M. Valtorta – Poemat – Księga 2 (mp3)

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA

Księga II – Pierwszy rok życia publicznego

Nagranie całej książki na 2 płytach CDmp3

Wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę opublikowane w Księdze II „Poematu-Boga Człowieka”.

Więcej o książce.

Link do sklepu

KSIĘGA DRUGA
1. Pożegnanie Jezusa z Matką przed Jego odejściem z Nazaretu
2. Płakała, bo była Współodkupicielką
3. Chrzest Jezusa w Jordanie
4. Jan nie potrzebował żadnego znaku
5. Jezus kuszony przez diabła na pustyni
6. Szatan zawsze ukazuje się w życzliwej powierzchowności
7. Spotkanie z Janem i Jakubem
8. Kochałem Jana ze względu na jego czystość
9. Jan i Jakub mówią Piotrowi o Mesjaszu
10. Pierwsze spotkanie Piotra z Mesjaszem
11. Jan był wielki także dzięki pokorze
12. Jezus spotyka Filipa i Natanaela w Betsaidzie w domu Piotra
13. Juda Tadeusz przybywa do Betsaidy, aby zaprosić Jezusa na wesele w Kanie
14. Jezus na weselu w Kanie
15. Niewiasto, cóż nam odtąd do siebie?
16. Jezus wyrzuca kupczących ze Świątyni
17. Spotkanie z Iskariotą i Tomaszem. Cud uzdrowienia Szymona Zeloty
18. Tomasz zostaje uczniem
19. Juda, syn Alfeusza, oraz Tomasz i Szymon przyjęci do grona uczniów nad brzegiem Jordanu
20. Powrót po zakończeniu Paschy do Nazaretu razem z sześcioma uczniami
21. Uzdrowienie niewidomego w Kafarnaum
22. Uzdrowienie w synagodze opętanego z Kafarnaum
23. Uzdrowienie teściowej Piotra
24. Jezus naucza i czyni cuda w domu Piotra
25. Jezus modli się w nocy
26. Uzdrowienie trędowatego niedaleko Korozain
27. Uzdrowienie paralityka w domu Piotra w Kafarnaum
28. Cudowny połów
29. Iskariota odnajduje Jezusa w Getsemani. Jezus przyjmuje go do grona uczniów
30. Jezus dokonuje cudu złamania ostrzy przy Bramie Rybnej
31. Jezus naucza w Świątyni
32. Jezus poucza Judasza Iskariotę
33. Jezus spotyka w Getsemani Jana, syna Zebedeusza
34. Jan – doskonały wzór dla tych, którzy stają się hostią z miłości do Mnie
35. Jezus i Iskariota spotykają się z Szymonem i Janem
36. Jezus, Jan, Szymon i Judasz idą do Betlejem
37. Jezus w Betlejem. W domu wieśniaka i w Grocie
38. Jezus w gospodzie w Betlejem. Nauka na ruinach domu Anny
39. Spotkanie Jezusa z pasterzami: Eliaszem, Lewim i Józefem
40. Jezus w Jutcie u pasterza Izaaka
41. Jezus w Hebronie. Spotkanie z Aglae w domu Zachariasza
42. Jezus w Kariocie. Śmierć starego Saula
43. Jezus w drodze powrotnej z pasterzami, blisko Hebronu
44. Jezus na Górze Postu i przy Skale Kuszenia
45. Bród na Jordanie. Spotkanie z pasterzami: Janem, Mateuszem i Symeonem
46. Iskariota sprzedaje Diomedesowi klejnoty Aglae
47. Jezus płacze z powodu Judasza, Szymon Zelota Go pociesza
48. U was też dobrzy są w takiej samej proporcji do złych, jaka była między dobrymi uczniami i Judaszem
49. Spotkanie Jezusa z Łazarzem w Betanii
50. Jezus powraca do Jerozolimy. Szymon słucha Iskarioty w Świątyni
51. Jezus rozmawia z żołnierzem Aleksandrem przy Bramie Rybnej
52. Jezus i Izaak w okolicy Dok. Wymarsz do Ezdrelonu
53. Jezus u pasterza Jonasza na Równinie Ezdrelońskiej
54. Powrót do Nazaretu po spotkaniu z Jonaszem
55. Nazajutrz w nazaretańskim domu
56. Jezus naucza uczniów w zagajniku oliwnym
57. Jezus poucza uczniów w pobliżu domu
