M. Valtorta – Poznać Ewangelię

Ważny suplement do Poematu Boga-Człowieka”, przewodnik po tekście

POZNAĆ EWANGELIĘ

wykaz czytań liturgicznych według lekcjonarza na lata A, B, C na niedziele i święta z odsyłaczami do „Poematu Boga-Człowieka” – niezbędne uzupełnienie dla czytelników tej książki! Spis treści wszystkich tomów i wiele cennych informacji ułatwiających orientację w całym dziele.

ISBN: 978-83-86092-56-7
objętość: 160 stron, format: 142 x 204 mm
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana

Link do sklepu

„Poemat Boga-Człowieka”, zapis wizji z życia Chrystusa i Jego Matki oraz wielu dyktand wyjaśniających poszczególne sceny, może stanowić nie tylko pożyteczną lekturę duchową, lecz także doskonałe przygotowanie się do liturgii słowa. Pogłębiona refleksja nad niedzielną czy świąteczną Ewangelią zaowocuje lepszym poznaniem i umiłowaniem Boga oraz Jego nauki. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, może w tym dopomóc. Zwracamy uwagę wszystkich, że nie ma w niej tekstów, lecz jedynie wykaz odnośników. Kto chce z niej właściwie skorzystać, ten powinien posiadać zarówno tekst „Poematu Boga-Człowieka” – w pełnym wydaniu wydawnictwa „Vox Domini” – jak i Pismo Święte lub przynajmniej cztery Ewangelie. Książka może stanowić także pomoc dla duszpasterzy przygotowujących homilie. Ogrom treści zawartych w zapisie życia Chrystusa, dokonanym przez Marię Valtortę, wymagał takiego uporządkowania, dla łatwiejszej i szybszej orientacji w tym dziele. Oczekiwali tego nawet ci, którzy dobrze znają „Poemat…”.

Chcąc w sposób jak najpełniejszy połączyć treść „Poematu…” z odpowiednimi tekstami z Pisma Świętego, opracowaliśmy wykaz odnośników do pism M. Valtorty. Odnośniki te zostały uporządkowane na różne sposoby: – według czytań liturgicznych roku A,B,C; – według świąt i uroczystości; – według Ksiąg Starego Testamentu; – według rozdziałów Ewangelii. Uzupełnienie stanowi wykaz wizji i dyktand zawartych we wszystkich księgach „Poematu Boga-Człowieka” oraz w „Rozważaniach Różańcowych”, a także – odrębny wykaz przypowieści Jezusa. Chcąc skorzystać z tych wykazów, np. w celu przemedytowania jakiegoś wersetu Pisma Świętego lub przygotowania się do liturgii słowa, wystarczy znać fragment Ewangelii przeznaczony na daną niedzielę lub święto, a nawet na każdy dzień roku, a następnie odszukać go w „Poemacie…”. Można to uczynić albo korzystając z cyklu rocznego, albo szukając odnośników do poszczególnych rozdziałów i wersetów Pisma Świętego. Do każdego z niedzielnych lub świątecznych czytań z Ewangelii, z poszczególnych cyklów obowiązujących w Kościele katolickim, dodaliśmy numer księgi oraz numer tej wizji z „Poematu Boga-Człowieka”, która w sposób bezpośredni odnosi się do sceny z Ewangelii. Jeśli zaś treść jakiejś wizji nawiązuje do pouczeń, przeznaczonej na dany dzień ewangelicznej sceny, lecz nie opisuje jej bezpośrednio, wtedy przy odnośniku znajduje się dopisek por., czyli porównaj. Pierwsza cyfra oznacza zawsze nr Księgi, druga – numer wizji. I tak na przykład w roku 2002, czyli w roku A, liturgia Kościoła katolickiego przewiduje następujące czytania na 2 Niedzielę Adwentu (podajemy dla przykładu formę zapisu, jaka znajduje się w prezentowanej tu książce):

2 NIEDZIELA ADWENTU Czytania: Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Ewangelia: Mt 3,1-12

Treść Ewangelii z tej niedzieli można pogłębić – jak zaznaczyliśmy pod przeznaczonymi na ten dzień czytaniami – sięgając po:

Poemat Boga-Człowieka Księga 2,31; 3,129.

Znając fragment Ewangelii przeznaczony na 2 Niedzielę Adwentu można znaleźć odpowiadającą mu wizję lub wizje w „Poemacie Boga-Człowieka” także w inny sposób. A mianowicie należy skorzystać z wykazu odnośników do rozdziałów poszczególnych Ewangelii, w tym wypadku do trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza.
Zapis w naszej książce jest w tym wypadku następujący:

Mt 3 cały rozdział: II/31; III/129; wersety: 6 (III/122); 11 (II/50; II/112); 13 i następne (II/3; II/4).

