Amen. Przeczytaj z Księgi Samuela 7,24-29 (6.3.1984)

Panie Boże, nie okrywa mnie już mgła. Wszystko jest jasne z powodu Ciebie. Ty mnie ochraniasz swoją nadzwyczajną Miłością. Panie, chwalę Cię i uwielbiam Cię. Zerwałeś moje łańcuchy, Moje serce wzywa Twojego Imienia. Niech Twoje światło rozjaśnia moje dni na zawsze. Amen. (12.3.1984)

Boże mój, swoją mocą odmieniłeś mnie całkowicie. Od dziś Ty żyjesz we mnie. Ty zawsze mnie pocieszasz. Dajesz oddech dla mego życia, ponieważ bez Ciebie jestem niczym. Niech Twoja Wola wypełni się we mnie. Amen. (23.3.1984)

Panie Boże, ulżyj swoim dzieciom, którym brak jest zdrowia i którzy potrzebują Twojej Miłości. Przynieś ulgę ich duszom, pociesz ich, Panie. Przebacz ich grzechy, a kiedy powołasz ich przed Swoje Oblicze, pozwól im wejść do Twojego Królestwa. Amen. (24.5.1984)

Duchu Święty, który jesteś Potęgą i Światłem, dziękujemy Ci za siłę, którą nas podtrzymujesz, abyśmy mogli iść. Ty, który przenikasz do głębi naszego istnienia i ożywiasz naszą wiarę, wybaw nas od wszelkiej nieczystości, jak pozostaje w naszych sercach. Przez Twoją Miłość prosimy Cię, abyś uczynił nas godnymi przejścia przez bramy wieczności. Amen. (29.5.1984)

Duchu Czysty, który przybywasz, aby wylać swoje Dary na biednego grzesznika, przygotuj moje serce i zachowaj mnie od pokus świata, abym mógł być zaakceptowany przez Ciebie. Lęk nie ma do mnie dostępu, ponieważ przybliżyłeś się do mnie. Podążam ufnie w kierunku Twego wspaniałego, oczyszczającego Światła. Bądź pochwalony na wieki. Amen. (9.6.1984)

Najświętsze Serce Jezusa proszę Cię, abyś kierowało moimi krokami, ponieważ jestem słaby. Chroń mnie i błogosław mi. Bądź błogosławiony Panie, bo w twoim Sercu jest zbawienie. Działaj we mnie zgodnie ze swoją wolą. Amen. (29.6.1984).

Bądź błogosławiony Panie Światła, ponieważ Ty mi błogosławisz. Ty zsyłasz na mnie Swojego Ducha i okazujesz mi swoje Miłosierdzie. Wspaniała jest Twoja Miłość, która wywyższa najmniejszych, a obala pysznych. Niech Twoja Wielkość będzie uwielbiona.

Od dziś odrzucam wszelkie zło. Od dzisiaj otwieram się na to, co dobre. Nie będę się wahać w odpowiedzi na Boże wezwanie, ponieważ on okryje mnie chwałą. Amen. (13.1.1985)

Błagam Cie Panie, niech Twoje oczy spoczną na wszystkich Twoich dzieciach, aby stały się doskonalsze i aby w Tobie znalazły sens i powód do życia. Amen.

Nieustannie poszukuję Twojej łaski. Szukam Twojego światła, ponieważ ono może mnie zmienić. Powierzam siebie Twojej Boskiej Miłości. Jakże bez Ciebie biedny jestem Panie. Amen. (15.11.1984)

Panie, uczyń ze mnie nową osobę. Powiększ moje serce i napełnij je miłością. Przez swoją Dobroć zlituj się nade mną i spraw, by moje modlitwy doszły do Ciebie. Amen. (6.1.1985)

Panie Boże, Ty jesteś tak blisko, a my nie widzimy Ciebie, ofiarowujesz nam Siebie, a my nie przyjmujemy Ciebie, czując Twoją obecność, ignorujemy Cię. Z zawstydzeniem prosimy, abyś nam wybaczył. Amen. (23.1.1985)

Przyjdź Jezu, ponieważ żałuję za moje błędy i grzechy. Przyjdź do mnie, nie zatrzymuj, gdyż Ty ocalisz moje życie. Amen. (14.5.1985)

Z Chrystusem przy mnie nie znam słabości. On podtrzymuje mnie swoją Miłością i pomnaża moją siłę. Dziękuję Jezusowi za to, że mnie obudził i że mnie uczy drogi, która wiedzie do życia. On jest moją nadzieją, moją ufnością, moją radością. Chrystus kocha, Chrystus uczy, Chrystus ocala, Chrystus zbawia. Alleluja. (27.8.1984)

O mój Panie Boże, wzywam Cię w moim smutku. Przybliż się do dusz, które mnie obrażają. Przyjdź blisko i obudź je. Amen. (16.10.1985)

Chwalmy Pana, który stworzył niebo i ziemię. Chwalmy Go wszyscy ludzie. Niech będzie błogosławiony Pan, niech będzie błogosławiona Jego Miłość. Chwała, chwała Bogu! Amen. (27.8.1985)