58. Pouczenie uczniów i Najświętszej Maryi w nazaretańskim ogrodzie
59. Uzdrowienie ‚Pięknej z Korozain’. Przemowa w synagodze w Kafarnaum
60. Jakub, syn Alfeusza, przyjęty do grona uczniów. Jezus naucza przy komorze celnej Mateusza
61. Jezus naucza tłum w Betsaidzie
62. Powołanie Mateusza do grona uczniów
63. Jezus na jeziorze w Tyberiadzie. Pouczenie uczniów w pobliżu miasta
64. Jezus szuka Jonatana w Tyberiadzie, w domu Chuzy
65. Jezus w domu Alfeusza i w Swoim domu
66. Jezus pyta Matkę o Swoich uczniów
67. Ludzka natura apostołów – jakże ona ciążyła!
68. Uzdrowienie Joanny, małżonki Chuzy, w pobliżu Kany
69. Jezus na Libanie u pasterzy Beniamina i Daniela
70. Jezus odbiera w miejscowości nadmorskiej listy dotyczące Jonasza
71. Jezus w domu Marii Alfeuszowej zawiera pokój z kuzynem Szymonem
72. Łaska działa zawsze tam, gdzie się znajduje wola bycia sprawiedliwym
73. Złe przyjęcie Jezusa w Nazarecie
74. Jezus ze Swoją Matką w domu Joanny, małżonki Chuzy
75. Jezus w czasie winobrania w domu Anny. Cud uzdrowienia sparaliżowanego dziecka
76. Jezus u Dorasa. Śmierć Jonasza
77. Jezus w domu wieśniaka Jakuba, w pobliżu jeziora
78. Powrót do brodu na Jordanie, w pobliżu Jerycha
79. Jezus w domu Łazarza. Marta mówi o Magdalenie
80. W domu Łazarza po Święcie Namiotów. Zaproszenie Józefa z Arymatei
81. Jezus spotyka Gamaliela na uczcie u Józefa z Arymatei
82. Uzdrowienie umierającego dziecka. Upomnienie Jezusa
83. Jezus rozmawia z Nikodemem w nocy w Getsemani
84. Jezus u Łazarza przed pójściem do Doliny Pięknej Rzeki
85. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Początki życia wspólnego z uczniami
86. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Ja jestem Panem, twoim Bogiem
87. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
88. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie będziesz brał Mojego Imienia nadaremnie
89. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Czcij ojca swego i matkę swoją
90. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie będziesz popełniał nieczystości
91. Zasłonięta niewiasta z Pięknej Rzeki
92. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Święć dni święte
93. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie zabijaj. Śmierć Dorasa
94. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Trzech uczniów Chrzciciela. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego
95. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie pożądaj żony bliźniego swego
96. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Uzdrawia szalonego Rzymianina i mówi do Rzymian
97. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie mów fałszywego świadectwa
98. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Nie pożądaj rzeczy bliźniego
99. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki. Zakończenie. Komentarz do Psalmu Z głębokości i Zmiłuj się nade mną, Boże
100. Jezus opuszcza Dolinę Pięknej Rzeki i idzie w kierunku Betanii
101. Uzdrowienie chorej na raka Jeruzy z Dok
102. W Betanii, w domu Szymona Zeloty
103. Dzień Poświęcenia Świątyni. W domu Łazarza z pa-sterzami
104. Powrót do Doliny Pięknej Rzeki
105. Nowy uczeń. Wymarsz do Galilei
106. Na wzgórzach w pobliżu Emaus
107. W domu Kleofasa, przewodniczącego synagogi