Prawda o świętym Józefie

Prawda o Świętym Józefie, Maria Valtorta, Wydawnictwo Vox Domini, rozmiar 204 x 145, ISBN 978-83-60554-04, miękka oprawa.

Przeżywany w Kościele katolickim Rok Świętego Józefa (8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021) zmobilizował Wydawnictwo VOX DOMINI do się­gnięcia do niezwykłego skarbca wiadomości o Patronie Kościo­ła Powszechnego: do „Poematu Boga-Człowieka”, spisanego przez włoską mistyczkę Marię Valtor­tę (1897-1961), wydanego w peł­nym przekładzie tylko przez wydawnictwo VOX DOMINI. Książka liczy 288 stron, a piękne teksty uzupełnia dokument Stolicy Apostolskiej oraz modlitwy do św. Józefa w nim wspomniane. 

Książka w Księgarni: https://ksiegarnialumen.pl/prawda-o-swietym-jozefie.html

 SPIS TREŚCI:

WSTĘP………………………………………………………………………………………….. 7

  BOŻY WYBRANIEC – OBLUBIEŃCEM MARYI………………………… 10

  TAJEMNICE ZWIASTOWANIA I PODRÓŻ DO ELŻBIETY…………………………………………………………… 37

DNI MĘCZARNI JÓZEFA…………………………………………………………… 64

BETLEJEM…………………………………………………………………………………. 73

OPIEKUN W EGIPCIE I W NAZARECIE………………………………….. 139

EGZAMIN JEZUSA W ŚWIĄTYNI……………………………………………. 176

POŻEGNANIE. MISJA JÓZEFA W OTCHŁANI………………………… 201

PO LATACH – JÓZEF WE WSPOMNIENIACH…………………………. 210

  DODATKI: Wykaz odpustów w Roku św. Józefa; Modlitwy