Vassula Rydén

Vassula nie była osobą wierzącą, która mogłaby się spodziewać tak głębokiego kontaktu z Bogiem oraz całkowitego nawrócenia. W roku 1985 żyła w Bangladeszu w środowisku elit pracowników FAO, była modelką, mistrzynią tenisa, uzdolnioną malarką, prowadziła ożywione życie towarzyskie i nic nie zapowiadało jej powrotu do praktyk religijnych, których zaniechała już w dzieciństwie. Jednak niespodziewanie, w czasie robienia notatek przed dokonaniem zakupów, jakaś siła zaczęła prowadzić jej rękę, przemówił do niej jej anioł stróż i tak to się zaczęło… Według licznych specjalistów (m. in. ks. prof. R. Laurentina) doświadczenie Vassuli nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem znanym w New Age pod nazwą „pisma automatycznego” (analizy grafologicznej dokonał m.in. francuski egzorcysta o. Christian Curty). Ona bowiem słyszy głos dyktujący jej przesłania do całego świata, może w każdej chwili przerwać zapisywanie, zadać pytania. Bóg określił to, co jej przekazuje, mianem Swego „listu miłosnego do stworzenia”.

Bardziej szczegółowe informacje na stronie poświęconej wyłącznie Vassuli i jej misji: http://www.vassula.pl

Polskie wydanie „Prawdziwego Życia w Bogu” wyróżnia się spośród wydań w innych językach szczegółowym indeksem słownym oraz biblijnym (opracowanymi przez ks. dr Michała Kaszowskiego), umożliwiającymi szybką orientację w tekście oraz odnalezienie tekstów głęboko osadzonych w Piśmie Świętym.
Nowe wydanie „Prawdziwego Życia w Bogu” zawiera wstępy, komentarze, opinie teologów, znawców teologii mistycznej oraz dogmatyki. Znajdują się w nim także fragmenty listów czytelników oraz śpiewnik powstały w kręgu czytelników w Olsztynie, którzy ułożyli muzykę do tekstów Vassuli Ryden.
Vassula Ryden jest niemal stale w podróży, zapraszana na wszystkie kontynenty. Była też dwukrotnie w Polsce. Jej książki przetłumaczono na 42 języki, w tym na japoński i arabski. Spotykając się z ludźmi, ciekawymi jej doznań, mówi o swoim doświadczeniu Boga, o nawróceniu. W prezentowanej przez nią – w otrzymanych Orędziach – doktrynie znajdują się podstawowe treści nauczania Kościoła katolickiego, przedstawione bezbłędnie prostym językiem, a mimo to postać Vassuli budzi ogromne kontrowersje.

Zob.: Pełna dokumentacja oraz historia dialogu z Vassulą podjętego przez kard. Ratzingera i Kongregację Nauki Wiary:  TLIG-dialog-z-Vassuladokumentacja-PL.pdf

Nie jest jej obce prześladowanie, zwalczanie: los proroka, przemawiającego w imieniu Boga, tym bardziej, że stanęła w obronie prawdziwości objawień w Garabandal (Hiszpania, 1961-65), o autentyczności których do dnia dzisiejszego Kościół jeszcze się ostatecznie nie wypowiedział.

W minionych latach na łamach pisma „Vox Domini” odpowiadaliśmy również na pojawiające się w mediach niesłuszne, bo nie oparte na prawdzie ataki na p. Vassulę, np. na zarzuty, jakie upublicznili:

Warto także przeczytać o darze Vassuli, jaki umożliwił powstanie Radia „Maryja” w Polsce: VD4-2011-dar-Vassuli-dla-RM-w-Polsce.pdf

Warto zobaczyć:

Vassula w Kościele Księży Marianów w Warszawie w roku 1994 oraz wiele innych filmów obrazujących jej misję – dostępne na naszym kanale Youtube:

O. Petar Ljubicić o Vassuli:

Książki Vassuli w sprzedaży w formie