M. Valtorta – Poemat – Księga 1 (mp3)

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA

Księga I – PRZYGOTOWANIE

Wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę opublikowane w Księdze I „Poematu-Boga Człowieka” w postaci nagrania dźwiękowego – CDmp3.

Więcej o „Poemacie Boga-Człowieka”.

Więcej o książce.

Link do sklepu

KSIĘGA PIERWSZA
1. Maryja może być nazwana Drugorodną Córką Ojca
2. Joachim i Anna składają ślub Panu
3. Anna modli się w Świątyni i zostaje wysłuchana
4. Joachim poślubił Mądrość Bożą, zawartą w sercu sprawiedliwej niewiasty
5. Anna pieśnią oznajmia, że jest matką
6. Będąc bez skazy, nie została nigdy pozbawiona wspomnienia Boga
7. Narodzenie się Maryi Dziewicy
8. Jej Dusza ukazuje się piękna i nieskalana, jaką była w zamyśle Ojca
9. Za trzy lata będziesz tam, moja lilio
10. Oto doskonała Dziecina o gołębim sercu
11. Pociecho moja, skąd znasz te święte sprawy? Kto Ci o nich mówi?
12. Czy Syn nie mógł włożyć w usta Matki własnej Mądrości?
13. Oddanie Maryi do Świątyni
14. Odwieczna Dziewica miała tylko jedno pragnienie: zwracać Swe serce do Boga
15. Śmierć Joachima i Anny
16. Zostaniesz Matką Chrystusa
17. Widziała ponownie to, co Jej duch widział w Bogu
18. Bóg da Ci świętego małżonka, bo Mu zaufałaś. Wyjawisz mu Swe ślubowanie
19. Józef zostaje wyznaczony na małżonka Dziewicy
20. Zaślubiny Dziewicy z Józefem
21. Józef został postawiony jak pieczęć na pieczęci, jak Archanioł na progu Raju
22. Małżonkowie przybywają do Nazaretu
23. Zwiastowanie
24. Nieposłuszeństwo pierwszej Ewy
25. Nowa Ewa była we wszystkim posłuszna Bogu
26. Jeszcze raz słowo wyjaśniające grzech pierworodny
27. Józef dowiaduje się, że Elżbieta jest brzemienna
28. Powierz Mi zadanie usprawiedliwienia Cię przed małżonkiem
29. Maryja i Józef udają się do Jerozolimy
30. Z Jerozolimy do domu Zachariasza
31. Nie pozbawiajcie się nigdy obrony, jaką stanowi modlitwa
32. Przybycie do domu Zachariasza
33. Maryja wyjawia imię Elżbiecie
34. Maryja opowiada o Swoim Dziecięciu
35. Dar Boga powinien nas czynić coraz lepszymi
36. Narodziny Chrzciciela
37. Nadzieja rozkwita jak kwiat w tym, kto wspiera głowę na Moim macierzyńskim łonie
38. Obrzezanie Chrzciciela
39. Otwórzcie waszego ducha na przyjęcie światłości
40. Ofiarowanie Chrzciciela w Świątyni
41. Gdyby Józef był mniej święty, Bóg nie udzieliłby mu Swojego światła
42. Maryja z Nazaretu dochodzi do porozumienia z Józefem
43. Pozostawcie Panu zatroszczenie się o ogłoszenie was Jego sługami
44. Zarządzenie spisu ludności
45. Kochać to zadowalać tego, kogo się kocha, ponad zmysłami i własną korzyścią
46. Podróż do Betlejem
47. Narodziny Jezusa, naszego Pana
48. Ja, Maryja, miałam udział w odkupieniu niewiasty dzięki Mojemu Boskiemu macierzyństwu
49. Pokłon pasterzy
50. W pasterzach są wszystkie cechy potrzebne, aby być czcicielem Słowa
51. Odwiedziny Zachariasza
52. Józef jest także opiekunem poświęconych Bogu
53. Ofiarowanie Jezusa Bogu w Świątyni
54. Pouczenia wynikające z poprzedniej wizji
55. Kołysanka Dziewicy
56. Pokłon trzech Magów
57. Uwagi na temat wiary trzech Magów
58. Ucieczka do Egiptu
59. Ból był ich wiernym przyjacielem i przybierał najrozmaitsze formy i imiona
60. Święta Rodzina w Egipcie
61. W tym domu szanuje się porządek
62. Pierwsza lekcja pracy Jezusa
63. Nie chciałem w sposób wywołujący rozgłos wyłamywać się spod praw wieku
64. Maryja zostaje nauczycielką Jezusa, Judy i Jakuba
65. Przygotowanie stroju na pełnoletność Jezusa
66. Wymarsz z Nazaretu na egzamin pełnoletności Jezusa
67. Egzamin pełnoletności Jezusa w Świątyni
68. Rozmowa Jezusa z uczonymi w Świątyni
69. Cierpienie Maryi z powodu zgubienia się Jezusa
70. Śmierć świętego Józefa
71. Maryja przy śmierci Józefa dotkliwie cierpiała
72. Na zakończenie życia ukrytego