M. Kaszowski – Niebo, Piekło, Czyściec

Ks. Michał Kaszowski

WIELKIE TAJEMNICE (synteza eschatologii).

NIEBO, PIEKŁO, CZYŚCIEC I TO, CO NASTĄPI NA KOŃCU.

Tom ten jest refleksją teologiczną nad eschatologicznymi tekstami Pisma Świętego i wypowiedziami Kościoła, głównie tymi, które zawiera Katechizm
Kościoła Katolickiego. Ze względu na to, że publikacja ma na celu syntetyczne przedstawienie eschatologii, jakiej naucza Kościół katolicki,
pominięte zostały w niej kwestie sporne i dyskusje teologiczne. Lektura ubogaca poszukujących jedynej Prawdy bogactwem przemyśleń Autora, który ukazując, w charakterystyczny dla siebie sposób – jasno, prosto i jednoznacznie – nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od refleksji
także nad pismami mistyków oraz świętych.
Autor, od chwili uzyskania tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii (1977), był wykładowcą na katolickich uczelniach. Obecnie prowadzi własny serwis internetowy http://www.teologia.pl

Spis treści

Wprowadzenie
1. Bogactwo życia ludzkiego różnie ukierunkowane
2. Życie, które przedłuża się w nieskończoność
3. Tymi samymi osobami na ziemi i w wieczności
4. Sąd szczegółowy po śmierci
5. Sąd ostateczny u kresu dziejów ludzkich
6. Niebo lub piekło po śmierci człowieka
7. Dlaczego piekło jest wieczne?
8. Czyściec
9. Oczekujemy przyjścia Chrystusa w chwale
10. Dzień Pański dniem Jezusa Chrystusa
11. Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym
12. Oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie

objętość: 256 stron, format: 145 x 205 mm
rodzaj oprawy: klejona, foliowana
ISBN: 978-83-86092-09-3

Link do sklepu