M. Valtorta – Poemat – Księga 7 (mp3)

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA

Księga VII – Uwielbienie

Nagranie całej książki na 1 płycie CDmp3

Więcej o książce.

Link do sklepu

KSIĘGA SIÓDMA
1. Poranek Zmartwychwstania
2. Świt Wielkiej Nocy. Lament. Modlitwa Maryi
3. Zmartwychwstanie
4. Jezus ukazuje się Matce
5. Miłosierne niewiasty przy Grobie
6. W związku z poprzednią sceną
7. Jezus ukazuje się przyjaciołom. Łazarz
8. Jezus ukazuje się Joannie
9. Jezus ukazuje się Nikodemowi, Józefowi i Manaenowi
10. Jezus ukazuje się pasterzom
11. Jezus ukazuje się uczniom z Emaus
12. Jezus ukazuje się innym przyjaciołom
13. Jezus ukazuje się apostołom
14. Powrót Tomasza
15. Jezus ukazuje się apostołom i Tomaszowi
16. Zmartwychwstały Jezus w Getsemani
17. Apostołowie idą na Golgotę. A potem
18. Jezus w różnych miejscach potwierdza Swe zmartwychwstanie u tych, którzy w Niego wierzą
I. Matka Annalii
II. Maria, małżonka Szymona, w Kariocie
III. W Jutcie
IV. U młodzieńca Jajasza w Pelli
V. U Jana z Nobe
VI. U Macieja, żyjącego samotnie w pobliżu Jabesz-Galaad
VII. U Abrahama z Engaddi
VIII. Eliasz, esseńczyk z Karit
IX. W Cezarei Filipowej
X. W Kedesz
XI. W Giszali
XII. U Joachima i Marii w Bozrze
XIII. W Efraim u Marii, małżonki Jakuba
XIV. U Syntyki w Antiochii
XV. U lewity Zachariasza
XVI. Jezus ukazuje się niewieście na równinie Szaron
XVII. Pasterze na Wielkim Hermonie
XVIII. W Sydonie, w domu niewidomego dziecka
XIX. U wieśniaków Giokany
XX. U Daniela, krewnego Elchiasza. Bet-Choron
XXI. Jezus ukazuje się niewieście galilejskiej
19. Jezus ukazuje się na brzegu jeziora
20. Jezus na Górze Tabor
21. Jezus do apostołów i uczniów
22. Dodatkowa Pascha
23. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
24. Wybór Macieja na apostoła
25. Zesłanie Ducha Świętego
26. Piotr nie jest już prostym rybakiem, lecz nosi szaty Arcykapłana
27. Maryja przyjmuje Łazarza i Józefa z Arymatei
28. Maryja i Jan na miejscach Męki
29. Maryja otrzymuje całun
30. Męczeństwo Szczepana
31. Zróżnicowane konsekwencje spotkań z Chrystusem
32. Złożenie świętego Szczepana do grobu
33. Gamaliel zostaje chrześcijaninem
34. Rozmowa Piotra z Janem
35. Błogosławione odejście ducha Maryi do Nieba.
36. Wzięcie do Nieba ciała Maryi
37. Wyjaśnienia na temat odejścia ducha Maryi do Nieba i wzięcia do Nieba Jej ciała
38. Pożegnanie z Dziełem