Oznacza to, że komentarzem do całego rozdziału trzeciego Ewangelii według św. Mateusza będą następujące wizje lub dyktanda: 31 z Księgi II oraz 129 z Księgi III, zaś do 6 wersetu: wizja 122 z Księgi III, do wersetu 11: wizja 50 i 112 z Księgi II, do wersetu 13 i następnych: wizja 3 i 4 z Księgi II. Znając również pierwsze i drugie czytanie, przeznaczone w opisywanym przykładzie na 2 Niedzielę Adwentu w roku A, można sięgnąć też po wykazy innych tekstów z Nowego i Starego Testamentu, których treść można odnaleźć w „Poemacie Boga-Człowieka”.
I tak choć nie ma treści, które w sposób bezpośredni nawiązują do Listu św. Pawła do Rzymian 15,4-9 – czytanego w 2 Niedzielę Adwentu roku A – to już inaczej jest z czytaniem ze Starego Testamentu przeznaczonymi na ten dzień.
Szukając Iz 11,1-10 na wykazie odnośników do poszczególnych rozdziałów Księgi Izajasza znajdujemy kilka wizji, które mogą nam dopomóc głębiej przemyśleć to czytanie ze Starego Testamentu. Zapis w prezentowanej książce jest w tym wypadku następujący:

KSIĘGA IZAJASZA 11 (III/15); 11,1 (II/37; II/75); 11,1-2 (IV/222).

Z wykazu wynika, że w wizji nr 15 w Księdze III „Poematu” można odnaleźć treści nawiązujące do całego 11 rozdziału Księgi Izajasza, zaś w wizji 37 i 75 z Księgi II oraz w wizji 222 z Księgi IV takie, które łączą się treściowo z pierwszymi wersetami tego rozdziału. Zatem aby pogłębić znajomość dowolnego fragmentu Ewangelii lub niektórych fragmentów innych ksiąg Pisma Świętego wystarczy odszukać je na wykazie i odnaleźć w „Poemacie…”, według podanych odnośników.

Do dobrego zrozumienia treści Pisma Świętego potrzebujemy światła Ducha Świętego, o które trzeba nam prosić przed każdą medytacją Słowa Bożego. Ciągle potrzebna nam jest łaska tego Ducha, który przypomina prawdę objawioną i daje coraz pełniejsze jej zrozumienie. Duch Prawdy, obiecany przez Jezusa wszystkim Jego uczniom, będzie działać w tych, którzy otworzą swe umysły i serca na Jego światło. „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – obiecał nam Zbawiciel (J 14,26). Tę oświecającą działalność Ducha Świętego wyjaśnia pouczenie z „Poematu Boga-Człowieka”:
„Kiedy to mówiłem, myślałem o obecnych i także o tych wszystkich, którzy mieli być Moimi uczniami w duchu, prawdziwymi, chcącymi nimi być. Duch Święty już wlewa w was – przez Swą łaskę – zdolność pamiętania o Bogu i wyzwala dusze z otępienia Grzechu Pierworodnego. Uwalnia je od zaćmienia, które – z powodu smutnego dziedzictwa Adama – przytępia jasność poznawczą duchów stworzonych przez Boga, żeby się cieszyły widzeniem i duchowym poznawaniem Go. Duch Święty wypełnia Swe dzieło Nauczyciela, „przypominając” sercom tych, których prowadzi i którzy są synami Bożymi, co mówiłem i co jest Ewangelią. Przypomnieć, oznacza tu rozjaśnić ducha słów. Na nic bowiem zdaje się przypominanie słów Ewangelii, jeśli nie pojmuje się jej ducha. Duch Ewangelii, którym jest miłość, może być zrozumiany za sprawą Miłości, czyli Ducha Świętego. Jak On był prawdziwym Autorem Ewangelii, tak On jest też jedynym jej Komentatorem? Autor bowiem zna ducha dzieła i rozumie je nawet wtedy, gdy nie zdoła skłonić do rozumienia tych, którzy je czytają. Tam gdzie nie radzi sobie ludzki autor – bo każda ludzka doskonałość pełna jest braków – przychodzi Duch Najdoskonalszy i Najmądrzejszy. Tak więc tylko Duch Święty, Autor Ewangelii, jest też tym, który ją przypomina, komentuje i uzupełnia w głębi dusz synów Bożych. ‚Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem’ (J 14,26). ‚Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi’ (J 16,13-15).

Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, aby książkę dobrze przygotować. Ufamy, że wielu przyjmie ją z radością i z pożytkiem wykorzysta.

Inne książki Marii Valtorty:

 • Poemat Boga-Człowieka
 • Rozważania Różańcowe
 • Rozważania Tajemnic światła
 • Koniec Czasów
 • Poznać Ewangelię
 • Godzina Święta
 • Cierpienie Jezusa – Cierpienie dla Jezusa…
 • Uczynki Miłosierdzia
 • Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął
 • Przygotowanie na spotkanie z Ojcem
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Zobacz także nagrania pism M. Valtorty w dziale: CD mp3 i CD audio