S. Emmanuel – Z Maryją w szkole (mp3)

S. Emmanuel Maillard

Z MARYJĄ W SZKOLE MIŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI

Rekolekcje medziugorskie, nagranie dźwiękowe – CDmp3

5 konferencji po 90 minut każda:

  • 1. Trzeba, abym kochał aż do nieskończoności
  • 2. Modlitwa wszystko może
  • 3. Broń niezwyciężona
  • 4. Miłość w cierpieniu
  • 5. Gdzie jest źródło życia?

Więcej o Medziugorju, na stronie: http://www.medziugorie.pl

Link do sklepu