Najświętsze Serce Jezusa oczyść mnie. Duchu Święty żyj we mnie. Trójco Święta ogarnij mnie. Amen.
Matko Boża powiedziała: „Odmawiaj tę modlitwę, a wszelkie zło odejdzie od ciebie.” (12.8.1985)

Panie, bardzo pragnę znaleźć Cię, szanować Twoje Imię, miłować Cię na wieki i odziedziczyć Twoje Królestwo. Amen. (23.11.1986)

Bogu polecam moje życie. W Bogu pokładam moją nadzieję. Podążam za Nim z pewnością, otrzymując Jego nauki, poznając Jego dary, ufając Jego miłości. Wierzę w Chrystusa. On jest moim Zbawieniem. Amen. (18.12.1984)

Umocnij mnie Panie swoją niewyczerpaną Miłością. Wejrzyj na moją biedną duszę i zlituj się nade mną. Napełnij wiarą moje serce, moją duszą, całą moją istotę. Weź mnie i prowadź mnie, Bądź błogosławiony. Amen. (10.7.1985)

Umiłowany Panie, niech Twoje Imię będzie błogosławione na wieki. Ty dajesz nam Twoje Serce. Chwała Tobie Panie. Ty uczysz nas swojej drogi. Ty prowadzisz nas z miłością. Chwalę Twoje Imię Panie. Chwała niech będzie Tobie Boże. Amen. (16.10.1985)

Panie weź mnie za rękę. Nie chcę zgubić Twojej drogi. Oddal wroga ode mnie. Tylko Ty to potrafisz. Ulecz moje zranione serce. Napełnij je Twoim Imieniem. Amen. (26.12.1985)

Mój Boże, dopomóż mi widzieć jasno. Niech nie pozostaję zdezorientowany. Wyciągnij mnie z tego labiryntu bez wyjścia. Dopomóż mi, gdyż czuję się zagubiony. Daj mi wiarę, której mi brak. Chcę wierzyć w Ciebie. Nie pozwól mi utonąć z tym wszystkim, co mnie wewnątrz przygniata. Obiecuję Panie, że ofiaruję moje dni dla Ciebie. Amen. (10.7.1984)

Boże, Ojcze wszechmogący, który wybrałeś Maryję, jako Matkę Twojego Syna, przyjdź do nas przez Maryję, która jest Pośredniczką Twoich Łask. Amen. (4.3.1986)

Matka Boża mówi: „Córko, to wyraża moją miłość do moich dzieci: Jestem Oddechem dla słabego, Źródłem dla spragnionego, Odpoczynkiem dla zmęczonego, Uciszeniem skarg, Radością serc, Arką wszystkich ludzi i Zjednoczeniem pomiędzy ludźmi i Bogiem. (25.1.1985)

Błogosławiony, kto pokłada nadzieję w Bogu. Błogosławiony, kto otwiera oczy, aby Go zobaczyć. Błogosławiony, kto Go uwielbia. Błogosławiony, dla kogo Bóg jest Pokarmem. Błogosławiony, kto oczekuje Jego chwały i uniża się przed Panem. Błogosławiony, kto szuka zbawienia. Błogosławiony, kto jest z Nim na zawsze. Niech Bóg Wszechmogący będzie uwielbiony.
Pragnę, aby moje dzieci znały błogosławieństwa, które czekają na Boże dzieci. (9.9.1984)

Módlcie się z chrześcijańską miłością, a modlitwa będzie skuteczna. Módlcie się, a moje Macierzyńskie Serce będzie wam towarzyszyć. Módlcie się, a Ojciec Niebieski, który wiedzi was, przyjmie wasze modlitwy.
Bądźcie pokorni, bądźcie hojni, bądźcie wytrwali. Mówcie o tym. Niech będzie Bóg błogosławiony za swoje Miłosierdzie.” (20.03.1989)

———

Objawienia, które otrzymała Gladys Quiroga de Motta, zostały zatwierdzone przez miejscowego biskupa. Kardynał Bergoglio często odprawiał Mszę świętą w małej kapliczce w slumsach Bueno Aires, w którym umieszczony był wizerunek Matki Bożej z San Nicolas. Odwiedził również miasto San Nicolas i odprawiał Mszę świętą podczas Trzeciego Narodowego Kongresu Misyjnego 19 sierpnia 2007 roku. Na zakończenie Mszy powiedział: „Wracamy do domu na koniec tego Kongresu, z pragnieniem, by nie umniejszać tego, co otrzymaliśmy. Ten zapał do dalszej drogi pośród tylu świadków, którzy byli przed nami, którzy dołączyli do nas, to jest do Kościoła. Wraz z tym wielkim pragnieniem, aby być hojni w przekazywaniu Ewangelii. Wracamy do domu z błogosławieństwem Boga dobrego i dobrze trzymajmy się ręki Maryi, aby nie zgubić się na tej drodze.” Wraz z innymi pasterzami udzielił błogosławieństwa i poszedł odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w San Nicolas.